default
Zveza slovenskih godb
14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
Glavni trg, ob 12.30   KD GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOV dirigent: Jože Kregar predsednik: Marko Kovač   Vinko Štrucl, zapisal Ivan Zaman: LJUBLJANSKI VFETERANI Ivan Prešeren, Milan Mihelič, prir. Jože Kregar: VS DOLINI SAVE Vinko Štrucl: ŠOPEK DOMAČIH Blagoje IliĆ, zapisal Ivan Zaman: GREMO V BESNICO Franc Mihelič, prir. Primož Kosec: MORAVSKA DOLINA Primož Kosec: KORAČNICA BARONA VEGE Arnic – Jaroc, zapisal Ivan Zaman: TULPE IZ AMSTERDAMA Ivan Prešern, Jože Privšek: FLUEGLHORN – POLKA Gvido Učakar, zapisal Ivan Zaman: POZDRAV IZ LJUBLJANE   Godba ljubljanskih veteranov(GLV), orkester, ustanovljen 2005, ki je najmlajši pihalni orkester v Ljubljani (a najstarejši po seštevku let sodelujočih glasbenikov), je doslej vodilo šest dirigentov: Jože Hriberšek (2005 – 2008), Alojz Zupan (2008 – 2012), Tomaž Grintal (2012 – 2013), Jurij Cizej (2018-2020), Viktor Kresnik (2013- 2017, 2020 – 2022)in od 2022 dalje Jože Kregar.; zadnji tudi kot aktualni umetniški vodja. GLV sedaj šteje45 aktivnih godbenikov. Njihova aktivnost se nenehoma krepi  vse do današnjega dne z nastopi, kot so redni in vsakoletni koncerti na srečanjih veteranskih godb Slovenije, koncerti po Ljubljanici, na ljubljanskih zunanjih prizoriščih (Novi trg, Tivoli…), po ljubljanskih domovih  zastarejše  in tradicionalni letni koncert  ob zaključku leta v Slovenski filharmoniji. Za čim manj težav, za njihovo premagovanje in zagotavljanje pogojev za kvantitetno in kvalitetno delovanje sta poskrbela dolgoletni predsednik (od ustanovitve do leta 2020)Milan Pavliha (glavni pobudnik za ustanovitev in tudi koncertni mojster), od leta 2020 naprej pa še (saksofonist)Marko Kovač – oba ob izdatni podpori upravnih oprganov orkestra. Igranje GLV je bilo doslej preverjeno na številnih domačih koncertih  in na prenakaterem nastopu na tujem. Za svoje delo so bili večkrat nagrajeni (doma in na tujem) in prejeli  številna priznanja, mdr.npr. certifikate in zahvale. Med prejemniki so bili tudi številni posamezniki iz vrst GLV. Ministrstvo za kulturo RS je GLV podelilo status društva v javnem interesu na področju kulture (2010; obnovljen 2019). V GLV delujeta tudi dve samostojni sekciji, komorni zasedbi: Kvartet klarinetov GLV (od l.2013) in Jazz sekcija GLV (od l.2019); podobno, le v obratnem vrstnem redu, kot je pred več kot 300 leti nastala naša slovita Slovenska filharmonija iz njihove prve zasedbe –godalnega kvarteta. Prav komorna glasba še dodatno brusi in plemeniti ansambelsko, orkestrsko glasbo, torej GLV. KD GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOV KD MENGEŠKA GODBA – sekcija veterani dirigent: Janez Per          predsednik: Bojan Burnik   Janez Per, prir. Vinko Štrucl: POZDRAV MENGŠU Wim Laseroms: JUNIORA Vilko&Slavko Avsenik: SLOVENIJA OD KOD LEPOTE TVOJE Primož Kosec: PO DOMAČE   Ideja za nastanek veteranske sekcije se je porodila na prireditvi Pod mengeško marelo, v februarju leta 2000. Lojze Pišek je opazoval in prešteval starejše člane godbe, ki niso več igrali v godbi. Ugotovil je, da bi lahko sestavil manjšo zasedbo godbe, ki bi lahko delovala kot veteranska sekcija. Po polletnih pripravah se je oktobra 2000 zbralo 29 starejših godbenikov, ki so že prenehali igrati v godbi in nekaj starejših iz naše godbe. Na tem zboru je bila ustanovljena Veteranska sekcija Mengeške godbe, ki je štela 29 članov. Vodja sekcije je postal Lojze Pišek, ki je sekcijo vodil celo desetletje.  Igrali so na proslavah državnih praznikov, visokih obletnicah društev, otvoritvah športnih prireditev, pomembnih objektov, okroglih osebnih obletnicah naših članov in naših prijateljev ter žalnih slovesnostih, na sejemskih prireditvah, festivalu koračnic in srečanju veteranskih godb. Ponosni so na sodelovanje v TV oddajah: Raketa pod kozolcem, Na zdravje, V dobri družbi in Alpskem večeru. Desetletno delovanje so praznovali s samostojnim koncertom in izdajo CD in DVD s posnetki s koncerta. V posebno zadovoljstvo pa so jim nastopi v vrtcih, kjer se jim ob igranju otroških pesmi pridružijo otroci z inštrumenti (tolkala, piščali, troblje, kitare) in v strumnem mimohodu korakajo mimo godbenikov. Sekcija trenutno šteje 25 članov. Posebno ponosni so, da imajo v svoji sredini tudi eno članico. Za uspešno delovanje sekcije so zaslužni, dirigent Vinko Sitar in dolgoletni vodja sekcije Lojze Pišek ter Janez Per.   KD MENGEŠKA GODBA – sekcija veterani Grajski trg, ob 12.30   GODBA VETERANOV "GAMBRINUS" LAŠKO dirigent: Ivan Medved predsednik: Jože Ojsteršek   ljudska, prir. Ladislav Leško: KO JE URCA POLNOČI Vinko Štrucl: PO DUNAJSKI CESTI Drago Lorbek: SLOVENCI Siegfried Rundel: HAPPY MARCHING Robert Smolnikar, prir. Gusti Skaza: VEM, DA ME RADA IMAŠ Vinko Štrucl: ŽIDANA MARELA Ivan Prešern: ČAS POČITNIC Walter Schneider, prir. Steve McMillan: LA BONITA     Zasedba je sestavljena iz godbenih veteranov iz širše celjske regije, torej v godbi igrajo godbenice in godbeniki iz naslednjih orkestrov oziroma godb: Laško, Celja, Štor, Šentjurja, Šmarja pri Jelšah, Radeč, Zidanega Mosta in Vrha nad Laškim.  Prvo vajo in tako tudi začetek delovanja je imela godba 23.3.2015, ko so se na pobudo Ivana Medveda in Jožeta Ojsterška zbrali v prostorih glasbene šole Laško - Radeče in začeli z vajami. To se pravi sedež delovanja veteranske godbe je v Laškem kapelnik in vsestranski vodja je Ivan Medved – Medo.  V svojem repertoarju imajo skladbe lahkotnega - razvedrilnega značaja (koračnice, polke, valčki). S svojimi nastopi na prireditvah pa znajo spretno zapolniti termine, kateri so za ostale lokalne godbe težje izvedljivi (nastopi v dopoldanskem času), največkrat pa zaigrajo na odprtju kakšne ceste ali vodovoda, pa županova trgatev in seveda se redno udeležijo državnega srečanja veteranskih godb Slovenije.  Želijo si samo veliko zdravja in dobre volje ob njihovih srečanjih, pa naj si bo to tako na vajah kot tudi na nastopih. GODBA VETERANOV "GAMBRINUS" LAŠKO   KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ORKESTRAŽA, Veteranska godba Straža dirigent: Uroš Vegelj predsednik: Samo Jakljič   Karl L. King, prir. James Swearingen: BIG FOUR Karl L. King, prir. James Swearingen: BUNKER HILL Ivan Prešern: ČAS POČITNIC Vinko Štrucl: KORAČNICA MLADIH Jože Antonič, prir. Vinko Štrucl: KRAJNSKO DEKLE Vilko&Slavko Avsenik, prir. Siegfried Rundel: NA GOLICI Janez Per, prir. Vinko Štrucl: POZDRAV MENGŠU   Godba veteranov Straža je z delovanjem pričela leta 2019. Dolgoletna velika želja nekdanjih godbenikov Pihalnega orkestra Novoles iz Straže - danes je to Pihalni orkester Krka -  da bi po letih premora spet prijeli za inštrumente, se je tako uresničila. Sredina druženja na vajah godbe so članicam in članom v veliko veselje, radi nastopajo na različnih prireditvah v Občini Straža in izven njenih meja. KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ORKESTRAŽA, Veteranska godba Straža Lent, pred Staro trto, ob 12.30   PRLEŠKA GODBA Društva upokojencev Ljutomer dirigent: Slavko Ahlin predsednik: Ciril Magdič   Hans Koklitz: SALUT Narodna, prir. Emil Glavnik, orkestriral Samo Auguštin: GREMO NA ŠTAJERSKO Renato Soglia: BOMBER Peter Fihn: WALDZAUBER Oscar Tschuor: SAN CARLO Filippe Focone: RIMINI Oscar Tschuor: AROSA Janez Per, prir. Vinko Štrucl: POZDRAV MENGŠU Pobudo za ustanovitev »PRLEŠKE GODBE« Društva upokojencev Ljutomer je pred enaindvajsetimi podal skladatelj Alojz Krajnčan. Godbo je vodil 8 let, nato, pa jo je prevzel glasbeni pedagog Janko Škrajnar, tudi domačin iz Ljutomera, ki je pred tem vodil že več godb. Ob ustanovitvi je godba štela 14 članov, novi dirigent se si je prizadeval, da se je številčno stanje povečevalo in tako sedaj godba šteje 22 članov. Od tega je polovica članov upokojenih, polovica pa mlajših, a jim je veselje sodelovati z upokojenimi glasbeniki. Medsebojni odnosi med generacijami v orkestru so zelo dobri, tako sodelujejo v orkestru tudi družinski člani godbenikov. PRLEŠKA GODBA vsako leto nastopa na koncertih kot so: Martinov koncert (katerega organizator in ustanovitelj je ravno PRLEŠKA GODBA), Festival veteranskih godb Slovenije, koncertih v Domovih starejših občanov v Pomurju, na raznih gasilskih in drugih svečanostih po Pomurju, ob različnih jubilejih njihovih godbenikov, godba pa je nastopala tudi v madžarskem Monoštru in nemškem Študgartu. Glavni namen godbe je bil vedno druženje in muziciranje za ljudi ter za svojo dušo. Godba ima v svojem repertoarju lahkoten program, za poslušalce, ki radi poslušajo zvoke koračnic, valčkov in kakšnih domačih napevov. Letošnje leto meseca Aprila, je dirigent Janko Škrajnar prepustil taktirsko palico drugemu dirigentu, tako godbo sedaj vodi novi dirigent, glasbeni pedagog, dirigent, domačin Slavko Ahlin. PRLEŠKA GODBA Društva upokojencev Ljutomer     GODBA VETERANOV ŠTAJERSKE ERVINA HARTMANA PRI KUD POŠTA MARIBOR dirigent: Ervin Hartman predsednik: Branko Smrtnik Godba veteranov Štajerske je bila na pobudo dirigenta Ervina Hartmana ustanovljena leta 2002 in deluje v okviru KUD Pošta Maribor. Godbo sestavljajo godbenice in godbeniki, ki so še vedno člani svojih matičnih godb, mnogi med njimi pa so še samo člani veteranske godbe. Bistveni poudarek delovanja veteranske godbe je na druženju in seveda muziciranju. Svoje redne vaje ima godba vsak prvi ponedeljek v mesecu,. Godbenice in godbeniki prihajajo iz šestnajstih različnih godb, tudi iz dokaj oddaljenih krajev kot so Ormož, Kranj, Gradec, deset tudi iz sosednje avstrijske Štajerske. Priljubljenost godbe dokazujejo številna vabila za nastope, vendar izbor nastopov skrbno načrtuje, saj morajo biti godbenikom predvsem v veselje in sprostitev. Godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana je do sedaj izdala tri zgoščenke. V letošnjem, jubilejnem letu pa pripravlja že svojo četrto, z naslovom HISTORIČNI MARŠI.  Godbenice in godbeniki so še posebej ponosni na svoj prapor, ki so ga razvili pred desetimi leti na slavnostnem koncertu ob deseti obletnici delovanja godbe. Leta 2017 se je godba preimenovala. Godbi veteranov Štajerske je dodala še ime Ervina Hartmana. Tako se sedaj imenuje GODBA VETERANOV ŠTAJERSKE ERVINA HARTMANA. Godbenice in godbeniki so zelo ponosni na svojega dirigenta, ki je14. junija 2022, med drugimi tudi zaradi delovanja z veteransko godbo, od predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejel MEDALJO ZA ZASLUGE za delo in zasluge pri razvoju godbeništva in glasbene kulture na Slovenskem V okvirju Godbe veteranov Štajerske Ervina Hartmana delujejo tudi manjše glasbene skupine. Najbolj prepoznaven in uspešen je zagotovo dixieland ansambel, ki se ponaša tudi s svojimi zgoščenkami in uspešnimi koncerti ter gostovanji. Predsednik Godbe veteranov Štajerske Ervina Hartmana je Branko Smrtnik. NN: KORAČNICA FINSKE KONJENICE, 1630 Karl Heinz Bell: SUVENIRJI 50-LET Ludwig van Beethoven: KORAČNICA YORKSCHER KORPUSA Vinko Štrucl: GREMO V KINO Ivan Prešern, prir. Vinko Štrucl: POZDRAV PRIJATELJEM Drago Lorbek: KORENJAKI GODBA VETERANOV ŠTAJERSKE ERVINA HARTMANA PRI KUD POŠTA MARIBOR ZDRUŽENI SLOVENSKI VETERANSKI ORKESTER dirigent: Ervin Hartman V januarju 2016 se je na sestanku Aktiva veteranskih godb Slovenije v Laškem porodila ideja o ustanovitvi Slovenske veteranske godbe. Godba je prvič nastopila na 10. jubilejnem festivalu veteranskih godb v Laškem in nato v Schladmingu v okviru »Slovenskega dne« na MID EUROPE. Nato so sledili občasno še nastopi na otvoritvah Festivala za tretje življenjsko obdobje v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer je poleg otvoritvene slovesnosti poslušalce razveseljeval tudi s samostojnimi koncerti. Organizator festivala je orkestru podelil tudi priznanje za dolgoletno sodelovanje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Prav tako je združeni orkester pogosto nastopal tudi na veteranskih festivalih širom Slovenije. V združenem orkestru sodelujejo okrog petdeset godbenic in godbeniki iz osmih veteranskih godb Slovenije.   V letu 2022 bo orkester nastopil na 14. festivalu veteranskih godb Slovenije v Mariboru. Dirigent godbe je od njene ustanovitve Ervin Hartman.     SKUPEN NASTOP VSEH GODB: Alojz Krajnčan: OBLETNICA Primož Kosec: VEČNO MLADI Ervin Hartman st.; TROBENTICA Bojan Adamič: TRA-TA-TA  
