Članek
PRAVILNIK O ODLIKOVANJIH GODBENIH VETERANOV
Objavljeno Nov 09, 2023

Zveza slovenskih godb (ZSG) je na podlagi 6. in 21. člena Pravil ZSG (Novice ZSG 2/99) na 18. zboru dne 24. 3. 2012 v Ljubljani sprejela ta

PRAVILNIK O ODLIKOVANJIH GODBENIH VETERANOV

1. člen

S tem pravilnikom Zveza slovenskih godb (ZSG) ureja podeljevanje odlikovanj Zveze slovenskih godb članicam in članom veteranskih godb Slovenije, pristojnosti organov in postopek za njihovo podeljevanje.


2. člen

Veteranska godbena odlikovanja ZSG se podeljujejo za delovanje v veteranskih godbah Slovenije. Prejmejo jih lahko godbenice in godbeniki veteranskih glasbenih skupin včlanjenih v ZSG ter posamezniki, ki so s svojim delom in ugledom prispevali k uspešnemu delovanju slovenskih veteranskih godb.


3. člen

Veteranska godbena odlikovanja so v petih stopnjah:

VETERAN TRETJE STOPNJE

  • Priznanje dobi član godbe veteranov, ki je dopolnil najmanj 60 let in aktivno sodeluje v godbi veteranov najmanj 5 let.

  • Priznanje dobi posameznik, ki je uspešno izvedel pomembnejše srečanje veteranskih godb ali je s svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delovanju slovenskih veteranskih godb.


VETERAN DRUGE STOPNJE

  • Priznanje dobi član godbe veteranov, ki aktivno sodeluje v godbi veteranov najmanj 10 let.

  • Priznanje dobi posameznik, ki je uspešno izvedel več pomembnejših srečanj veteranskih godb ali je s svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delovanju slovenskih veteranskih godb.


VETERAN PRVE STOPNJE

  • Priznanje dobi član godbe veteranov, ki aktivno sodeluje v godbi veteranov najmanj 15 let.

  • Priznanje dobi posameznik, ki je uspešno izvedel pomembnejše srečanje veteranskih godb ali je s svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delovanju slovenskih veteranskih godb na mednarodnem področju.


ČASTNI VETERAN

  • Priznanje dobi član godbe veteranov, ki aktivno sodeluje v godbi veteranov najmanj 20 let.

  • Priznanje dobi posameznik, ki je uspešno izvedel več pomembnejših srečanj veteranskih godb v Sloveniji ali je s svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delovanju in uveljavljanju slovenskih veteranskih godb v mednarodnem prostoru.


ZLATI ČASTNI VETERAN

  • Priznanje dobi član godbe veteranov, ki je dopolnil najmanj 80 let in aktivno sodeluje v godbi veteranov najmanj 20 let.

  • Priznanje dobi posameznik,

o ki je uspešno izvedel več pomembnejših srečanj veteranskih godb v Sloveniji,

o ki je s svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delovanju, ugledu in uveljavljanju slovenskih veteranskih godb v mednarodnem prostoru in

o za življenjsko delo na področju delovanja med godbenimi veterani.


4. člen


Prejemniki odlikovanj prejmejo poleg odlikovanj tudi listino o podelitvi odlikovanja in nadomestno oznako odlikovanja.


5. člen

Predlog z utemeljitvijo mora predlagatelj poslati ZSG najkasneje 60 dni pred predvideno podelitvijo.

O podelitvi odlikovanj odloča s sklepom predsedstvo ZSG.

Odlikovanja se podeljuje na raznih slavnostnih prireditvah godbe ali ZSG.


6. člen

Odlikovanje sme nositi samo prejemnik odlikovanja.

Odlikovanja se smejo nositi na uniformah in slavnostnem oblačilu oziroma uporabljati le v ustrezne namene in na spodoben način.


7. člen

Obliko odlikovanj in značke določi odbor ZSG.


8. člen

Evidenco predlaganih in podeljenih priznanj vodi ZSG.

Predsednik ZSG
Tone Urbas

Novice ZSG 1/2013 (stran 15 – 17)

#priznanja