Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
PRAVILNIK O PRIZNANJIH BOJANA ADAMIČA

Zveza slovenskih godb (ZSG) je na podlagi 6. in 21. člena Pravil ZSG na 3. zboru dne 14.11.1999 v Mariboru sprejela ta

PRAVILNIK O PRIZNANJIH BOJANA ADAMIČA


1. člen

S tem pravilnikom ZSG se ureja podeljevanje priznanj Bojana Adamiča, pristojnost organov in postopek za njihovo podeljevanje.


2. člen

Priznanja Bojana Adamiča so:

  • bronasta medalja Bojana Adamiča,

  • srebrna medalja Bojana Adamiča,

  • zlata medalja Bojana Adamiča,

  • odličje Bojana Adamiča,

  • listina Bojana Adamiča,

  • plaketa Bojana Adamiča.


3. člen

Medaljo Bojana Adamiča se podeljuje godbenicam in godbenikom za igranje v godbah in sicer:

  • bronasta medalja Bojana Adamiča za več kot 10 letno članstvo v godbi,

  • srebrna medalja Bojana Adamiča za več kot 20 letno članstvo v godbi,

  • zlata medalja Bojana Adamiča za več kot 30 letno članstvo v godbi.


Odličje Bojana Adamiča se podeljuje članom slovenskih godb, dirigentom in drugim domačim in tujim osebam za izjemne zasluge na področju slovenskega godbeništva.

Listina Bojana Adamiča se podeljuje dirigentom slovenskih godb in skladateljem na področju godbeništva za izjemne umetniške dosežke na ustvarjalnem področju.

Plaketa Bojana Adamiča se podeljuje dirigentom slovenskih godb in skladateljem za življenjsko delo na področju godbeništva.


4. člen

Prejemniki priznanj prejmejo poleg priznanj iz 2. člena tudi listino o podelitvi priznanja.


5. člen

Predlog z utemeljitvijo mora predlagatelj poslati ZSG najkasneje 90 dni pred predvideno podelitvijo.

O podelitvi priznanj odloča s sklepom odbor ZSG.

Priznanja se podeljuje na raznih slavnostnih prireditvah godbe ali ZSG.


6. člen

Priznanje sme nositi samo prejemnik priznanja.
Priznanja se smejo nositi na uniformah in slavnostnem oblačilu oziroma uporabljati le v ustrezne namene in na spodoben način.


7. člen

Predlagatelj je pred prevzemom priznanja dolžan plačati stroške priznanja.


8. člen

Evidenco predlaganih in podeljenih priznanj vodi ZSG.


Novice ZSG št. 3/99, stran 21-22, Novice ZSG št. 4/99, stran 31-32

--------------------

Zveza slovenskih godb (ZSG) je na podlagi 6. in 21. člena Pravil ZSG na 30. zboru dne 19.3.2022 v Šoštanju sprejela to

DOPOLNITEV PRAVILNIKA O PRIZNANJIH BOJANA ADAMIČA

1. člen

3. odstavek 3. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

Listina Bojana Adamiča se podeljuje dirigentom slovenskih godb in skladateljem na področju godbeništva za izjemne umetniške dosežke na ustvarjalnem področju ali za prispevek k kakovostni ravni godb in pihalnih orkestrov, ki je postal prepoznaven tudi v slovenskem godbeništvu, s čimer je pripomogel tudi k utrditvi ugleda slovenskih godb in pihalnih orkestrov.


2. člen

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati takoj po sprejetju na zboru Zveze slovenskih godb in objavi na spletu in Novicah ZSG.


Novice ZSG št. 1/2022, stran 40

Slike članka
Zadnje objave
16. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
ZAKLJUČEK LETA VINKA ŠTRUCLA
Mednarodno tekmovanje mladinskih pihalnih okestrov CISM
12. Mitteleuropa Blasmusikfest
RAZPIS ZA NAJBOLJŠI GODBENI ALBUM 2021 - 2023
Najbolj obiskano
1
15. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
2
16. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
3
RAZPIS ZA NOVEGA DIRIGENTA KD PIHALNI ORKESTER LOGATEC
4
KATALOG IN CENIK PRIZNANJ ZSG
5
BEGEJ FEST 2024 XIII MEDNARODNO TEKMOVANJE GODB, KONFERENCA IN SEMINAR ZA DIRIGENTE 14.-16.06.2024 - Zrenjanin, Srbija