Zveza slovenskih godb
DIRIGENTSKA ŠOLA 2022/23
Zveza slovenskih godb in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vabita vse, ki jih zanima dirigiranje inštrumentalnim skupinam, k vpisu na  Dirigentsko šolo pod mentorskim vodstvom Mira Sajeta. Dirigentska šola je primerna za izobraževanje dirigentov godb in pihalnih orkestrov ter priporočljiva za dirigente šolskih orkestrov in orkestrov glasbenih šol. Dirigentska šola bo 4-krat letno (po 2-3 dni) potekala s slovenskimi ljubiteljskimi pihalnimi orkestri. Natančnejši termini bodo znani v oktobru 2022. Okvirni termini in lokacije: 1. termin: januar 2023, Cerknica 2. termin: februar 2023, Mežica 3. termin: februar 2023, Divača 4. termin: april 2023, Marezige KOTIZACIJA – za vse termine: - aktivni  440 EUR (cena z DDV), pasivni  250 EUR (cena z DDV) Število mest za aktivno udeležbo je omejenih na prvih petnajst prijav! Seminaristi godb, včlanjenih v Zvezo slovenskih godb, imajo 15% popusta na ceno kotizacije. Predračun za kotizacijo bomo po prejemu prijavnice poslali naknadno na naslov, ki bo naveden na prijavnici. Ob koncu šolskega leta bodo slušatelji opravili praktični preizkus in prejeli potrdilo o opravljeni dirigentski šoli. Potrdila o udeležbi na seminarju bo mogoče uveljavljati za pridobivanje točk na MIZŠ pri napredovanju. Kotizacija ne zajema stroškov prevoza, prenočevanja in prehrane v času posameznega termina. Vsak udeleženec si mora bivanje urediti sam. Partiture za prvi termin kandidati prejmejo v decembru. Plačilo je možno v dveh obrokih. Prvi obrok je potrebno plačati ob začetku dirigentske šole, drugi obrok do 1. marca 2023. V primeru, da je plačnik godba članica ZSG, mora za pridobitev popusta ugodnosti imeti do ZSG poravnane vse obveznosti. V primeru nezadostnega števila prijav si organizator pridržuje pravico do spremembe programa in zmanjšanja obsega. Pogoji za udeležbo je osnovno znanje inštrumenta in glasbene teorije (potrebno zaradi branja partitur). PRIJAVE: Rok za prijave je 15. november 2022. Za prijavo izpolnite prijavnico, ki je dosegljiva na povezavi do spletne strani. Dirigentska šola 2022/23 (google.com) PREDAVATELJ: Miro Saje, dolgoletni dirigent Pihalnega orkestra Krka in član Predsedstva Zveze slovenskih godb. Miro Saje je leta 1991 diplomiral iz trobente na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Dirigiranje je študiral na Brabants Conservatoriumu v Tilburgu na Nizozemskem pri Janu Cobru in diplomiral leta 1999. S Pihalnim orkestrom Krka je dosegel uspehe tako v Sloveniji kot v tujini. V zadnjih letih je bil gostujoči dirigent številnih orkestrov, med drugimi Orkestra slovenske policije, Slovenskega orkestra klarinetov in Rundfunk Blasorchestra Leipzig, s katerim je posnel zgoščenko za založbo Beriato. Kot dirigent Slovenskega mladinskega pihalnega orkestra je vodil tabora mladih godbenic in godbenikov leta 2004 na Bledu in leta 2005 v Kopru. Na treh tekmovanjih FLICORNO D’ORO, Riva Del Garda v Italiji, je trikrat zapored prejel nagrado za najboljšega dirigenta. Junija 2006 je na mednarodnem tekmovanju dirigentov na Dunaju osvojil tretje mesto.
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI 1. Tekmovanje in nastop bosta potekala od 27. do 28. maja 2023 v Krškem. 2. Tekmovanja se lahko udeležijo samo godbe članice Zveze slovenskih godb.Po prejemu prijav bo na osnovi preteklih udeležb na tekmovanjih predsedstvo pregledalo ustreznost prijav na posamezni kategoriji. 3. Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj Zveze slovenskih godb, sprejetih na 21. Zboru ZSG dne 7. 3. 2015 v Ljubljani in prehodnih določb Pravil tekmovanj ZSG, sprejetih na 24. Zboru ZSG, 17. marca 2018 v Ljubljani. 4. Člani godbe na tekmovanju so lahko:- vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe,- poklicni glasbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednji glasbeno šolo ali glasbeno akademijo,- poklicni glasbeniki, ki so člani godbe in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG najmanj 2 leti pred tekmovanjem. Dveletno članstvo iz te alinee ne velja za učitelje domicilnih glasbenih šol.Za poklicne glasbenike se štejejo vsi glasbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih, tisti, ki ta poklic dejansko opravljajo in učitelji v glasbenih šolah.Skupno število nastopajočih substitutov ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci ZSG. Zaradi bolezni ali poškodbe, ki nastopi v obdobju 7-ih dni pred datumom tekmovanja do dneva tekmovanja lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi zdravniške dokumentacije, iz katere izhaja, da je bolezen ali poškodba nastopila v zgoraj navedenem obdobju, na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu glasbeniku (začasni substitut) na enakem inštrumentu. Število začasnih substitutov ne sme presegati 5 % tekmujočih članov, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci. Skupno število substitutov, začasnih substitutov in članov dveh godb ne sme presegati 20 % tekmujočih članov, vpisanih v osnovno evidenco ZSG, pri čemer osnovo za izračun predstavljajo člani, vpisani v osnovno evidenco ZSG kot člani ene godbe. Vsak posameznik iz 1. odstavka tega člena lahko nastopi na istem tekmovanju največ dvakrat. 5. Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, Novice ZSG 1/2008, str. 37 – 39. 6. Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Godba, ki je soorganizator tekmovanja pa ima pravico do izbire tekmovalnega termina. 7. Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe:Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna. Obvezni skladbi za koncertno težavnostno stopnjo sta:Aaron Copland: EMBLEMS, Založba Boosey & HawkesJani Golob, rev. Mitja Dragolič: SLOVENSKA RAPSODIJA, Založba DSSter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 10 MINUT.Celoten nastop godbe na koncertni težavnostni stopnji lahko traja največ 60 minut. Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa. Obvezni skladbi za 2. težavnostno stopnjo sta: Jan van der Roost: RIKUDIM, Založba de HaskeJani Golob: SLAVNOSTNA UVERTURA, Edicije ZSGter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 6 MINUT. Celoten nastop godbe na 2. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut. Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa. 8. Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa. Najnižja in najvišja ocena dveh članov žirije se v skupni oceni ne upoštevata. 9. Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih: zlata plaketa s posebno pohvalo nad 90 % točk zlata plaketa nad 85 % točk srebrna plaketa nad 80 % točk bronasta plaketa nad 75 % točk priznanje za sodelovanje do 74,99 % točk Najnižja in najvišja ocena člana žirije se v skupni oceni ne upoštevata.V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije. Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi: za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. za najboljšo izvedbo slovenske skladbe. Žirija bo za posamezne dosežke tekmujočih orkestrom podelila tudi praktične nagrade, ki jih prispevajo Hartman d.o.o., Symphony International d.o.o. in Glasbeni atelje d.o.o. 10. Tekmovanje bo tonsko snemano. S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb. Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek za ceno 250,00 €. Godbe ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom kotizacije na podlagi prejetega računa ZSG. 11. Prijavnina za godbe na koncertni in 2. stopnji: 300,00 € Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 18. marca 2023. S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju. 12. ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano. Pred tekmovanjem bodo godbe prejele ponudbe za prehrano. Godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati. Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 15. maja 2023. 13. Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.14. Godba mora prijavo poslati najkasneje do 1. februarja 2023 v zaprti kuverti s pripisom »41. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica. Prijavnico pošljite tudi na info@zsg.si v .doc obliki. Pisna prijava mora vsebovati:- v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,- kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 10. marca 2023. 15. Najkasneje do 18. marca 2023 mora godba poslati še:- 6 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!),- v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico in seznam tolkal,- seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,  - seznam substitutov (na posebnem listu) - (ime, priimek, naslov, datum rojstva, inštrument),- * kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, obe obvezni in skladbo po lastni izbiri). Originale nato kasneje prinesete s seboj na tekmovanje. 16. Če godba do 18. marca 2023 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 10. Po tem datumu ni več mogoče spreminjanje ali dopolnjevanje seznama nastopajočih članov in substitutov, spreminjanje tekmujočih skladb ipd.!Urejanje vpisov v osnovno evidenco ZSG in prestope godbenikov/-ic je mogoče urejati le do 90 dni pred tekmovanjem, to je do 26. februarja 2023.Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.NASTOP NA ODPRTI STOPNJI 1. Na odprti stopnji lahko nastopajo godbe članice Zveze slovenskih godb in vse ostale godbe s skladbami koncertnega značaja. Za nastop na odprti stopnji ne veljajo določila 3. do vključno 13. člena in 20. člena Pravil tekmovanj Zveze slovenskih godb. Izbor skladb in prijavljene zasedbe godb na odprti stopnji potrdi Predsedstvo ZSG na predlog svoje strokovne komisije. Godbe za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa. Celoten nastop godbe na odprti stopnji lahko traja najmanj 20 do največ 30 minut. 2. Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 1. februarja 2023 v zaprti kuverti s pripisom »Nastop na odprti stopnji 2023« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica. Prijavo pošljite tudi na info@zsg.si v .doc obliki.Pisna prijava mora vsebovati:- v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,- kopijo 1 izvoda partitur ali dirigentskega izvlečka vseh skladb koncertnega značaja za nastop (obvezno v speti/vezani obliki).Potrditev ustreznosti predlaganih skladb bodo godbe prejele najkasneje do 10. marca 2023.Najkasneje do 18. marca 2023 mora godba poslati še: 6 kopij partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!), v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico in seznam tolkal, seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo, * kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov. 3. Prijavnina za godbe na odprti stopnji: 400,00 €Cena tonskega posnetka: 250,00 €Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 18. marca 2023.S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju. 4. ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano. Pred tekmovanjem bodo godbe prejele ponudbe za prehrano. Godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 15. maja 2023. 5. Na odprti stopnji lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.
SEMINAR za člane pihalnih orkestrov/godb – SEKCIJA TOLKALA
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Zveza slovenskih godb vabita na seminar za tolkala v pihalnem orkestru, ki ga bo vodil prof. Mitja Tavčar, vodja tolkalske sekcije Zveze slovenskih godb. Na seminarju boste spoznali zakaj so tolkala ritmična in tudi melodična »duša« vsake godbe in kako pripomorejo k učinkovitim izvedbam godbenih programov.  Seminar je namenjen godbenim tolkalcem, dirigentom in predvodnikom in bo zajemal predvsem pomen tolkal pri korakanju ter oblikovanje in delovanje godbene tolkalske skupine, a hkrati ponujal vpogled tudi v tolkala znotraj koncertnega programa. Udeleženci seminarja morajo s seboj prinesti svoje tolkalske palice in vadbene blazine. PREDAVATELJ: prof. Mitja Tavčar DATUM: sobota, 21. in nedelja, 22. januar 2023 KRAJ: Postojna PROSTOR: Glasbena šola Postojna TEMATIKA SEMINARJA: tehnika in drža tolkal, vloga tolkal pri igranju koračnic, predigra tolkal, sodelovanje v tolkalski skupini, mali boben, osnove igranja klasičnega in rudimentalnega malega bobna set Bobnov – koordinacije in različni stili, ki se uporabljajo (swing, punk, rock) – forward coordination timpani – osnove tehnike (osnovni udarci, zvok, tehnika dampeninga ksilofon, lestvice in tehnične vaje za orkestrske vaje vibrafon - pedali in dampening tehnika raznih malih tolkal (triangel, shaker, sus cymbal, ….) ritmične vaje za koordinacijo telesa in uporaba metronoma pri vaji  PREDVIDENI URNIK SEMINARJA: sobota, 21.1.2023 med 13.00 – 19.00, po večerji sledi in skupna razprava o tematiki nedelja, 22.1.2023 med 9.00 – 18.00 O MENTORJU: Mitja Tavčar (1977) poučuje tolkala na glasbenih šolah v Novi Gorici in Postojni in kot mentor že vrsto let sodeluje na poletnih godbenih taborih. Je dirigent Pihalnega orkestra Divača. Tolkala je študiral na konservatorijih v Trstu in Adriji pri Benetkah, kjer je diplomiral tako iz klasične kot tudi jazzovske tolkalske igre.   BIVANJE IN PREHRANA: Bivanje in prehrana nista vključena v kotizacijo. Najbližja namestitev jer hotel Center. V kolikor boste potrebovali informacije o možnostih nastanitve in prehrane vam to sporočimo na podlagi povpraševanja. KOTIZACIJA: Na podlagi prijave vam bomo poslali račun za kotizacijo v višini 25 eur (DDV je vključen v ceno), ki mora biti poravnan pred začetkom seminarja. V ceni programa so zajeti šolnina in notno gradivo. PRIJAVA: Prijavite se preko e-prijave. Rok prijave je 1. december 2022 SPLOŠNO: Udeleženci seminarja prinesete s seboj vadbene blazine in palice. Za dodatne informacije se lahko obrnete na: Zveza slovenskih godb - 064 185 219, info@zsg.siJSKD – inštrumentalna glasbena dejavnosti - (01) 241 05 32, daniel.leskovic@jskd.si Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa  
MUSICA CREATIVA 2022
MUSICA CREATIVA 2022 1. rok za oddajo prijave: 20. junij 2022 - promocijska članarina 2. rok za oddajo prijave: 20. julij 2022 - redna članarina V letošnjem letu se bodo mlade godbenice in godbeniki na poletnem festivalu ponovno srečali. V vseh preteklih letih smo organizatorji udeležencem ponudili številna nova znanja, izobraževanje pri vrhunskih mentorjih, odlične koncerte in možnost delovanja na področju godbeništva na višji ravni. Dirigenta orkestrov bosta skupaj z mentorji in animatorji nudila udeležencem nova spoznanja, tako iz glasbenega kot socializacijskega vidika. Vsak od udeležencev se bo med tednom spoznaval z kvalitetnim delom v orkestru in v komorni skupini, dodatno pa bo imel možnost tudi posebnih uric, kjer bo slišal posebne tematike o igranju na njegov inštrument. KONCERTI: četrtek, 18. avgust 2022, Izola petek, 19. avgust 2022, Koper, Taverna sobota, 20. avgust 2022, Ljubljana, Slovenska filharmonija ORKESTRA: Sodelovanje na Musici creativi je namenjeno za glasbenike, ki igrajo na pihalih, trobilih in tolkalih, prostor pa se najde tudi za godalce in klaviaturiste. Starost udeležencev je med 9 in 29 let. Sodelujete lahko v Pihalnem orkestru Musica creativa ali v Slovenskem mladinskem pihalnem orkestru. PIHALNI ORKESTER MUSICA CREATIVA, dirigent Aleksander Čonč Članstvo v pihalnem orkestru Musica creativa je namenjeno za mlade, ki v svojih godbah igrajo skladbe za pihalne orkestre težavnostnih stopenj 1-2 so stari med 9-13 let ali pa še niso člani godbe oz. pihalnega orkestra. Vaje potekajo dopoldne in popoldne. Člani imajo orkestrske in sekcijske vaje ter dodatna spoznavanja tehnik igranja na svoje inštrumente. SLOVENSKI MLADINSKI PIHALNI ORKESTER, dirigent Gašper Salobir Članstvo v slovenskem mladinskem pihalnem orkestru je namenjeno za mlade, ki v svojih godbah igrajo skladbe za pihalne orkestre težavnostnih stopenj 4-6 so stari med 13-29 let ali pa so že člani godbe oz. pihalnega orkestra. Vaje potekajo dopoldne in popoldne. Člani imajo orkestrske in sekcijske vaje ter dodatna spoznavanja tehnik igranja na svoje inštrumente. PROGRAM: Orkestrska igra Komorna igra Master inštrumentalne urice Psihološke priprave na nastope Igre, kvizi, zunanji gostje,……….. PRIJAVA IN ČLANARINA: Prijava je možna le prek e-prijavnice, ki jo najdete na tej povezavi: PRIJAVNICA  Pred prijavo se obvezno dogovorite oz. odločite o plačniku članarine v orkestru in plačniku bivanja (predhodno si zagotovite tudi vse potrebne podatke, ki so nujni za vnos v prijavo) – naknadna sprememba ni mogoča! Učenci glasbenih šol, ki niso članice ZSG, za uveljavitev nižje cene v prijavo obvezno pripnite potrdilo o vpisu v glasbeno šolo v .pdf ali .jpg obliki. Naknadno pošiljanje ni mogoče in se boste tabora lahko udeležili le po ceni za nečlane. Članarina za prijave do 20. 6. 2022 znaša 190,00 € na osebo. Članarina za prijave do 20. 7. 2022 znaša 240,00 € na osebo. Člani ZSG imajo 25% popust. Za člane ZSG se štejejo tisti, ki so včlanjeni v matično godbo ali so učenci glasbene šole, ki je članica ZSG, in ki so vpisani v register ZSG ter katerih matična godba ali glasbena šola članica ima do ZSG poravnane vse obveznosti. Vpis mora biti opravljen do dneva oddaje prijave na tabor. V nasprotnem primeru se zaračuna cena za nečlane. Učenci glasbenih šol, ki niso članice ZSG imajo 10% popust Pogoj je predložitev potrdila glasbene šole, ki ga je ob potrebno pripeti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo v .jpg ali .pdf obliki. Po plačilu članarine oziroma najkasneje po izteku drugega prijavnega roka boste udeleženci po e-pošti prejeli podrobnejši program tabora z okvirnim urnikom aktivnosti ter notni material. BIVANJE (prenočišče in prehrana): Udeležencem predlagamo bivanje v Dijaškem domu SŠ Izola, kjer so na voljo tudi trije obroki na dan. Polni penzion za člane Musice creative znaša 32,00 € na dan in plačilo turistične takse. Če želite bivati v domu, to ustrezno označite na prijavnici in v ZSG bomo v primeru pravočasne prijave oz. do zasedbe mest (!) poskrbeli za rezervacijo namestitve, ki je nato obvezujoča. V primeru odjave zaračunamo stroške rezervacije bivanja v višini 50,00 €! PLAČILO ČLANARINE IN BIVANJA Po prijavi oz. najkasneje po zaključku določenega prijavnega roka boste na naslov plačnika prejeli račun za plačilo članarine v orkestru. Rok za plačilo članarine bo naveden na računu. Članarina se v primeru odjave vrne le ob predložitvi zdravniškega potrdila. Opozorilo: V primeru nepravočasnega plačila članarine ZSG ne jamči več za možnost sodelovanja v želenem pihalnem orkestru, niti za organizacijo bivanja ter prehrane. Udeleženci bodo morali v tem primeru za bivanje in prehrano poskrbeti sami. Stroške bivanja bo možno plačati na recepciji dijaškega doma ob začetku bivanja. V primeru, ko bivanje plača društvo, podjetje ipd. je potrebno dijaškemu domu poslati naroilnico najkasneje en teden pred začetkom bivanja na naslov: Dijaški dom Srednje šole IzolaUlica Prekomorskih brigad 76310 Izola+386 (0)5 66 21 720   DODATNE INFORMACIJE:   Vida Ferfila, 064 185 219, e-pošta: info@zsg.si Daniel Leskovic,  01 24 10 532, e-pošta: daniel.leskovic@jskd.si   Vse informacije in prijavnica v elektronski obliki so dostopni tudi na naslednjih povezavah: Facebook profil ZSG – Zveza slovenskih godb www.musicacreativa.si www.zsg.si www.jskd.si  Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.  
40. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB 3. in 1. težavnostna stopnja in 10. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB
PIHALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE LJUBLJANA MOSTE-POLJE Zgodba o našem pihalnem orkestru predstavlja eno izmed najlepših zgodb naše šole. Zato, ker volje, želje in veselja do igranja nikoli na zmanjka. Vaje, priprave ter koncerti se vsako leto vse bolj vrstijo, orkester, ki pa se nenehno razvija, se danes lahko pohvali s široko paleto skladb domačih in tujih skladateljev. V dialogu dirigenta in mladih glasbenikov se prepletajo včasih lirične in romantične, včasih pa zelo temperamentne ter žive melodije in harmonije, ki pritegnejo pozornost vsakega poslušalca. Orkester redno nastopa na številnih javnih nastopih ter na tekmovanjih in revijah za pihalne orkestre. Dirigent: Mladen Jakšić Ravnateljica: Mojca Tratar   John Williams: STAR WARS: THE FORCE AWAKENS John Powell: HOW TO TRAIN YOUR DRAGON Klaus Badelt: PIRATES OF THE CARIBBEAN (Symphonic Suite)   GODBA DOBROVA – POLHOV GRADEC Godba Dobrova – Polhov Gradec je bila ustanovljena leta 2011. S pomočjo zasebne glasbene šole Emil Adamič je ustvarila zgolj v 10 letih orkester, ki prireja vrsto samostojnih prireditev, ki postajajo tradicionalne: Valentinov ples, Večer pr' Frjan, Noč Godbe. Gotovo je najbolj prepoznavna prireditev Noč godbe, kjer predstavlja program vedno novo tematiko v sodelovanju z različnimi društvi ter gosti. Na prireditvi so vedno tudi učenci glasbene šole Emil Adamič – v obliki združenega zbora, profesorji iz glasbene šole kot mentorji in izvajalci ter vrsto plesnih društev. Vsako leto za omenjeno prireditev premierno izvedemo tudi nekaj prav za naš orkester prirejenih skladb. Godbi je prav tako pomembno poslanstvo koračnic in korakanja v sodelovanju z mažoretami iz sosednje občine. Dirigent: Matej Rihter Predsednik: Borut Dolinar   Jacob de Haan: AMMERLAND James Barnes: BROOKSHIRE SUITE Tomaž Habe: POD VRHOVI 2. Pod Alpami 3. Pod Apenini Jacob de Haan: OREGON 20   PIHALNI ORKESTER DIVAČA Pihalni orkester Divača je bil ustanovljen leta 1955 in od takrat deluje neprekinjeno. Sestavljajo ga starejši in mlajši člani, katerih je skupaj trenutno 58. Razpon v starosti članov je med 12 in 75 let. V svoji zgodovini je orkester organiziral veliko samostojnih koncertov ter koncertov z drugimi orkestri, pevskimi zbori in različnimi glasbenimi zasedbami. Koncert z najdaljšo tradicijo je božično novoletni koncert v Divači. V sled raznovrstnim nastopom je orkestru z leti rasla kvaliteta glasbene interpretacije in številčnost zasedbe. Za pridobivanje strokovnega mnenja o kvaliteti, se je orkester večkrat udeležil tekmovanj tako doma kot tudi na tujem. Pomlajeno godbeniško zasedbo vodi dirigent Mitja Tavčar.   Dirigent: Mitja Tavčar Predsednik: David Vatovec   Jacob de Haan: YELLOW MOUNTAINS James Barnes: BROOKSHIRE SUITE Tomaž Habe: POD VRHOVI 2. Pod Alpami 3. Pod Apenini James Swearingen: SEAGATE OVERTURE   POSTOJNSKA GODBA – 1808 Postojnska godba – 1808 je ena najstarejših godb na Slovenskem, saj nadaljuje tradicijo vojaških godb armad na Postojnskem. Najstarejši zapis o godbeništvu na Postojnskem datira v leto 1808, zato si to letnico godbeniki štejejo za svoj začetek. Godba šteje okoli 45 članov vseh generacij. Od marca 2019 jo vodi domačin, dolgoletni član godbe, Primož Petohleb, akademski glasbenik in profesor tube. Godba je s svojim delom nepogrešljiv del kulturnega življenja v Postojni in njeni okolici. Že več kot dve stoletji se trudijo ohranjati ljubezen do glasbe in jo prenašati na poslušalce in prihodnje rodove. Vsako leto občinstvo godbo lahko sliši na tradicionalnem božično-novoletnem koncertu 26. decembra pa na letnem koncertu in ob občinskem prazniku. Seveda so to le eni izmed pomembnejših nastopov. Godbeniki sodelujejo tudi na pustni povorki, Frumanskem prazniku ter obvezni prvomajski budnici. Kajti ljubezen do glasbe in igranje sta tisto, kar godbenike in godbenice Postojnske godbe – 1808 združuje že 214 let.   Dirigent: Primož Petohleb Predsednik: Sara Lumbar   Vid Pupis: SONG OF HOPE James Barnes: BROOKSHIRE SUITE Tomaž Habe: POD VRHOVI 2. Pod Alpami 3. Pod Apenini Steven Reineke: PILATUS: MOUNTAIN OF DRAGONS   KD MENGEŠKA GODBA KD Mengeška godba v letošnjem letu praznuje 138 let. Trenutno šteje 65 aktivnih članov, ki pod vodstvom kapelnika Dimitrija Ledererja izvajajo zelo bogat glasbeni repertoar. Poleg tradicionalne narodnozabavne prireditve Pod mengeško marelo ima godba tudi tradicionalni letni koncert. Zelo obiskan in priljubljen je božično-novoletni koncert, ki je klasično in zabavno obarvan, na njem pa se predstavi[1]jo domači solisti. Godba vsaj enkrat letno gostuje v tujini. Večkrat sodeluje v zabavnih televizijskih oddajah (Slovenski pozdrav, Ena po domače, Dobro jutro …) ter drugih odmevnih prireditvah po Sloveniji (Veseljakovih 20, Oktoberfest …). Letno nastopi na več kot 30 dogodkih oz. koncertih. Izdala je več zgoščenk, zadnjo ob 135-letnici delovanja. Godba je svojo kvaliteto dokazala tudi na preteklih tekmovanjih. Zelo ponosni so na dejstvo, da so v preteklih tekmovanjih ZSG v letih 2018 in 2019 nastopili samo člani godbe (brez substitutov) in obakrat osvojili zlato priznanje s posebno pohvalo ter se tako uvrstili v 1. težavnostno stopnjo.   Dirigent: Dimitrij Lederer Predsednik: Gregor Žun   Gustav Holst, prir. Johan de Meij: JUPITER HYMN Nigel Hess: EAST COAST PICTURES 1.Shelter Island 2.The Catskills Tilen Slakan: RUDARSKA FANTAZIJA za pihalni orkester Steven Reineke: GODDES OF FIRE
Novice
Zveza slovenskih godb
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI 1. Tekmovanje in nastop bosta potekala od 27. do 28. maja 2023 v Krškem. 2. Tekmovanja se lahko udeležijo samo godbe članice Zveze slovenskih godb.Po prejemu prijav bo na osnovi preteklih udeležb na tekmovanjih predsedstvo pregledalo ustreznost prijav na posamezni kategoriji. 3. Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj Zveze slovenskih godb, sprejetih na 21. Zboru ZSG dne 7. 3. 2015 v Ljubljani in prehodnih določb Pravil tekmovanj ZSG, sprejetih na 24. Zboru ZSG, 17. marca 2018 v Ljubljani. 4. Člani godbe na tekmovanju so lahko:- vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe,- poklicni glasbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednji glasbeno šolo ali glasbeno akademijo,- poklicni glasbeniki, ki so člani godbe in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG najmanj 2 leti pred tekmovanjem. Dveletno članstvo iz te alinee ne velja za učitelje domicilnih glasbenih šol.Za poklicne glasbenike se štejejo vsi glasbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih, tisti, ki ta poklic dejansko opravljajo in učitelji v glasbenih šolah.Skupno število nastopajočih substitutov ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci ZSG. Zaradi bolezni ali poškodbe, ki nastopi v obdobju 7-ih dni pred datumom tekmovanja do dneva tekmovanja lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi zdravniške dokumentacije, iz katere izhaja, da je bolezen ali poškodba nastopila v zgoraj navedenem obdobju, na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu glasbeniku (začasni substitut) na enakem inštrumentu. Število začasnih substitutov ne sme presegati 5 % tekmujočih članov, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci. Skupno število substitutov, začasnih substitutov in članov dveh godb ne sme presegati 20 % tekmujočih članov, vpisanih v osnovno evidenco ZSG, pri čemer osnovo za izračun predstavljajo člani, vpisani v osnovno evidenco ZSG kot člani ene godbe. Vsak posameznik iz 1. odstavka tega člena lahko nastopi na istem tekmovanju največ dvakrat. 5. Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, Novice ZSG 1/2008, str. 37 – 39. 6. Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Godba, ki je soorganizator tekmovanja pa ima pravico do izbire tekmovalnega termina. 7. Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe:Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna. Obvezni skladbi za koncertno težavnostno stopnjo sta:Aaron Copland: EMBLEMS, Založba Boosey & HawkesJani Golob, rev. Mitja Dragolič: SLOVENSKA RAPSODIJA, Založba DSSter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 10 MINUT.Celoten nastop godbe na koncertni težavnostni stopnji lahko traja največ 60 minut. Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa. Obvezni skladbi za 2. težavnostno stopnjo sta: Jan van der Roost: RIKUDIM, Založba de HaskeJani Golob: SLAVNOSTNA UVERTURA, Edicije ZSGter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 6 MINUT. Celoten nastop godbe na 2. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut. Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa. 8. Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa. Najnižja in najvišja ocena dveh članov žirije se v skupni oceni ne upoštevata. 9. Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih: zlata plaketa s posebno pohvalo nad 90 % točk zlata plaketa nad 85 % točk srebrna plaketa nad 80 % točk bronasta plaketa nad 75 % točk priznanje za sodelovanje do 74,99 % točk Najnižja in najvišja ocena člana žirije se v skupni oceni ne upoštevata.V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije. Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi: za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. za najboljšo izvedbo slovenske skladbe. Žirija bo za posamezne dosežke tekmujočih orkestrom podelila tudi praktične nagrade, ki jih prispevajo Hartman d.o.o., Symphony International d.o.o. in Glasbeni atelje d.o.o. 10. Tekmovanje bo tonsko snemano. S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb. Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek za ceno 250,00 €. Godbe ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom kotizacije na podlagi prejetega računa ZSG. 11. Prijavnina za godbe na koncertni in 2. stopnji: 300,00 € Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 18. marca 2023. S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju. 12. ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano. Pred tekmovanjem bodo godbe prejele ponudbe za prehrano. Godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati. Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 15. maja 2023. 13. Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.14. Godba mora prijavo poslati najkasneje do 1. februarja 2023 v zaprti kuverti s pripisom »41. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica. Prijavnico pošljite tudi na info@zsg.si v .doc obliki. Pisna prijava mora vsebovati:- v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,- kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 10. marca 2023. 15. Najkasneje do 18. marca 2023 mora godba poslati še:- 6 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!),- v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico in seznam tolkal,- seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,  - seznam substitutov (na posebnem listu) - (ime, priimek, naslov, datum rojstva, inštrument),- * kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, obe obvezni in skladbo po lastni izbiri). Originale nato kasneje prinesete s seboj na tekmovanje. 16. Če godba do 18. marca 2023 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 10. Po tem datumu ni več mogoče spreminjanje ali dopolnjevanje seznama nastopajočih članov in substitutov, spreminjanje tekmujočih skladb ipd.!Urejanje vpisov v osnovno evidenco ZSG in prestope godbenikov/-ic je mogoče urejati le do 90 dni pred tekmovanjem, to je do 26. februarja 2023.Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.NASTOP NA ODPRTI STOPNJI 1. Na odprti stopnji lahko nastopajo godbe članice Zveze slovenskih godb in vse ostale godbe s skladbami koncertnega značaja. Za nastop na odprti stopnji ne veljajo določila 3. do vključno 13. člena in 20. člena Pravil tekmovanj Zveze slovenskih godb. Izbor skladb in prijavljene zasedbe godb na odprti stopnji potrdi Predsedstvo ZSG na predlog svoje strokovne komisije. Godbe za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa. Celoten nastop godbe na odprti stopnji lahko traja najmanj 20 do največ 30 minut. 2. Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 1. februarja 2023 v zaprti kuverti s pripisom »Nastop na odprti stopnji 2023« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica. Prijavo pošljite tudi na info@zsg.si v .doc obliki.Pisna prijava mora vsebovati:- v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,- kopijo 1 izvoda partitur ali dirigentskega izvlečka vseh skladb koncertnega značaja za nastop (obvezno v speti/vezani obliki).Potrditev ustreznosti predlaganih skladb bodo godbe prejele najkasneje do 10. marca 2023.Najkasneje do 18. marca 2023 mora godba poslati še: 6 kopij partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!), v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico in seznam tolkal, seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo, * kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov. 3. Prijavnina za godbe na odprti stopnji: 400,00 €Cena tonskega posnetka: 250,00 €Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 18. marca 2023.S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju. 4. ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano. Pred tekmovanjem bodo godbe prejele ponudbe za prehrano. Godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 15. maja 2023. 5. Na odprti stopnji lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.
