Članek
PRAVILNIK O ODLIKOVANJIH IN ZNAKU ZSG
Objavljeno Nov 09, 2023

Zveza slovenskih godb (ZSG) je na podlagi 6. in 21. člena Pravil ZSG (Novice ZSG 2/99) na 9. zboru dne 20.11.2004 na Ravnah na Koroškem sprejela ta

PRAVILNIK O ODLIKOVANJIH IN ZNAKU
ZVEZE SLOVENSKIH GODB

1. člen

S tem pravilnikom Zveza slovenskih godb (ZSG) se ureja podeljevanje odlikovanj Zveze slovenskih godb, pristojnost organov in postopek za njihovo podeljevanje in določitev znaka ZSG.


I. Odlikovanja
2. člen

Odlikovanja ZSG se podeljujejo za delovanje na organizacijskem godbeniškem področju. Prejmejo jih lahko godbenice in godbeniki glasbenih skupin včlanjenih v ZSG ter posamezniki in pravne osebe ter druge organizirane oblike civilne družbe, ki so s svojim delom in ugledom prispevali k uspešnemu delovanju slovenskih godb.


3. člen

Odlikovanja ZSG so:

 • bronasta medalja ZSG,

 • srebrna medalja ZSG,

 • zlata medalja ZSG,

 • bronasti častni znak ZSG,

 • srebrni častni znak ZSG,

 • zlati častni znak ZSG,

 • častni prstan ZSG.4. člen

Bronasto medaljo ZSG lahko prejmejo:

a) po štirih letih izvrševanja funkcije:

 • predsednik in podpredsednik ZSG,

b) po šestih letih izvrševanja funkcije:

 • člani odbora ZSG,

 • predsednik in podpredsednik godbe,

 • član strokovne komisije ZSG ali drugega delovnega telesa ZSG,

c) po osmih letih izvrševanja funkcije:

 • tajnik, blagajnik, gospodar ali drugi funkcionar v godbi.5. člen

Srebrno medaljo ZSG lahko prejmejo:

a) po osmih letih izvrševanja funkcije:

 • predsednik in podpredsednik ZSG,

b) po desetih letih izvrševanja funkcije:

 • člani odbora ZSG,

 • predsednik in podpredsednik godbe,

 • član strokovne komisije ZSG ali drugega delovnega telesa ZSG,

c) po štirinajstih letih izvrševanja funkcije:

 • tajnik, blagajnik, gospodar ali drugi funkcionar v godbi.6. člen

Zlato medaljo ZSG lahko prejmejo:

a) po dvanajstih letih izvrševanja funkcije:

 • predsednik in podpredsednik ZSG,

b) po štirinajstih letih izvrševanja funkcije:

 • člani odbora ZSG,

 • predsednik in podpredsednik godbe,

 • član strokovne komisije ZSG ali drugega delovnega telesa ZSG,

c) po dvajsetih letih izvrševanja funkcije:

 • tajnik, blagajnik, gospodar ali drugi funkcionar v godbi.


7. člen

Bronasti častni znak ZSG lahko prejmejo:
posamezniki, pravne osebe in druge organizirane oblike civilne družbe na organizacijskem področju:

 • ki so uspešno organizirali godbeniško prireditev na državni ali mednarodni ravni,

 • zunanji sodelavci godb ali ZSG, ugledni funkcionarji, pravne osebe in druge oblike civilne družbe, ki so s svojim delom pomembno prispevale k rasti slovenskega godbeništva.8. člen

Srebrni častni znak ZSG lahko prejmejo:
posamezniki, pravne osebe in druge organizirane oblike civilne družbe na organizacijskem področju:

 • ki so večkrat ali trajnejše prispevali k razvoju in delovanju slovenskih godb.9. člen

Zlati častni znak ZSG lahko prejmejo:
posamezniki, pravne osebe in druge organizirane oblike civilne družbe na organizacijskem področju:

 • za izjemne aktivnosti, ki so bistveno prispevale k delovanju, ugledu in razvoju slovenskega godbeništva doma in svetu.


10. člen

Častni prstan ZSG lahko prejmejo osebnosti, ki so na glasbenem in organizacijskem področju prispevale slovenskemu godbeništvu oseben in izjemen pečat.


11. člen

Prejemniki odlikovanj prejmejo poleg odlikovanj tudi listino o podelitvi odlikovanja in nadomestno oznako odlikovanja.


12. člen

Predlog z utemeljitvijo mora predlagatelj poslati ZSG najkasneje 90 dni pred predvideno podelitvijo.

O podelitvi odlikovanj odloča s sklepom odbor ZSG.
Odlikovanja se podeljuje na raznih slavnostnih prireditvah godbe ali ZSG.


13. člen

Odlikovanje sme nositi samo prejemnik odlikovanja.
Odlikovanja se smejo nositi na uniformah in slavnostnem oblačilu oziroma uporabljati le v ustrezne namene in na spodoben način.


14. člen

Predlagatelj je pred prevzemom odlikovanja dolžan plačati stroške odlikovanja.II. Značka ZSG

15. člen

Značko ZSG nosijo člani včlanjenih godb in glasbenih skupin ter njihovi voditelji v zank spoštovanja in ponosa.
Znak ZSG je lahko tudi v drugih grafičnih oblikah.


16. člen
Obliko odlikovanj in značke določi odbor ZSG.


17. člen

Evidenco predlaganih in podeljenih priznanj vodi ZSG.


Novice ZSG št. 1/2004, stran 19-22

--------------------

Zveza slovenskih godb (ZSG) je na podlagi 6. in 21. člena Pravil ZSG (Novice ZSG 2/99) na 10. zboru dne 20. 11. 2005 v Sežani sprejela te

Spremembe in dopolnitve
PRAVILNIKA O ODLIKOVANJIH IN ZNAKU ZVEZE SLOVENSKIH GODB

1. člen

Pravilnik o odlikovanjih in znaku Zveze slovenskih godb (Novice ZSG 1/2005) se spremeni in dopolni.


2. člen

V zadnji alineji 3. člena pravilnika iz točke 1 se besedilo »častni prstan ZSG« nadomesti z besedilom »plaketa Zveze slovenskih godb«.


3. člen

Besedilo 6. člena pravilnika iz točke 1 se nadomesti z besedilom:
Plaketa Zveze slovenskih godb se podeljuje članicam ali članom slovenskih godb za življenjsko delo na organizacijskem področju, ki je bistveno prispevalo k delovanju, ugledu in razvoju slovenskega godbeništva doma in v svetu.


4. člen

Obliko ter vsebino listine Plakete Zveze slovenskih godb določi odbor ZSG.


5. člen

Te spremembe in dopolnitve veljajo, ko jih sprejme zbor ZSG.


Novice ZSG št. 2/2005, stran 24

#priznanjaZSG #znakZSG #zvezaslovenskihgodb #kultura #Zabava #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk