Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
RAZPIS ZA NAJBOLJŠI GODBENI ALBUM 2021 - 2023

Namen Zveze slovenskih godb je tudi skrb za redno predstavljanje in popularizacijo slovenskega godbeništva v sredstvih javnega obveščanja. Za uresničitev tega namena ZSG skrbi tudi za predstavitev programov slovenskih godb in pihalnih orkestrov (v nadaljevanju: godb) širši slovenski in tuji javnosti.


Zato ZSG ponovno naproša svoje članstvo, da redno ob izdaji nosilca zvoka in slike pošlje vsaj dva izvoda. En izvod bo ZSG hranila v svojem arhivu, drugega pa bo posredovala Radiu Slovenija, da skladbe iz teh nosilcev zvoka lahko predvaja v svojih oddajah o godbeništvu.


Predsedstvo ZSG je cilje ponovno obravnavalo na svoji seji 17 1. 2024 in z namenom spodbuditve uresničevanja teh namenov razpisuje

RAZPIS ZA NAJBOLJŠI GODBENI ALBUM 2021-2023


1.

Zveza slovenskih godb objavlja razpis za izbor najboljši godbeni album – lp plošča, zgoščenka, USB ključek, pretočna digitalna vsebina …. (v nadaljevanju: album) v letih 2021-2023.

2.

Namen razpisa je spodbujanje rasti in popularizacija programov slovenskih godb in pihalnih orkestrov (v nadaljevanju: godb).

3.

Predmet razpisa so albumi, ki so jih v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2023 posnele in izdale godbe, ki so članice ZSG.
Godbe lahko prijavijo na razpis več izdanih albumov.
Lahko prijavijo tudi albume, ki so že sodelovali v omenjenem razpisu v letih 2021 in 2023, ter niso dobili naziva Naj album.

4.

Godbe, ki se prijavljajo na razpis, morajo poslati:

 • izpolnjeno prijavo na razpis na priloženem obrazcu,

 • 3 izvode albumov ali kodo za digitalne vsebine.

5.

Prispele prijave bo ocenjevala Strokovna komisija ZSG.

6.

Kriteriji ocenjevanja:

 • vsebina (zanimivost programa),

 • kvaliteta posnetka,

 • inovativnost,

 • sporočilnost,

 • vključenost izvajalcev in poslušalca,

 • kvaliteta produkcije / mastering,

 • vizualna podoba albuma,

 • opisni del albuma,

 • splošno umetniški vtis.

7.

Izbor najboljšega albuma bo opravilo Predsedstvo ZSG na predlog Strokovne komisije ZSG.

8.

Izdajatelj najboljšega albuma 2021-2023 bo prejel listino za najboljši album ZSG in posebno nagrado v vrednosti 300 €. Nagrado v navedeni vrednosti izdajatelj albuma lahko izkoristi za udeležbo v programih ali pri projektih Zveze slovenskih godb v letu 2024.

9.

S prijavo na ta razpis prijavljena godba odstopi tonski posnetek arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

10.

O skupnih ocenah ter odločitvi o nagradi bodo obveščene vse prijavljene godbe.

11.

Prijave morajo prispeti na naslov: Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica s pripisom: »Za razpis: Najboljši godbeni album 2021-2023«.

12.

Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na navedeni naslov prispele do vključno 5. 3. 2024 (velja poštni žig).

13.

Zmagovalec bo razglašen na 32. Zboru Slovenskih godb, 6. aprila 2024, na Jesenicah.

Boris Selko,

predsednik Zveze slovenskih godb

Slike članka
Zadnje objave
16. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
ZAKLJUČEK LETA VINKA ŠTRUCLA
Mednarodno tekmovanje mladinskih pihalnih okestrov CISM
12. Mitteleuropa Blasmusikfest
RAZPIS ZA NAJBOLJŠI GODBENI ALBUM 2021 - 2023
Najbolj obiskano
1
15. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
2
16. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
3
RAZPIS ZA NOVEGA DIRIGENTA KD PIHALNI ORKESTER LOGATEC
4
KATALOG IN CENIK PRIZNANJ ZSG
5
BEGEJ FEST 2024 XIII MEDNARODNO TEKMOVANJE GODB, KONFERENCA IN SEMINAR ZA DIRIGENTE 14.-16.06.2024 - Zrenjanin, Srbija