Predsedsedstvo ZSG

PREDSEDNIK
Boris Selko

PODPREDSEDNIK
Tone Urbas
Gašper Salobir

ČLANI PREDSEDSTVA
Mitja Dragolič
Vida Ferfila
Miro Saje
Mitja Tavčar