Članek
OBRAZCI ZA UREJANJE EVIDENCE ZSG - vpis, izpis
Objavljeno Nov 17, 2023

OBRAZCI ZA UREJANJE EVIDENCE ZSG

Obrazec PRIJAVA:

Za vpis godbenika v evidenco ZSG je potrebno izpolniti priloženi obrazec Prijava. Poleg izpolnjenega obrazca je za vpis godbenika v evidenco ZSG potrebno predložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta. Pri kopiji dokumenta je potrebno pripisati "Ta kopija je bila izdana za vpis godbenika/-ice v osnovno evidenco ZSG. Prepovedano je nadaljnje kopiranje."

Za vpis godbenika v evidenco ZSG je potrebno na ZSG poslati:

 • izpolnjen obrazec Prijava,

 • kopijo veljavnega osebnega dokumenta

--------------------

SPREMEMBA PODATKOV že vpisanih godbenikov:

 • sprememba imena ali priimka: Na ZSG je potrebno poslati kopijo veljavnega osebnega dokumenta z novimi podatki.

 • sprememba naslova: Na ZSG je potrebno sporočiti nove podatke.

 • sprememba ostalih podatkov: Na ZSG je potrebno sporočiti nove podatke.

--------------------

Obrazec PRIJAVA DVOJNEGA ČLANSTVA:

Če je godbenik že vpisan v evidenco ZSG kot član druge godbe, in je tudi član godbe, ki bi ga želela vpisati med svoje člane, je potrebno izpolniti obrazec Prijava dvojnega članstva. Z vpisom godbenika kot dvojnega člana se mora strinjati tudi godba, katere član je že (rubrika soglasje).

Godba, ki vlaga zahtevek za vpis dvojnega člana, mora predložiti dokumentacijo (npr. fotografije, zborniki, video posnetki, itd.) Dokumentacija mora potrjevati, da je bil godbenik udeležen na najmanj petih godbenih dogodkih najmanj 2 leti pred vložitvijo zahteve za vpis dvojnega člana. Na fotografijah se označi godbenika ter pripiše leto in kraj dogodka.

Za vpis godbenika kot dvojnega člana je potrebno na ZSG poslati:

 • izpolnjen obrazec Prijava dvojnega članstva,

 • kopijo veljavnega osebnega dokumenta s pripisom " Ta kopija je bila izdana za vpis godbenika/-ice v osnovno evidenco ZSG. Prepovedano je nadaljnje kopiranje."

 • dokumentacijo o godbeniku

O vpisu dvojnega člana v osnovno evidenco odloča Predsedstvo ZSG na svoji redni seji.

--------------------

Obrazec IZPISNICA:

Če godbenik, ki je vpisan v evidenco ZSG, ni več aktiven član, ga lahko godba izpiše iz evidence svojih članov. Za izpis je potrebno izpolniti obrazec Izpisnica.

--------------------

Obrazec ZAHTEVEK ZA PRESTOP:

1. Če godbenik iz ene godbe prestopi v drugo godbo, je potrebno izpolniti obrazec Zahtevek za prestop. Od godbe, iz katere godbenik izstopa, je potrebno pridobiti Izpisnico.

2. Če je od izpisa godbenika iz prejšnje godbe minilo manj kot leto dni, in bi ga godba želela vpisati v evidenco ZSG kot svoje člana, je prav tako potrebno izpolniti obrazec Zahtevek za prestop.

V obeh navedenih primerih je potrebno na ZSG poslati še:

 • izpolnjen obrazec Prijava,

 • kopijo veljavnega osebnega dokumenta.

Po prejemu dokumentacije vam Zveza slovenskih godb izstavi račun za plačilo prestopne takse v višini 65€. Po plačilu takse se godbenika vpiše v evidenco ZSG kot člana godbe, ki je vložila Zahtevek za prestop.

--------------------

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV

Vsi priloženi obrazci so v .doc obliki.

 • varianta 1: Prazen obrazec si natisnete in ga izpolnite ročno.

 • varianta 2: Obrazec izpolnite na svojem računalniku, ga natisnete ter podpišete in ožigosate.

 • varianta 3: Obrazec z oznako "interaktivni" izpolnite na računalniku. Na računalnik si je predhodno potrebno naložiti vse potrebne podpise in žig v .jpg obliki. S klikom jih nato vnesete v obrazec. Ko je obrazec v celoti izpolnjen, ga pretvorite v .pdf obliko, ker zavzema manj prostora.

Izpolnjene obrazce pošljite po klasični pošti na naslov:

Zveza slovenskih godb - pisarna Cerknica

Gerbičeva ulica 19

1380 Cerknica

Interaktivne izpolnjene obrazce pošljite na:

info@zsg.si

#evidencaZSG #obrazci #zvezaslovenskihgodb #kultura #Zabava #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk