Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
PRAVILNIK O ODLIKOVANJIH GODBENIH VETERANOV

Zveza slovenskih godb (ZSG) je na podlagi 6. in 21. člena Pravil ZSG (Novice ZSG 2/99) na 18. zboru dne 24. 3. 2012 v Ljubljani sprejela ta

PRAVILNIK O ODLIKOVANJIH GODBENIH VETERANOV

1. člen

S tem pravilnikom Zveza slovenskih godb (ZSG) ureja podeljevanje odlikovanj Zveze slovenskih godb članicam in članom veteranskih godb Slovenije, pristojnosti organov in postopek za njihovo podeljevanje.


2. člen

Veteranska godbena odlikovanja ZSG se podeljujejo za delovanje v veteranskih godbah Slovenije. Prejmejo jih lahko godbenice in godbeniki veteranskih glasbenih skupin včlanjenih v ZSG ter posamezniki, ki so s svojim delom in ugledom prispevali k uspešnemu delovanju slovenskih veteranskih godb.


3. člen

Veteranska godbena odlikovanja so v petih stopnjah:

VETERAN TRETJE STOPNJE

  • Priznanje dobi član godbe veteranov, ki je dopolnil najmanj 60 let in aktivno sodeluje v godbi veteranov najmanj 5 let.

  • Priznanje dobi posameznik, ki je uspešno izvedel pomembnejše srečanje veteranskih godb ali je s svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delovanju slovenskih veteranskih godb.


VETERAN DRUGE STOPNJE

  • Priznanje dobi član godbe veteranov, ki aktivno sodeluje v godbi veteranov najmanj 10 let.

  • Priznanje dobi posameznik, ki je uspešno izvedel več pomembnejših srečanj veteranskih godb ali je s svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delovanju slovenskih veteranskih godb.


VETERAN PRVE STOPNJE

  • Priznanje dobi član godbe veteranov, ki aktivno sodeluje v godbi veteranov najmanj 15 let.

  • Priznanje dobi posameznik, ki je uspešno izvedel pomembnejše srečanje veteranskih godb ali je s svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delovanju slovenskih veteranskih godb na mednarodnem področju.


ČASTNI VETERAN

  • Priznanje dobi član godbe veteranov, ki aktivno sodeluje v godbi veteranov najmanj 20 let.

  • Priznanje dobi posameznik, ki je uspešno izvedel več pomembnejših srečanj veteranskih godb v Sloveniji ali je s svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delovanju in uveljavljanju slovenskih veteranskih godb v mednarodnem prostoru.


ZLATI ČASTNI VETERAN

  • Priznanje dobi član godbe veteranov, ki je dopolnil najmanj 80 let in aktivno sodeluje v godbi veteranov najmanj 20 let.

  • Priznanje dobi posameznik,

o ki je uspešno izvedel več pomembnejših srečanj veteranskih godb v Sloveniji,

o ki je s svojim delom pomembno prispeval k uspešnemu delovanju, ugledu in uveljavljanju slovenskih veteranskih godb v mednarodnem prostoru in

o za življenjsko delo na področju delovanja med godbenimi veterani.


4. člen


Prejemniki odlikovanj prejmejo poleg odlikovanj tudi listino o podelitvi odlikovanja in nadomestno oznako odlikovanja.


5. člen

Predlog z utemeljitvijo mora predlagatelj poslati ZSG najkasneje 60 dni pred predvideno podelitvijo.

O podelitvi odlikovanj odloča s sklepom predsedstvo ZSG.

Odlikovanja se podeljuje na raznih slavnostnih prireditvah godbe ali ZSG.


6. člen

Odlikovanje sme nositi samo prejemnik odlikovanja.

Odlikovanja se smejo nositi na uniformah in slavnostnem oblačilu oziroma uporabljati le v ustrezne namene in na spodoben način.


7. člen

Obliko odlikovanj in značke določi odbor ZSG.


8. člen

Evidenco predlaganih in podeljenih priznanj vodi ZSG.

Predsednik ZSG
Tone Urbas

Novice ZSG 1/2013 (stran 15 – 17)

Slike članka
Zadnje objave
16. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
ZAKLJUČEK LETA VINKA ŠTRUCLA
Mednarodno tekmovanje mladinskih pihalnih okestrov CISM
12. Mitteleuropa Blasmusikfest
RAZPIS ZA NAJBOLJŠI GODBENI ALBUM 2021 - 2023
Najbolj obiskano
1
15. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
2
16. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
3
RAZPIS ZA NOVEGA DIRIGENTA KD PIHALNI ORKESTER LOGATEC
4
KATALOG IN CENIK PRIZNANJ ZSG
5
BEGEJ FEST 2024 XIII MEDNARODNO TEKMOVANJE GODB, KONFERENCA IN SEMINAR ZA DIRIGENTE 14.-16.06.2024 - Zrenjanin, Srbija