Zveza slovenskih godb
SEMINAR za člane pihalnih orkestrov/godb – SEKCIJA TOLKALA
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Zveza slovenskih godb vabita na seminar za tolkala v pihalnem orkestru, ki ga bo vodil prof. Mitja Tavčar, vodja tolkalske sekcije Zveze slovenskih godb. Na seminarju boste spoznali zakaj so tolkala ritmična in tudi melodična »duša« vsake godbe in kako pripomorejo k učinkovitim izvedbam godbenih programov.  Seminar je namenjen godbenim tolkalcem, dirigentom in predvodnikom in bo zajemal predvsem pomen tolkal pri korakanju ter oblikovanje in delovanje godbene tolkalske skupine, a hkrati ponujal vpogled tudi v tolkala znotraj koncertnega programa. Udeleženci seminarja morajo s seboj prinesti svoje tolkalske palice in vadbene blazine. PREDAVATELJ: prof. Mitja Tavčar DATUM: sobota, 21. in nedelja, 22. januar 2023 KRAJ: Postojna PROSTOR: Glasbena šola Postojna TEMATIKA SEMINARJA: tehnika in drža tolkal, vloga tolkal pri igranju koračnic, predigra tolkal, sodelovanje v tolkalski skupini, mali boben, osnove igranja klasičnega in rudimentalnega malega bobna set Bobnov – koordinacije in različni stili, ki se uporabljajo (swing, punk, rock) – forward coordination timpani – osnove tehnike (osnovni udarci, zvok, tehnika dampeninga ksilofon, lestvice in tehnične vaje za orkestrske vaje vibrafon - pedali in dampening tehnika raznih malih tolkal (triangel, shaker, sus cymbal, ….) ritmične vaje za koordinacijo telesa in uporaba metronoma pri vaji  PREDVIDENI URNIK SEMINARJA: sobota, 21.1.2023 med 13.00 – 19.00, po večerji sledi in skupna razprava o tematiki nedelja, 22.1.2023 med 9.00 – 18.00 O MENTORJU: Mitja Tavčar (1977) poučuje tolkala na glasbenih šolah v Novi Gorici in Postojni in kot mentor že vrsto let sodeluje na poletnih godbenih taborih. Je dirigent Pihalnega orkestra Divača. Tolkala je študiral na konservatorijih v Trstu in Adriji pri Benetkah, kjer je diplomiral tako iz klasične kot tudi jazzovske tolkalske igre.   BIVANJE IN PREHRANA: Bivanje in prehrana nista vključena v kotizacijo. Najbližja namestitev jer hotel Center. V kolikor boste potrebovali informacije o možnostih nastanitve in prehrane vam to sporočimo na podlagi povpraševanja. KOTIZACIJA: Na podlagi prijave vam bomo poslali račun za kotizacijo v višini 25 eur (DDV je vključen v ceno), ki mora biti poravnan pred začetkom seminarja. V ceni programa so zajeti šolnina in notno gradivo. PRIJAVA: Prijavite se preko e-prijave. Rok prijave je 1. december 2022 SPLOŠNO: Udeleženci seminarja prinesete s seboj vadbene blazine in palice. Za dodatne informacije se lahko obrnete na: Zveza slovenskih godb - 064 185 219, info@zsg.siJSKD – inštrumentalna glasbena dejavnosti - (01) 241 05 32, daniel.leskovic@jskd.si Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa  
Zveza slovenskih godb
DIRIGENTSKA ŠOLA 2022/23
Zveza slovenskih godb in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vabita vse, ki jih zanima dirigiranje inštrumentalnim skupinam, k vpisu na  Dirigentsko šolo pod mentorskim vodstvom Mira Sajeta. Dirigentska šola je primerna za izobraževanje dirigentov godb in pihalnih orkestrov ter priporočljiva za dirigente šolskih orkestrov in orkestrov glasbenih šol. Dirigentska šola bo 4-krat letno (po 2-3 dni) potekala s slovenskimi ljubiteljskimi pihalnimi orkestri. Natančnejši termini bodo znani v oktobru 2022. Okvirni termini in lokacije: 1. termin: januar 2023, Cerknica 2. termin: februar 2023, Mežica 3. termin: februar 2023, Divača 4. termin: april 2023, Marezige KOTIZACIJA – za vse termine: - aktivni  440 EUR (cena z DDV), pasivni  250 EUR (cena z DDV) Število mest za aktivno udeležbo je omejenih na prvih petnajst prijav! Seminaristi godb, včlanjenih v Zvezo slovenskih godb, imajo 15% popusta na ceno kotizacije. Predračun za kotizacijo bomo po prejemu prijavnice poslali naknadno na naslov, ki bo naveden na prijavnici. Ob koncu šolskega leta bodo slušatelji opravili praktični preizkus in prejeli potrdilo o opravljeni dirigentski šoli. Potrdila o udeležbi na seminarju bo mogoče uveljavljati za pridobivanje točk na MIZŠ pri napredovanju. Kotizacija ne zajema stroškov prevoza, prenočevanja in prehrane v času posameznega termina. Vsak udeleženec si mora bivanje urediti sam. Partiture za prvi termin kandidati prejmejo v decembru. Plačilo je možno v dveh obrokih. Prvi obrok je potrebno plačati ob začetku dirigentske šole, drugi obrok do 1. marca 2023. V primeru, da je plačnik godba članica ZSG, mora za pridobitev popusta ugodnosti imeti do ZSG poravnane vse obveznosti. V primeru nezadostnega števila prijav si organizator pridržuje pravico do spremembe programa in zmanjšanja obsega. Pogoji za udeležbo je osnovno znanje inštrumenta in glasbene teorije (potrebno zaradi branja partitur). PRIJAVE: Rok za prijave je 15. november 2022. Za prijavo izpolnite prijavnico, ki je dosegljiva na povezavi do spletne strani. Dirigentska šola 2022/23 (google.com) PREDAVATELJ: Miro Saje, dolgoletni dirigent Pihalnega orkestra Krka in član Predsedstva Zveze slovenskih godb. Miro Saje je leta 1991 diplomiral iz trobente na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Dirigiranje je študiral na Brabants Conservatoriumu v Tilburgu na Nizozemskem pri Janu Cobru in diplomiral leta 1999. S Pihalnim orkestrom Krka je dosegel uspehe tako v Sloveniji kot v tujini. V zadnjih letih je bil gostujoči dirigent številnih orkestrov, med drugimi Orkestra slovenske policije, Slovenskega orkestra klarinetov in Rundfunk Blasorchestra Leipzig, s katerim je posnel zgoščenko za založbo Beriato. Kot dirigent Slovenskega mladinskega pihalnega orkestra je vodil tabora mladih godbenic in godbenikov leta 2004 na Bledu in leta 2005 v Kopru. Na treh tekmovanjih FLICORNO D’ORO, Riva Del Garda v Italiji, je trikrat zapored prejel nagrado za najboljšega dirigenta. Junija 2006 je na mednarodnem tekmovanju dirigentov na Dunaju osvojil tretje mesto.
