Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
PRAVILNIK O PRIZNANJIH CISM

Zveza slovenskih godb (ZSG) je na podlagi 6. in 21. člena Pravil ZSG na 2. zboru dne 18.10.1998 v Ljubljani sprejela ta

PRAVILNIK O PRIZNANJIH CISM

1. člen

S tem pravilnikom ZSG ureja podeljevanje odlikovanj Confederation Internationale des Societes Musicales (v nadaljevanju – CISM), pristojnost organov in postopek za njihovo podeljevanje.


2. člen

Odlikovanja CISM so:

  • medalja za zasluge,

  • križ za zasluge CISM,

  • častni križ CISM.3. člen

Medaljo za zasluge se podeljuje godbenicam in godbenikom za več kot 35 letno igranje v godbi.

Križ za zasluge CISM se podeljuje godbenicam in godbenikom za več kot 50 letno igranje v godbi ali izjemne zasluge na umetniškem ali organizacijskem področju godbeništva.

Častni križ CISM se podeljuje godbenicam, godbenikom in funkcionarjem za izjemne zasluge na organizacijskem področju godbeništva v državnem ali mednarodnem delovanju.


4. člen

Odlikovanci prejmejo poleg odlikovanja tudi listino o podelitvi odlikovanja.


5. člen

Predlog z utemeljitvijo mora predlagatelj poslati ZSG najkasneje 90 dni pred predvideno podelitvijo.
O podelitvi odlikovanj odloča s sklepom odbor ZSG.
Odlikovanja se podeljuje na raznih slavnostnih prireditvah godbe ali ZSG.


6. člen

Odlikovanje sme nositi samo prejemnik odlikovanja.
Odlikovanja se smejo nositi na uniformah in slavnostnem oblačilu oziroma uporabljati le v ustrezne namene in na spodoben način.


7. člen

Predlagatelj je pred prevzemom odlikovanja dolžan plačati stroške odlikovanja.


8. člen

Evidenco predlaganih in podeljenih priznanj vodi ZSG.


Novice ZSG št. 3/99, stran 17-18

--------------------

Zveza slovenskih godb (ZSG) je na podlagi 6. in 21. člena Pravil ZSG na 3. zboru dne 14.11.1998 v Mariboru sprejela te

Spremembe in dopolnitve
PRAVILNIKA O PRIZNANJIH CISM

1. člen

V tretjem členu pravilnika se v 1. odstavku za besedo »podeljuje« doda besedo »praviloma«.


2. člen

Te spremembe in dopolnitve veljajo, ko jih sprejme Zbor ZSG.


Novice ZSG št. 3/99, stran 19; Novice ZSG št. 4/99, stran 30

--------------------

Zveza slovenskih godb (ZSG) je na podlagi 6. in 21. člena Pravil ZSG na 19. zboru dne 23.3.2013 v Ljubljani sprejela te

Spremembe in dopolnitve
PRAVILNIKA O PRIZNANJIH CISM

1. člen

Pravilnik o priznanjih CISM (Novice ZSG 3/99, stran 17 in Novice ZSG 4/99, stran 30) se spremeni in dopolni.


2. člen

Besedilo 3. odstavka 3. člena Pravilnika o priznanjih CISM se spremeni in se glasi:
Častni križ CISM se podeljuje godbenicam, godbenikom in funkcionarjem, ki so člani ZSG, za izjemne zasluge, dolgoletno in plodovito delovanje na področju organizacije in povezovanja državnega in mednarodnega nivoja godbeništva, ter v organizacijskih oblikah CISM ali organih ZSG.


3. člen

Besedilo 5. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
Predlog za podelitev medalje za zasluge CISM in križa za zasluge CISM z utemeljitvijo mora predlagatelj poslati ZSG najkasneje 90 dni pred predvideno podelitvijo. O podelitvi teh priznanj CISM odloča Predsedstvo ZSG s sklepom.

Predlog za podelitev častnega križa CISM z utemeljitvijo mora predlagatelj poslati ZSG najkasneje 180 dni pred predvideno podelitvijo. Predlog za podelitev častnega križa CISM obravnava Predsedstvo ZSG in v primeru njegove utemeljenosti predlaga Predsedstvu CISM, da podeli častni križ CISM predlaganemu kandidatu.


Novice ZSG št. 1/2013, stran 52-53

Slike članka
Zadnje objave
16. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
ZAKLJUČEK LETA VINKA ŠTRUCLA
Mednarodno tekmovanje mladinskih pihalnih okestrov CISM
12. Mitteleuropa Blasmusikfest
RAZPIS ZA NAJBOLJŠI GODBENI ALBUM 2021 - 2023
Najbolj obiskano
1
15. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
2
16. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
3
RAZPIS ZA NOVEGA DIRIGENTA KD PIHALNI ORKESTER LOGATEC
4
KATALOG IN CENIK PRIZNANJ ZSG
5
BEGEJ FEST 2024 XIII MEDNARODNO TEKMOVANJE GODB, KONFERENCA IN SEMINAR ZA DIRIGENTE 14.-16.06.2024 - Zrenjanin, Srbija