Članek
PRAVILNIK O PODELJEVANJU ČASTNEGA NAZIVA AMBASADOR VETERANSKIH GODB
Objavljeno May 09, 2024

Naziv Ambasador veteranskih godb Slovenije podeljuje Aktiv veteranskih godb Slovenije (AVGS) na predlog veteranske godbe, na pobudo člana AVGS, drugega posameznika ali organizacije.

Naziv Ambasador veteranskih godb Slovenije prejme lahko godbenik,

  • ki je stalni član ene od veteranskih godb Slovenije,

  • je najmanj petnajst let član veteranske ali druge godbe in

  • je dopolnil 80 let.

Naziv Ambasador veteranskih godb Slovenije ne sodi v okvir drugih odlikovanj, ki jih podeljuje Zveza slovenskih godb in se medsebojno ne izključujejo. Vsak prejemnik lahko dobi nazi Ambasador veteranskih godb Slovenije samo enkrat.

Pisni predlog mora predlagatelj predložiti AVGS z ustrezno utemeljitvijo in dokazili najmanj šest mesecev pred predvideno podelitvijo.

Prejemnik naziva prejme ob imenovanju listino, ki jo podpiše vodja aktiva veteranskih godb Slovenije.

Prejemnik pridobi s to podelitvijo pravico do uporabe naziva in nošenja insignije Ambasador veteranskih godb Slovenije.

Obliko listine in insignije določi Aktiv veteranskih godb Slovenije.

Stroške izdelave listine in insignije krije predlagatelj.

Pravilnik je sprejel Aktiv veteranskih godb Slovenije na svoji 6. redni seji v sredo, 18. januarja 2017, v Mariboru. Dokončno formulacijo je aktiv potrdil na dopisni seji 1. marca 2017.

Maribor, 1. 3. 2017

Ervin Hartman, vodja Aktiva veteranskih godb Slovenije

#priznanja