Članek
Predstavitev Zveze slovenskih godb
Objavljeno Jan 01, 2015

V Zvezo slovenskih godb je včlanjenih 105 članov. ZSG je reprezentativna stanovska organizacija, ki v Sloveniji in zamejstvu pokriva delovanje slovenskih godb in delno tudi drugih glasbenih skupin. Zveza slovenskih godb je od leta 1990 tudi članica CISM – Mednarodne glasbene zveze in preko nje tudi UNESCA.
V Zvezi slovenskih godb so združene slovenske godbe, bobnarske, mažoretne in druge glasbene skupine. Že pred ustanovitvijo ZSG, kot samostojne zveze društev v letu 1997, so bile slovenske godbe povezane v svojem združenju – takrat še v okviru Zveze kulturnih društev Slovenije oz. njenih predhodnic.


Cilji in naloge

1. Dvig kakovostne ravni godb, mažoretnih, bobnarskih in drugih glasbenih skupin ter pospešitev njihovega razvoja.
2. Povezovanje z mednarodnimi glasbenimi zvezami in drugimi sorodnimi organizacijami doma, v zamejstvu in v tujini.
3. Spodbujanje ali izobraževanje mladih glasbenikov in dirigentov.
4. Spodbujanje razvoja slovenskega godbenega izročila.
5. Tekmovanja godb vseh kakovostnih ravni.
6. Pridobivanje novih skladb in drugega gradiva.
7. Obveščanje o dogajanju med člani, v Zvezi slovenskih godb in v mednarodnem kulturnem prostoru ter izdajanje ustreznih publikacij in informiranja članstva preko aktualnih medijev.
8. Skrb za redno predstavljanje in popularizacijo slovenskega godbeništva v sredstvih javnega obveščanja.
9. Določanje znakov, simbolov in priznanj Zveze.
10. Dokumentiranje dejavnosti slovenskih godb.
11. Zastopanje slovenskega godbeništva v dialogu z oblastnimi, šolskimi in drugimi strukturami v Sloveniji.