Članek
12. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB 2024

VELENJE, 20. APRIL 2024

Objavljeno Oct 02, 2023

1.
Tekmovanja se lahko udeležijo vse slovenske in tuje mladinske godbe, ki izpolnjujejo pogoje posamezne tekmovalne kategorije.


2.
Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj Zveze slovenskih godb, sprejetih na 31. Zboru ZSG, 25. marca 2023 na Prevaljah (Novice ZSG 1/2023). Tekmovanje poteka po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, ki ga je sprejelo predsedstvo ZSG na seji dne 13.4.2023 v Ljubljani.


3.
Tekmovanje slovenskih mladinskih godb poteka v treh različnih kategorijah, ki so pogojene s starostno omejitvijo nastopajočih članov.

Kategorija A: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 14 let.
Kategorija B: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 16 let.
Kategorija C: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 18 let.

Vsak tekmujoči orkester ima lahko v zasedbi tudi 3 starejše godbenike, ki se ne štejejo v povprečje.


4.
Tekmujoča mladinska ali šolska godba lahko nastopi v višji starostni skupini od starostnega povprečja njegovih članov.


5.
V mladinskih godbah lahko igrajo učenci prijavljene glasbene šole, njeni nekdanji učenci in mladi (v organizirani obliki delovanja), vendar le v skladu s starostno omejitvijo v posamezni tekmovalni kategoriji.

Vsaka glasbena šola ali godba mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča ter navedbo inštrumenta, s čemer se šteje, da se učenci šolajo v tej glasbeni šoli ali pa so člani orkestra tekmujoče glasbene šole.

Seznam sestava godbe podpiše ravnatelj glasbene šole, ki je odgovoren za njegovo pravilnost.
Vsaka organizirana oblika delovanja mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča ter navedbo inštrumenta, s čemer se šteje, da so godbeniki člani v tej organizirani obliki delovanja.

Seznam sestava godbe podpiše predsednik društva, ki je odgovoren za njegovo pravilnost.

Organizator si pridržuje pravico preverjati izpolnjevanje pogojev iz te točke pred tekmovalnim nastopom.


6.
Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom oziroma po potrebi v dogovoru in soglasjem vseh tekmujočih godb.


7.
Tekmovalna godba v kategoriji A izvede:

UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut).

2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje grade 2 ali več, V SKUPNEM TRAJANJU DO 12 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave.

V primeru daljše večstavčne skladbe (nad 8 minut), lahko godba izvede tudi zgolj 1 skladbo po izbiri.


Tekmovalna godba v kategoriji B izvede:

UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut).

2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje grade 3 ali več, V SKUPNEM TRAJANJU DO 18 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave.

V primeru daljše večstavčne skladbe (nad 10 minut), lahko godba izvede tudi zgolj 1 skladbo po izbiri.


Tekmovalna godba v kategoriji C izvede:

UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut).

2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje grade 3+ ali več, V SKUPNEM TRAJANJU DO 22 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave.

V primeru daljše večstavčne skladbe (nad 15 minut), lahko godba izvede tudi zgolj 1 skladbo po izbiri.

Skladbe se lahko izbira tudi iz priloženega seznama priporočljivih skladb.

OPOZORILO: Godbe lahko igrajo tekmovalne skladbe samo iz originalnih notnih materialov.

Ustreznost prijavljenih skladb bo ocenjevala strokovna komisija ZSG.

Potrditev izbora predlaganih skladb po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 9. februarja 2024. V primeru neustreznosti skladb po lastni izbiri vas bo ZSG pozvala k izbiri druge skladbe, za katero je naknadno potrebno poslati izvod partiture ali dirigentskega izvlečka.


Priporočljive skladbe v kategoriji A:

arr. Mojmir Sepe: PEGASTO DEKLE
arr. Mojmir Sepe: PRESENEČENJA NA VRHU NEBOTIČNIKA
Bojan Adamič: POZDRAVI IZ SLOVENIJE
Tilen Slakan: PLAY4FUN
Tomaž Habe: NA DEŽELI
Tomaž Habe: SAMOTNI JEZDEC
Vinko Štrucl: MALA SUITA
Vinko Štrucl: PO JEZERU
Vinko Štrucl: ŠTIRI SKLADBE

