O nas

PREDSTAVITEV ZVEZE SLOVENSKIH GODB

V Zvezo slovenskih godb je včlanjenih 103 članov. ZSG je reprezentativna stanovska organizacija, ki v Sloveniji in zamejstvu pokriva delovanje slovenskih godb in delno tudi drugih glasbenih skupin. Zveza slovenskih godb je od leta 1990 tudi članica CISM – Mednarodne glasbene zveze in preko nje tudi UNESCA.

V Zvezi slovenskih godb so združene slovenske godbe, bobnarske, mažoretne in druge glasbene skupine. Že pred ustanovitvijo ZSG, kot samostojne zveze društev v letu 1997, so bile slovenske godbe povezane v svojem združenju – takrat še v okviru Zveze kulturnih društev Slovenije oz. njenih predhodnic.

CILJI IN NALOGE

1. Dvig kakovostne ravni godb, mažoretnih, bobnarskih in drugih glasbenih skupin ter pospešitev njihovega razvoja.
2. Povezovanje z mednarodnimi glasbenimi zvezami in drugimi sorodnimi organizacijami doma, v zamejstvu in v tujini.
3. Spodbujanje ali izobraževanje mladih glasbenikov in dirigentov.
4. Spodbujanje razvoja slovenskega godbenega izročila.
5. Tekmovanja godb vseh kakovostnih ravni.
6. Pridobivanje novih skladb in drugega gradiva.
7. Obveščanje o dogajanju med člani, v Zvezi slovenskih godb in v mednarodnem kulturnem prostoru ter izdajanje ustreznih publikacij in informiranja članstva preko aktualnih medijev.
8. Skrb za redno predstavljanje in popularizacijo slovenskega godbeništva v sredstvih javnega obveščanja.
9. Določanje znakov, simbolov in priznanj Zveze.
10. Dokumentiranje dejavnosti slovenskih godb.
11. Zastopanje slovenskega godbeništva v dialogu z oblastnimi, šolskimi in drugimi strukturami v Sloveniji.


Zveza slovenskih godb
Štefanova ulica 5 
(poštni predal 1531)
1001 Ljubljana

Pisarna:
Zveza slovenskih godb 

Pisarna Cerknica 
Gerbičeva ulica 19 
1380 Cerknica

Transakcijski račun: 02029-0051300589
ID št. za DDV: 22202307

Zavezanec za DDV: DA
Matična številka: 1204599

Spletni naslov: http://www.zvezaslovenskih-godb.si/
E-mail: info@zvezaslovenskih-godb.si

Uradne ure Pisarne Cerknica:
od ponedeljka do petka, od 08.00 do 12.00


Telefon: 01 7051 696
GSM predsednik: 064 185 263
GSM glavna tajnica: 064 185 219