Zveza slovenskih godb
14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE Spoštovane godbenice in godbeniki veteranskih godb! Vabimo vas na 14. Festival veteranskih godb Slovenije, ki bo v soboto, 1. oktobra 2022 v Mariboru. Festival veteranskih godb bo že tradicionalni del Festivala za tretje življenjsko obdobje Slovenije in hkrati del  FESTIVALA STARE TRTE v Mariboru, ki ga organizira Zavod za turizem Maribor - Pohorje. Program: Prihod godb pričakuje organizator v soboto, 1. 10. 2022, ob 12.00 pri Stari trti na Lentu v Mariboru, kjer bodo vsi godbeniki dobili topel obrok in pijačo. Nato se bodo godbe napotile k lokacijam, kjer bodo v času od 13.30 do 15.00 izvedle samostojne promenadne koncerte. Na samostojnih nastopih, ki naj trajajo trideset minut, morajo godbe poskrbeti za vso potrebno opremo, ki jo potrebujejo za izvajanje programa. Festival bodo sodelujoče veteranske godbe sklenile s skupnim nastopom na prireditvenem prostoru pred STARO TRTO na Lentu. Ob 15.30 bo sledil nastop SLOVENSKE VETERANSKE GODBE. Skupen nastop vseh godb bo ob 16.00 na katerem bodo izvedle naslednje skladbe: OBLETNICA, Alojza Krajnčana, VEČNO MLADI, Primoža Kosca, TROBENTICA, Ervina Hartmana st., in TRATATA, Bojana Adamiča. Prijava: Na priloženi prijavnici izpolnite vse rubrike.Priloge:-          kratek opis delovanja skupine -          1 razločno fotografijo skupine Prijavo morate odposlati najpozneje do 1. septembra 2022 (velja poštni žig).Pisne prijave sprejema organizator na naslov: ZVEZA SLOVENSKIH GODB, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica. Splošne informacije: Organizacijski odbor bo plačal stroške tehnične izvedbe festivala, ter vsem sodelujočim zagotovil topel obrok hrane. Stroške prevoza krijejo orkestri sami. Organizatorji niso odgovorni za poškodbe oseb in predmetov med prireditvijo. Organizator lahko tonsko in slikovno snema in prenaša prireditev ter posnetke uporabi za promocijske namene brez kakršnekoli obveznosti. Skupina s prijavo soglaša, da se lahko njeni posnetki s srečanja javno predvajajo.Vse sodelujoče skupine prejmejo potrdila o udeležbi. Cerknica, 28. marec 2022 Boris Selko, predsednik ZSG  
Zveza slovenskih godb
26. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA - 2022
Tekmovanje bo v soboto, 12. novembra 2023 v Ormožu, s pričetkom v dopoldanskih urah v športni dvorani na Hardeku. Udeleženci 1. Na tekmovanju lahko sodelujejo godbe iz Slovenije in tujine. Godbe se lahko tekmovanja udeležijo glede na velikost tekmujoče godbe, kjer jih bo organizator glede na število nastopajočih članov, (dirigent se ne šteje) na tekmovanju razdelil v eno izmed naslednjih kategorij:   1.        kategorija - do vključno 34 prisotnih članov , 2.        kategorija - od 35 do vključno 40 prisotnih članov in 3.        kategorija - 41 prisotnih članov in več. 2. Izmed prijavljenih bo organizator tekmovanja izbral največ 15 nastopajočih godb. 3. Zaporedje godbenih nastopov bo razdeljeno na podlagi velikosti - števila nastopajočih članov. Manjše godbe nastopajo prej. Program  4. Vsaka nastopajoča godba ima za svoj nastop predvidenih od 8 do 15 minut čiste glasbe. 5. Na tekmovanju z možnostjo sodelovanja glede na velikost tekmujoče godbe se izvajajo skladbe zabavnega značaja z naslednjimi omejitvami: lahko se igra le ena koračnica, zaželena je vsaj ena skladba Vinka Štrucla, zaželena je skladba koncertno-zabavnega karakterja. 6. Tekmovanje poteka po poslovniku, ki ga sprejme organizacijski odbor festivala. Žirija in nagrade   7. Godbe bo ocenjevala vsaj dvočlanska strokovna žirija po mednarodnih kriterijih. 8. Na podlagi skupne številčne ocene žirije, godba za tekmovalni nastop prejme: zlato plaketo s pohvalo za 90 in več točkzlato plaketo za 80 do 90 točksrebrno plaketo za 70 do 80 točkbronasto plaketo za 60 do 70 točkpriznanje za sodelovanje do 60 točk Godbi z najvišjim številom točk v posamezni kategoriji bo podeljen pokal za prvo mesto.  9. Vse godbe prejmejo spominsko priznanje. 10. Godbe lahko spremljajo mažoretke, solisti ali druge spremljevalne skupine, njihov nastop se ne ocenjuje, prejmejo pa spominsko priznanje. 11. Odločitve strokovne žirije so dokončne in nepreklicne. 12. Pred začetkom tekmovanja bodo godbe izvedle skupen nastop na Kerenčičevem trgu. Sodelovanje na skupnem dogodku je obvezno. 13. Zaključek tekmovanja – razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo predvidoma eno uro po zadnjem tekmovalnem nastopu. Prijava   Prijavo morate preko spletne prijavnice opraviti najpozneje do petka, 30. septembra 2022. Organizator ima pravico opraviti selekcijo v primeru prevelikega števila prijavljenih godb ali godbam skrajšati program. Pridržujemo si pravico prireditev tudi odpovedati iz katerih koli objektivnih razlogov. Godbe bodo obveščene o programu in poteku prireditve do konca oktobra 2022. Organizatorji: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Zveza slovenskih godb, Občina Ormož, Glasbena šola Ormož
Zveza slovenskih godb
MUSICA CREATIVA 2022
MUSICA CREATIVA 2022 1. rok za oddajo prijave: 20. junij 2022 - promocijska članarina 2. rok za oddajo prijave: 20. julij 2022 - redna članarina V letošnjem letu se bodo mlade godbenice in godbeniki na poletnem festivalu ponovno srečali. V vseh preteklih letih smo organizatorji udeležencem ponudili številna nova znanja, izobraževanje pri vrhunskih mentorjih, odlične koncerte in možnost delovanja na področju godbeništva na višji ravni. Dirigenta orkestrov bosta skupaj z mentorji in animatorji nudila udeležencem nova spoznanja, tako iz glasbenega kot socializacijskega vidika. Vsak od udeležencev se bo med tednom spoznaval z kvalitetnim delom v orkestru in v komorni skupini, dodatno pa bo imel možnost tudi posebnih uric, kjer bo slišal posebne tematike o igranju na njegov inštrument. KONCERTI: četrtek, 18. avgust 2022, Izola petek, 19. avgust 2022, Koper, Taverna sobota, 20. avgust 2022, Ljubljana, Slovenska filharmonija ORKESTRA: Sodelovanje na Musici creativi je namenjeno za glasbenike, ki igrajo na pihalih, trobilih in tolkalih, prostor pa se najde tudi za godalce in klaviaturiste. Starost udeležencev je med 9 in 29 let. Sodelujete lahko v Pihalnem orkestru Musica creativa ali v Slovenskem mladinskem pihalnem orkestru. PIHALNI ORKESTER MUSICA CREATIVA, dirigent Aleksander Čonč Članstvo v pihalnem orkestru Musica creativa je namenjeno za mlade, ki v svojih godbah igrajo skladbe za pihalne orkestre težavnostnih stopenj 1-2 so stari med 9-13 let ali pa še niso člani godbe oz. pihalnega orkestra. Vaje potekajo dopoldne in popoldne. Člani imajo orkestrske in sekcijske vaje ter dodatna spoznavanja tehnik igranja na svoje inštrumente. SLOVENSKI MLADINSKI PIHALNI ORKESTER, dirigent Gašper Salobir Članstvo v slovenskem mladinskem pihalnem orkestru je namenjeno za mlade, ki v svojih godbah igrajo skladbe za pihalne orkestre težavnostnih stopenj 4-6 so stari med 13-29 let ali pa so že člani godbe oz. pihalnega orkestra. Vaje potekajo dopoldne in popoldne. Člani imajo orkestrske in sekcijske vaje ter dodatna spoznavanja tehnik igranja na svoje inštrumente. PROGRAM: Orkestrska igra Komorna igra Master inštrumentalne urice Psihološke priprave na nastope Igre, kvizi, zunanji gostje,……….. PRIJAVA IN ČLANARINA: Prijava je možna le prek e-prijavnice, ki jo najdete na tej povezavi: PRIJAVNICA  Pred prijavo se obvezno dogovorite oz. odločite o plačniku članarine v orkestru in plačniku bivanja (predhodno si zagotovite tudi vse potrebne podatke, ki so nujni za vnos v prijavo) – naknadna sprememba ni mogoča! Učenci glasbenih šol, ki niso članice ZSG, za uveljavitev nižje cene v prijavo obvezno pripnite potrdilo o vpisu v glasbeno šolo v .pdf ali .jpg obliki. Naknadno pošiljanje ni mogoče in se boste tabora lahko udeležili le po ceni za nečlane. Članarina za prijave do 20. 6. 2022 znaša 190,00 € na osebo. Članarina za prijave do 20. 7. 2022 znaša 240,00 € na osebo. Člani ZSG imajo 25% popust. Za člane ZSG se štejejo tisti, ki so včlanjeni v matično godbo ali so učenci glasbene šole, ki je članica ZSG, in ki so vpisani v register ZSG ter katerih matična godba ali glasbena šola članica ima do ZSG poravnane vse obveznosti. Vpis mora biti opravljen do dneva oddaje prijave na tabor. V nasprotnem primeru se zaračuna cena za nečlane. Učenci glasbenih šol, ki niso članice ZSG imajo 10% popust Pogoj je predložitev potrdila glasbene šole, ki ga je ob potrebno pripeti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo v .jpg ali .pdf obliki. Po plačilu članarine oziroma najkasneje po izteku drugega prijavnega roka boste udeleženci po e-pošti prejeli podrobnejši program tabora z okvirnim urnikom aktivnosti ter notni material. BIVANJE (prenočišče in prehrana): Udeležencem predlagamo bivanje v Dijaškem domu SŠ Izola, kjer so na voljo tudi trije obroki na dan. Polni penzion za člane Musice creative znaša 32,00 € na dan in plačilo turistične takse. Če želite bivati v domu, to ustrezno označite na prijavnici in v ZSG bomo v primeru pravočasne prijave oz. do zasedbe mest (!) poskrbeli za rezervacijo namestitve, ki je nato obvezujoča. V primeru odjave zaračunamo stroške rezervacije bivanja v višini 50,00 €! PLAČILO ČLANARINE IN BIVANJA Po prijavi oz. najkasneje po zaključku določenega prijavnega roka boste na naslov plačnika prejeli račun za plačilo članarine v orkestru. Rok za plačilo članarine bo naveden na računu. Članarina se v primeru odjave vrne le ob predložitvi zdravniškega potrdila. Opozorilo: V primeru nepravočasnega plačila članarine ZSG ne jamči več za možnost sodelovanja v želenem pihalnem orkestru, niti za organizacijo bivanja ter prehrane. Udeleženci bodo morali v tem primeru za bivanje in prehrano poskrbeti sami. Stroške bivanja bo možno plačati na recepciji dijaškega doma ob začetku bivanja. V primeru, ko bivanje plača društvo, podjetje ipd. je potrebno dijaškemu domu poslati naroilnico najkasneje en teden pred začetkom bivanja na naslov: Dijaški dom Srednje šole IzolaUlica Prekomorskih brigad 76310 Izola+386 (0)5 66 21 720   DODATNE INFORMACIJE:   Vida Ferfila, 064 185 219, e-pošta: info@zsg.si Daniel Leskovic,  01 24 10 532, e-pošta: daniel.leskovic@jskd.si   Vse informacije in prijavnica v elektronski obliki so dostopni tudi na naslednjih povezavah: Facebook profil ZSG – Zveza slovenskih godb www.musicacreativa.si www.zsg.si www.jskd.si  Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.  
Video
Zveza slovenskih godb
1. FESTIVAL BARONA JURIJA VEGE
1. FESTIVAL BARONA JURIJA VEGE Festival bo v soboto, 18. junija 2022 v Dolskem, s pričetkom v popoldanskih urah. Festival bo strokovno spremljanega značaja. Udeleženci  1.      Na festivalu lahko sodelujejo godbe iz Slovenije in tujine. 2.      Izmed prijavljenih bo organizator festivala izbral največ 10 nastopajočih godb. 3.      Zaporedje godbenih nastopov bo razdeljeno na podlagi velikosti - števila nastopajočih članov. Manjše godbe nastopajo prej. Program 4.      Vsaka nastopajoča godba ima za svoj nastop predvidenih do 15 minut čiste glasbe. 5.      Na festivalu se izvajajo koračnice in valčki z naslednjimi omejitvami: a)     Vse sodelujoče godbe izvedejo obvezno koračnico, Primož Kosec: KORAČNICA BARONA JURIJA VEGE (Edicije ZSG, 72) b)     Vse sodelujoče godbe izvedejo valček v izvirni obliki ali priredbi, c)      zaželena je izvedba skladb, ki zajemajo glasbene motive iz območja festivala, oz. ki zajemajo avtorje/aranžerje iz tega območja ali bližnje okolice.  6.      Festival poteka po poslovniku, ki ga sprejme organizacijski odbor festivala. Žirija in nagrade  7.      Godbe bo ocenjevala tričlanska strokovna žirija po mednarodnih kriterijih. 8.      Na podlagi skupne številčne ocene žirije, godba za nastop prejme: zlato plaketo s pohvalo za 90 in več točk zlato plaketo za 85 do 90 točk srebrno plaketo za 80 do 85 točk bronasto plaketo za 75 do 80 točk priznanje za sodelovanje do 75 točk 9.      Najboljše tri godbe prejmejo tudi denarne nagrade: 1.      mesto  -  500 eur 2.      mesto  –  400 eur 3.      mesto  –  300 eur  10.    Žirija lahko za najboljšo izvedbo obvezne koračnice ali za druge posebne dosežke podeli tudi posebno nagrado v višini 300 eur. 11.  Odločitve strokovne žirije so dokončne in nepreklicne. 12.  Pred zaključkom festivala bodo godbe izvedle skupen nastop. Sodelovanje na skupnem dogodku je obvezno. 13.  Zaključek festivala – razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo predvidoma eno uro po zadnjem nastopu. Prijava Prijavo morate preko spletne prijavnice opraviti najpozneje do petka, 20. maja 2022. Organizator ima pravico opraviti selekcijo v primeru prevelikega števila prijavljenih godb ali godbam skrajšati program. Pridržujemo si pravico prireditev tudi odpovedati iz katerih koli objektivnih razlogov. Godbe bodo obveščene o programu in poteku prireditve do konca maja 2022. Organizatorji: Zveza slovenskih godb, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Občina Dol pri Ljubljani, Prostovoljno gasilsko društvo Dolsko                     
Zveza slovenskih godb
SEMINAR za člane pihalnih orkestrov/godb – SEKCIJA TOLKALA
Zveza slovenskih godb in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vabita na seminar za tolkala v pihalnem orkestru, ki ga bo vodil prof. Mitja Tavčar, vodja tolkalske sekcije Zveze slovenskih godb. Na seminarju boste spoznali zakaj so tolkala ritmična in tudi melodična »duša« vsake godbe in kako pripomorejo k učinkovitim izvedbam godbenih programov.  Seminar je namenjen godbenim tolkalcem, dirigentom in predvodnikom in bo zajemal predvsem pomen tolkal znotraj godbe ter oblikovanje in delovanje godbene tolkalske skupine, a hkrati ponujal vpogled tudi v tolkala znotraj koncertnega programa PREDAVATELJ: prof. Mitja Tavčar DATUM: sobota, 17. in nedelja, 18. september 2022 KRAJ: Laško TEMATIKA SEMINARJA: tehnika in drža tolkal, vloga tolkal pri igranju koračnic, predigra tolkal, sodelovanje v tolkalski skupini, mali boben, osnove igranja klasičnega in rudimentalnega malega bobna set Bobnov – koordinacije in različni stili, ki se uporabljajo (swing, punk, rock) – forward coordination timpani – osnove tehnike (osnovni udarci, zvok, tehnika dampeninga ksilofon, lestvice in tehnične vaje za orkestrske vaje vibrafon - pedali in dampening tehnika raznih malih tolkal (triangel, shaker, sus cymbal, ….) ritmične vaje za koordinacijo telesa in uporaba metronoma pri vaji  PREDVIDENI URNIK SEMINARJA: sobota, 17.9 - od 9:30 do 20:00nedelja, 18.9 - od 9.00 – 19.00, zaključi se s koncertom na Festivalu komorno inštrumentalnih skupin O MENTORJU: Mitja Tavčar (1977) poučuje tolkala na glasbenih šolah v Novi Gorici in Postojni in kot mentor že vrsto let sodeluje na poletnih godbenih taborih. Je dirigent Pihalnega orkestra Divača. Tolkala je študiral na konservatorijih v Trstu in Adriji pri Benetkah, kjer je diplomiral tako iz klasične kot tudi jazzovske tolkalske igre.  BIVANJE IN PREHRANA: Za bivanje priporočamo Hotel Špica - https://hotelspica.org/ . Več informacij o možnostih bivanja in prehrane prejmete po prijavi. KOTIZACIJA: Na podlagi prijave vam bomo poslali predračun v višini 20 eur (DDV je vključen v ceno), ki mora biti poravnan pred začetkom seminarja. V ceni programa so zajeti šolnina in notno gradivo). PRIJAVA: Prijavite se preko e-prijave. Rok prijave je 25. avgust 2022 SPLOŠNO: Udeleženci seminarja prinesete s seboj vadbene blazine, palice in notno stojalo. Za dodatne informacije se lahko obrnete na: JSKD - Laško, (03) 734 20 43, oi.lasko@jskd.si JSKD – inštrumentalna glasbena dejavnosti, (01) 241 05 32, daniel.leskovic@jskd.si Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa
Zveza slovenskih godb
JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA
KD Papirniški pihalni orkester Vevče, Pot heroja Trtnika 38, 1261 Ljubljana - Dobrunje, davčna številka 14860015, ki ga zastopa predsednik društva Gregor Koritnik, objavlja: JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA (m/ž)* Papirniški pihalni orkester Vevče velja za enega izmed najboljših ljubiteljskih pihalnih orkestrov v Sloveniji, ki mu daje dodaten pomen tudi dolgoletna tradicija, saj godbeniki skupaj muzicirajo že več kot 122 let. Orkester sodeluje v okviru kulturno-umetniških projektov, dogodkov, srečanj in proslav na lokalni, državni ter mednarodni ravni. Vsako leto izvede dva premierna koncerta, med drugim božično-novoletni koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, in do 30 drugih nastopov različnih značajev. Udeležuje se gostovanj tako doma kot v tujini ter sodeluje na državnih in mednarodnih tekmovanjih. V letu 2023 ga čaka Tekmovanje slovenskih godb v koncertni težavnostni stopnji. Vaje orkestra potekajo ob ponedeljkih in četrtkih med 20. in 22. uro v prostorih godbenega doma. Od kandidata pričakujemo: Ustrezno glasbeno izobrazbo (končana prva stopnja akademije za glasbo, glasbene pedagogike/muzikologije), izkušnje z vodenjem orkestrov ali drugih glasbenih sestavov so zaželjene, niso pa pogoj za prijavo, vestnost, zanesljivost, prilagodljivost in dobre pedagoške sposobnosti, predanost orkestru na vseh ravneh njegovega delovanja, vodstvene in organizacijske sposobnosti, vizijo vodenja in razvoja orkestra, znanja dirigiranja, poznavanje literature za pihalne orkestre, muzikološka znanja, znanja iz orkestracije. Naloge v sklopu dela dirigenta vključujejo: Vodenje skupnih vaj orkestra, vodenje sekcijskih vaj, vodenje orkestra na nastopih in prireditvah, vodenje strokovno-umetniškega odbora orkestra, sodelovanje pri organizacijskem delovanju društva, promocijske aktivnosti za prepoznavnost društva.  Izbranemu kandidatu nudimo: Honorar, možnost delovanja na najvišjih ravneh godbeništva, prijeten, zabaven in zagnan kolektiv, spodbudno delovno okolje. Prijava naj vsebuje: Življenjepis, kratko vizijo vodenja in razvoja orkestra, vključno s primeri skladb, ki bi jih orkester lahko izvajal v tekočem letu, predlog skladbe po lastni izbiri za avdicijsko vajo v juniju, vsa potrebna dokazila za izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Rok za prijavo je četrtek, 9. junij 2022. Kandidati naj svojo prijavo z zadevo »Javni razpis – dirigent« pošljejo na e-naslov ppovevce@gmail.com. Izmed prispelih prijav bosta izvršni odbor PPO Vevče in strokovna komisija izbrala kandidate, ki bodo v juniju 2022 vodili vajo orkestra. Na vaji se bodo kandidati orkestru predstavili z delom na obvezni skladbi po izbiri orkestra in pripravljeni skladbi po izbiri kandidata. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o sodelovanju za eno leto z namero dolgoročnega sodelovanja. Pogodba bo vključevala tudi šestmesečno preizkusno obdobje. Neizbrani kandidati bodo o odločitvi pisno obveščeni v roku 8 dni. Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se kandidati lahko obrnejo na predsednika društva Gregorja Koritnika, in sicer na telefonski številki: 041 679 812 ali na e-naslovu ppovevce@gmail.com. *Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. ​
Zveza slovenskih godb
JAVNI RAZPIS ZA DIRIGENTA
JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA (m/ž)   Od kandidatov pričakujemo: -          Ustrezno glasbeno izobrazbo -          Zaželene izkušnje z vodenjem podobnih glasbenih sestavov, -          Vizijo vodenja in razvoja godbe -          Vestnost, zanesljivost, prilagodljivost in dobre pedagoške sposobnosti.   Z izbranim kandidatom bomo sklenili avtorsko pogodbo za opravljanje dejavnosti.   Prijave z življenjepisom in dokazili o izobrazbi pričakujemo vključno do 30. 4. 2022, na elektronski naslov godbasemic@gmail.com ali priporočeno na naslov: KUD Godba na pihala Semič Taborska ulica 8 p.p. 22 8333 Semič  Za dodatne informacije se lahko obrnete na predsednico godbe na tel. št.: 040/453-484 ali na elektronsko pošto godbasemic@gmail.com.    
Zveza slovenskih godb
PRIZNANJA ZVEZE SLOVENSKIH GODB
Vsaka godbenica in vsak godbenik si za svoje delovanje v društvu zasluži tudi posebna jubilejna priznanja. Ponavadi so v decemberskem času koncerti, kjer društva svojim članom podeljujejo posebna priznanja za njihovo delovanje in doprinos pri prepoznavnosti godbeništva. Veste katero priznanje je na voljo? Preverite v knjižici. 
