Članek
Mednarodno tekmovanje mladinskih pihalnih okestrov CISM

PESARO, 01.-02.06.2024, Rok za prijave do 31. 3. 2024

Objavljeno Feb 05, 2024

Mednarodno tekmovanje mladinskih pihalnih okrestrov poteka pod okriljev Evropske godbene zveze CISM (CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS MUSICALES), katere član je tudi ZSG.

1) Cilj tekmovanja je omogočiti vsem mladinskim pihalnim zasedbam, ki izvirajo iz javnih in zasebnih glasbenih šol, organizacij in združenj, da se srečajo, ustvarjajo ter predstavijo svoje glasbeno delovanje ugledni žiriji na eni najpomembnejših lokacij na svetu.


2) Tekmovanje, vključeno v program PESARO2024, italijanske prestolnice kulture in Unescovega mesta glasbe, bo potekalo 01. 2. 6. 2024 v gledališču Rossini v Pesaru, organizirala pa ga bosta ANBIMA APS in ANBIMA MARCHE pod pokroviteljstvom CISM.

3) Na tekmovanju lahko sodelujejo mladinski pihalni orkestri skupine iz celotne Evrope


4) Posamezni glasbeniki in dirigenti so lahko člani zgolj enega pihalnega orkestra.

5) Tekmovanje je razdeljeno na 3 težavnostne stopnje:
Kategorija A - Igranje skladb s težavnostno stopnjo 3
Kategorija B - Igranje skladb s stopnjo težavnosti 4
Prosta kategorija C - izvedba skladb, primernih za razpoložljivi pihalni sestav (izven tekmovalne konkurence).

6) Vsak mladinski pihalni orkester v kategoriji A in B bo morala nastopiti z:
a) Obvezno skladbo:
Kategorija A TOCCATA FOR BAND, Michele Mangani
Založnik: Edizioni Musicali Eufonia – www.edizionieufonia.it
Kategorija B THE RISE OF THE QUETZAL, Luciano Feliciani
Založnik: Scomegna Edizioni Musicali – www.scomegna.com
b) Skladbo po lastni izbiri:
Skladba mora biti enake težavnosti kot obvezna skladba. Umetniško vodstvo si pridržuje pravico zahtevati zamenjavo skladbe po izbiri, če ni primerna za tekmovalno sekcijo, navedeno v prijavnici.
Kategorija C
Udeleženci kategorije bodo lahko izvedli dve skladbi po lastni izbiri. Po nastopu bodo imeli s komisijo za razpravo o nastopu.

7) Najdaljši dovoljeni čas za nastop je 30 minut (vključno z vstopom, pripravo, kratkim ogrevanjem na odru, predstavitvijo, nastopom in izstopom). Zagotovljeni so ustrezni prostori za intonacijo in ogrevanje pred tekmovanjem.


8) Vse tehnične in logistične informacije bodo vsakemu nastopajočemu pihalnemu orkestru posredovane v vnaprej.

9) V različnih kategorijah lahko sodelujejo vsi instrumentalisti, ki na dan tekmovanja še niso dopolnili 27 let.

10) Poleg mladih glasbenikov v starosti do 27. let, lahko posamezni pihalni orkestri dopolnijo svoje zasedbe tudi s starejšimi godbeniki. V kategorijah A in B, lahko svoje zasedbe zapolnijo z maksimalno 10% starejših, v kategoriji C pa z največ 20% nastopajočih glasbenikov,

11) Prijavni obrazec, na priloženem obrazcu, je za prijavo potrebno poslati do 31. 3. 2024 na elektronski naslov pesaro2024@anbima.it. Poleg obrazca se e-pošti priloži še:
a) potrdilo plačila prijavnine, višini 200,00 EUR na IBAN: IT 59 C 05034 71161 0000 0000 3582, ki se plača ANBIMA pri Banco Popolare - Ag. Santa Croce sull'Arno - razlog za "CISM International Youth Bands Competition - Pesaro" -
b) seznam glasbenikov (seznam v formatu Excel) z navedbo: datum ter kraj rojstva in inštrument, z označenjem tistih, ki niso v kvoti. Spremembe v zasedbi so dovoljene do 2 tedna pred tekmovanjem.
(c) diagram razporeditve na odru z navedbo tolkalnih instrumentov, potrebnih za izvedbo
d) Naslov in skladatelja skladbe po izbiri. Po odobritvi je treba po pošti poslati tri izvirne partiture, od katerih se dve vrneta po tekmovanju.
d) Kratka predstavitev pihalnega orkestra, dirigenta in 2 fotografiji skupine.

12) Žirijo sestavljajo: Heiko Schulze (D) - Isabelle Ruf-Weber (CH) – Michele Mangani (I)

13) Ocena bo temeljila na naslednjih merilih:
1. Intonacija
2. Kakovost zvoka
3. Artikulacija
4. Tehnika igranja
5. Ritmičnost
6. Dinamika
7. Tempo in agogika
8. Ravnovesje zvoka
9. Glasbeno izražanje
10. Slog
Največje število točk je 100.00/100.

14) Vsem nastopajočim pihalnim orkestrom bo izdano potrdilo o sodelovanju.
Podelitev nagrad bo 2. 6. 2024 popoldne; Na podelitvi nagrad mora biti prisoten vsaj en predstavnik iz vsake sodelujoče skupine.

15) Nagrade
Kategorija A
1. mesto - 2000 € in trofeja
2. mesto – 1000 € in trofeja
3. mesto – pokal

Kategorija B
1. mesto - 2500 € in trofeja
2. mesto – 1500 € in trofeja
3. mesto – pokal

16) Med tekmovanjem ni dovoljeno fotografirati ali snemati videoposnetkov.


17) Organizator ne odgovarja za škodo ljudem ali predmetom, ki se lahko pojavijo tako med tekmovanjem kot na poti.

Več informacij https://www.cism.info/