Zveza slovenskih godb
RAZPIS ZA NAJBOLJŠO IZVEDBO POSNETKOV NA NOSILCU ZVOKA 2019-2021
Namen Zveze slovenskih godb je tudi skrb za redno predstavljanje in popularizacijo slovenskega godbeništva v sredstvih javnega obveščanja. Za uresničitev tega namena ZSG skrbi tudi za predstavitev programov slovenskih godb in pihalnih orkestrov (v nadaljevanju: godb) širši slovenski in tuji javnosti. Zato ZSG ponovno naproša svoje članstvo, da redno ob izdaji nosilca zvoka in slike pošlje vsaj dva izvoda. En izvod bo ZSG hranila v svojem arhivu, drugega pa bo posredovala Radiu Slovenija, da skladbe iz teh nosilcev zvoka lahko predvaja v svojih oddajah o godbeništvu. Predsedstvo ZSG je cilje ponovno obravnavalo na svoji seji 14 10. 2021 in z namenom spodbuditve uresničevanja teh namenov razpisuje RAZPIS ZA NAJBOLJŠO IZVEDBO POSNETKOV NA NOSILCU ZVOKA 2019-2021 1. Zveza slovenskih godb objavlja razpis za izbor najboljše izvedbe nosilca zvoka – lp plošča, zgoščenka, USB ključek,…. (v nadaljevanju: zgoščenka) v letih 2019-2021. 2. Namen razpisa je spodbujanje rasti in popularizacija programov slovenskih godb in pihalnih orkestrov (v nadaljevanju: godb). 3. Predmet razpisa so zgoščenke, ki so jih v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2021 posnele in izdale godbe, ki so članice ZSG. Godbe lahko prijavijo na razpis več izdanih zgoščenk. 4. Godbe, ki se prijavljajo na razpis morajo poslati: - izpolnjeno prijavo na razpis na priloženem obrazcu, - 3  izvode zgoščenke. 5. Prispele prijave bo ocenjevala Strokovna komisija ZSG. 6. Kriteriji ocenjevanja: vsebina (zanimivost programa),      kvaliteta posnetka,      inovativnost,      sporočilnost,      vključenost izvajalcev in poslušalca,      kvaliteta produkcije/mastering,      vizualna podoba zgoščenke,      opisni del zgoščenke,      splošni umetniški vtis.  7. Izbor najboljše zgoščenke bo opravilo Predsedstvo ZSG na predlog Strokovne komisije ZSG.  8. Izdajatelj najboljše zgoščenke 2019-2021 bo prejel listino za najboljšo zgoščenko ZSG in posebno nagrado v vrednosti 300 €. Nagrado v navedeni vrednosti izdajatelj zgoščenke lahko izkoristi z udeležbo v programih ali pri projektih Zveze slovenskih godb v letu 2022. 9. S prijavo na ta razpis prijavljena godba odstopi tonski posnetek arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb. 10. O skupnih ocenah ter odločitvi o nagradi bodo obveščene vse prijavljene godbe. 11. Prijave morajo prispeti na naslov: Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica s pripisom: »Za razpis: Najboljša izvedba nosilcev zvoka 2019-2021«. 12. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na navedeni naslov prispele do vključno 15. 1. 2022 (velja poštni žig). Boris Selko, predsednik Zveze slovenskih godb
Zveza slovenskih godb
FESTIVAL SLOVENSKIH GODB IN MAŽORETNIH SKUPIN V KORAKANJU
1. Festival bo potekal 20. novembra 2021 v Športni dvorani Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik. 2. Festivala se lahko udeležijo godbe članice Zveze slovenskih godb (ZSG) ali mažoretne skupine članice Mažoretne zveze Slovenije (MZS), kot tudi članice drugih godbenih in mažoretnih zvez – slednje pod posebnimi pogoji. Vsaj eden od nastopajočih mora biti član ene od zvez. 3. Festival obsega nastop v korakanju, ki poteka v športni dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Domača godba ima možnost izbire termina. 4. Med festivalskim nastopom morajo godbe oz. mažoretne skupine izvesti vsaj 2 prvini, ki sovpadata z korakanjem godb in mažoret. Celoten program posameznega nastopa ne sme presegati 10 minut in ne sme biti krajši od 5 minut, pri čemer je vrstni red nalog prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se na podlagi predvodnikovega programa lahko spreminja.  Čas nastopa se začne in neha meriti z vstopom v dvorano 5. Nastopi bodo strokovno spremljani s strani treh ocenjevalcev, ki bodo po zaključku nastopov z nastopajočimi opravili razgovor. Elementi spremljanja pri godbah so: Izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), nastop predvodnika (ukazi), izvedba njegovih povelj preko godbenic in godbenikov, glasbena izvedba (kakovost zvoka, intonacija, glasbeni stil, dinamika), izvedba elementov in splošni vtis. Elementi spremljanja pri mažoretah so: izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), sestava in izvedba koreografije, dinamičnost nastopa, težavnost in izvedba dela z mažoretno palico, usklajenost in splošni vtis. 6. Na podlagi nastopov godbe in mažoretne skupine prejmejo potrdilo o aktivnem sodelovanju na državnem nivoju, ki ga lahko predložijo občinam za letna sofinanciranja. Vsaka godba in mažoretna skupina prejmeta najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno mnenje vseh strokovnih ocenjevalcev. Strokovni ocenjevalci lahko podelijo tudi posebne nagrade. 7. Festival bo video sneman. 8. S prijavo na festival godba oz. mažoretna skupina odstopi tonski in video posnetek nastopa arhivu ZSG in MZS ter dovoli, da s temi posnetki razpolagata. Vsako prijavljeno društvo lahko naroči posnetek za ceno 150€. Godbe oz. mažoretne skupine ta znesek plačajo ob prijavi podlagi prejetega računa MZS. 9. Organizator bo sodelujočim godbam ali mažoretnim skupinam zagotovil obrok prehrane. 10. Godba in mažoretna skupina mora prijavo, izključno preko spletne prijavnice, izpolniti najkasneje do 20. oktobra 2021. Prijavnica je dosegljiva na povezavi  PRIJAVA 11. Na e-pošto daniel.leskovic@jskd.si najkasneje do 24. oktobra 2021 pošlje godba in/ali mažoretna skupina še: - tekstovni opis delovanja društev v preteklih sezonah; - fotografijo v resoluciji vsaj 600 kB; - partiture izvajanega programa (koračnic) na tekmovanju.   Želimo vam uspešne priprave in vas lepo pozdravljamo. Boris Selko, predsednik ZSG in Aleš Breznikar, predsednik MZS  
Zveza slovenskih godb
40. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB 3. in 1. težavnostna stopnja in 10. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB
PIHALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE LJUBLJANA MOSTE-POLJE Zgodba o našem pihalnem orkestru predstavlja eno izmed najlepših zgodb naše šole. Zato, ker volje, želje in veselja do igranja nikoli na zmanjka. Vaje, priprave ter koncerti se vsako leto vse bolj vrstijo, orkester, ki pa se nenehno razvija, se danes lahko pohvali s široko paleto skladb domačih in tujih skladateljev. V dialogu dirigenta in mladih glasbenikov se prepletajo včasih lirične in romantične, včasih pa zelo temperamentne ter žive melodije in harmonije, ki pritegnejo pozornost vsakega poslušalca. Orkester redno nastopa na številnih javnih nastopih ter na tekmovanjih in revijah za pihalne orkestre. Dirigent: Mladen Jakšić Ravnateljica: Mojca Tratar   John Williams: STAR WARS: THE FORCE AWAKENS John Powell: HOW TO TRAIN YOUR DRAGON Klaus Badelt: PIRATES OF THE CARIBBEAN (Symphonic Suite)   GODBA DOBROVA – POLHOV GRADEC Godba Dobrova – Polhov Gradec je bila ustanovljena leta 2011. S pomočjo zasebne glasbene šole Emil Adamič je ustvarila zgolj v 10 letih orkester, ki prireja vrsto samostojnih prireditev, ki postajajo tradicionalne: Valentinov ples, Večer pr' Frjan, Noč Godbe. Gotovo je najbolj prepoznavna prireditev Noč godbe, kjer predstavlja program vedno novo tematiko v sodelovanju z različnimi društvi ter gosti. Na prireditvi so vedno tudi učenci glasbene šole Emil Adamič – v obliki združenega zbora, profesorji iz glasbene šole kot mentorji in izvajalci ter vrsto plesnih društev. Vsako leto za omenjeno prireditev premierno izvedemo tudi nekaj prav za naš orkester prirejenih skladb. Godbi je prav tako pomembno poslanstvo koračnic in korakanja v sodelovanju z mažoretami iz sosednje občine. Dirigent: Matej Rihter Predsednik: Borut Dolinar   Jacob de Haan: AMMERLAND James Barnes: BROOKSHIRE SUITE Tomaž Habe: POD VRHOVI 2. Pod Alpami 3. Pod Apenini Jacob de Haan: OREGON 20   PIHALNI ORKESTER DIVAČA Pihalni orkester Divača je bil ustanovljen leta 1955 in od takrat deluje neprekinjeno. Sestavljajo ga starejši in mlajši člani, katerih je skupaj trenutno 58. Razpon v starosti članov je med 12 in 75 let. V svoji zgodovini je orkester organiziral veliko samostojnih koncertov ter koncertov z drugimi orkestri, pevskimi zbori in različnimi glasbenimi zasedbami. Koncert z najdaljšo tradicijo je božično novoletni koncert v Divači. V sled raznovrstnim nastopom je orkestru z leti rasla kvaliteta glasbene interpretacije in številčnost zasedbe. Za pridobivanje strokovnega mnenja o kvaliteti, se je orkester večkrat udeležil tekmovanj tako doma kot tudi na tujem. Pomlajeno godbeniško zasedbo vodi dirigent Mitja Tavčar.   Dirigent: Mitja Tavčar Predsednik: David Vatovec   Jacob de Haan: YELLOW MOUNTAINS James Barnes: BROOKSHIRE SUITE Tomaž Habe: POD VRHOVI 2. Pod Alpami 3. Pod Apenini James Swearingen: SEAGATE OVERTURE   POSTOJNSKA GODBA – 1808 Postojnska godba – 1808 je ena najstarejših godb na Slovenskem, saj nadaljuje tradicijo vojaških godb armad na Postojnskem. Najstarejši zapis o godbeništvu na Postojnskem datira v leto 1808, zato si to letnico godbeniki štejejo za svoj začetek. Godba šteje okoli 45 članov vseh generacij. Od marca 2019 jo vodi domačin, dolgoletni član godbe, Primož Petohleb, akademski glasbenik in profesor tube. Godba je s svojim delom nepogrešljiv del kulturnega življenja v Postojni in njeni okolici. Že več kot dve stoletji se trudijo ohranjati ljubezen do glasbe in jo prenašati na poslušalce in prihodnje rodove. Vsako leto občinstvo godbo lahko sliši na tradicionalnem božično-novoletnem koncertu 26. decembra pa na letnem koncertu in ob občinskem prazniku. Seveda so to le eni izmed pomembnejših nastopov. Godbeniki sodelujejo tudi na pustni povorki, Frumanskem prazniku ter obvezni prvomajski budnici. Kajti ljubezen do glasbe in igranje sta tisto, kar godbenike in godbenice Postojnske godbe – 1808 združuje že 214 let.   Dirigent: Primož Petohleb Predsednik: Sara Lumbar   Vid Pupis: SONG OF HOPE James Barnes: BROOKSHIRE SUITE Tomaž Habe: POD VRHOVI 2. Pod Alpami 3. Pod Apenini Steven Reineke: PILATUS: MOUNTAIN OF DRAGONS   KD MENGEŠKA GODBA KD Mengeška godba v letošnjem letu praznuje 138 let. Trenutno šteje 65 aktivnih članov, ki pod vodstvom kapelnika Dimitrija Ledererja izvajajo zelo bogat glasbeni repertoar. Poleg tradicionalne narodnozabavne prireditve Pod mengeško marelo ima godba tudi tradicionalni letni koncert. Zelo obiskan in priljubljen je božično-novoletni koncert, ki je klasično in zabavno obarvan, na njem pa se predstavi[1]jo domači solisti. Godba vsaj enkrat letno gostuje v tujini. Večkrat sodeluje v zabavnih televizijskih oddajah (Slovenski pozdrav, Ena po domače, Dobro jutro …) ter drugih odmevnih prireditvah po Sloveniji (Veseljakovih 20, Oktoberfest …). Letno nastopi na več kot 30 dogodkih oz. koncertih. Izdala je več zgoščenk, zadnjo ob 135-letnici delovanja. Godba je svojo kvaliteto dokazala tudi na preteklih tekmovanjih. Zelo ponosni so na dejstvo, da so v preteklih tekmovanjih ZSG v letih 2018 in 2019 nastopili samo člani godbe (brez substitutov) in obakrat osvojili zlato priznanje s posebno pohvalo ter se tako uvrstili v 1. težavnostno stopnjo.   Dirigent: Dimitrij Lederer Predsednik: Gregor Žun   Gustav Holst, prir. Johan de Meij: JUPITER HYMN Nigel Hess: EAST COAST PICTURES 1.Shelter Island 2.The Catskills Tilen Slakan: RUDARSKA FANTAZIJA za pihalni orkester Steven Reineke: GODDES OF FIRE
prikaži časovnico

Zveza slovenskih godb

Oct 17, 2022
SEMINAR za člane pihalnih orkestrov/godb – ...
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Zveza slovenskih godb vabita na seminar za tolkala v pihalnem orkestru, ki ga ...
(0)
Oct 06, 2022
DIRIGENTSKA ŠOLA 2022/23
Zveza slovenskih godb in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vabita vse, ki jih zanima dirigiranje ...
(0)
Sep 30, 2022
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. ...
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI1.Tekmovanje in ...
(0)
Sep 22, 2022
14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
Glavni trg, ob 12.30 KD GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOVdirigent: Jože Kregarpredsednik: Marko Kovač Vinko ...
(0)
Sep 08, 2022
26. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM PROGRAMU ...
Tekmovanje bo v soboto, 12. novembra 2023 v Ormožu, s pričetkom v dopoldanskih urah v športni dvorani na ...
(0)