Alan Lee Silva: THE CLIFFS OF MENNDOCINO
Donald Furlano: JOY OF LIFE
Flavio Bar: SUITE DEGLI OROLOGI
Frank Ticheli: ABRACADABRA
Fritz Neubock: DREI MINIATUREN FUR BLASORCHESTER
Fritz Neubock: SIMPLE MELODY
James Swearingen: FANFARE AND TRIUMPH
Marco Somadosi: AQUA
Marco Somadossi: KLEZMER CLASSIC
Michael Markovski: THE CAVE YOU FEAR
Michael Oare: RED COMET
Michael Sweeney: LEGEND OF DEVIL'S LAKE
Michael Sweeney: PRELUDE AND PURSUIT
Otto M. Schwarz: TROJA
Philip Sparke: SONGS OF THE EAST COAST FISHERMEN
Richard L. Saucedo: SNEAK ATTACK!
Robert W. Smith: ENCANTO
Serge Lancen: HIMNE A LA MUSIQUE
Sheldon Robert A JOYFUL YOURNEY
Todd Stalter: CLOUDS THAT SAIL IN HEAVEN
Victor Lopez: FIELDS OF KENT


Priporočljive skladbe v kategoriji B:

Aleksander Čonč: FIGHT BETWEEN LOVE AND HATE
Andrej Goričar: PRIZORI IZ COMMEDIA DELL'ARTE
Bojan Adamič: NEKAJ MELODIJ IZ FILMOV
Domen Steklasa: PRELUDIJ ZA TINKARO
Emil Glavnik, ork. Vladimir Mustajbašić: MARTIN KRPAN
Jaka Pucihar: RADI IGRAMO
Jani Golob: SLAVNOSTNA UVERTURA
Jani Golob: SUITA ZA PIHALNI ORKESTER
Tilen Slakan: DREAMS ABOUT FREEDOM
Tomaž Habe: POD VRHOVI
Vid Pupis: PREKMURSKA SKLADBOVNICA
Vid Pupis: SONG OF HOPE

Alfred Reed: LITTLE CONCERT SUITE
Andew Boysen: I AM
Catherine Mc Michael: CAPE BRETON POSTCARDS
David Shaffer: SOARING
Erik Morales: FOREST BROK OVERTURE
James Swearingen: IN ALL ITS GLORY
James Swearingen: INTO THE JOY OD SPRING
Jan de Haan: DISCOVERY FANTASY
John Fannin: SEMPER MELIOR
Lorenzo Posceddu: CONTEST MUSIC
Lorenzo Posceddu: SUITE ANTIQUE
Michael Sweeney: EARTHDANCE
Morten J Wallin: NEW HORIZONS
Pierre La Plante: A LITTLE FRENCH SUITE
Robert W. Smith: BENJAMIN FRANKLIN AND THE ART OF MUSIC
Robert W. Smith: INCANTATION
Robert W. Smith: INTO THE STORM
Ron Nelson: MORNING ALLELUIAS
Rossano Galante: EXISTENCE INFINITE
Tomas Doss: A LITTLE SUITE OF HORROR


Priporočljive skladbe v kategoriji C:

Bojan Adamič: SUITA ZA PIHALNI ORKESTER
Jani Golob: SLOVENSKA RAPSODIJA
Nejc Bečan: POTOVANJE V SREDIŠČE ZEMLJE
Rok Golob: GODBA GRE NA JUG
Rok Golob: GODBA GRE V VESOLJE
Tomaž Habe: POMLADNA RAZPOLOŽENJA

Brian Balmages: FUSION
David Shafer: OCTANE
Franco Cesarini: ARIZONA
Frank Erickson: OVERTURE JUBILOSO
James Barnes: ALVAMAR OVERTURE
James Curnow: THE EAGLES FLIGHT
Jan de Haan: HISPANIOLA
Jan van der Roost: DUBLIN DANCES
Jan van der Roost: ST. MARTIN SUITE
Michael Sweeney: PASSAGES
Otto M. Schwarz: WHEN NATURE STRIKES BACK
Philip Sparke: FANFARE, ROMANCE AND FINALE
Philip Sparke: HANOVER FESTIVAL
Roland Barrett: GHOST DANCES (Wounded Knee, 1890)
Steven Reinike: THE WITCH AND THE SAINT
Vincent Robert: GALACTIC SUITE


8.
Nastope godb bo ocenjevala tričlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre, dinamika in fraziranje, umetniški vtis za koncertni nastop.


9.
Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

zlata plaketa s posebno pohvalo nad 90 % točk
zlata plaketa nad 85 % točk
srebrna plaketa nad 80 % točk
bronasta plaketa nad 75 % točk
priznanje za sodelovanje do 74,99 % točk

Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.

Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.

Žirija lahko podeli tudi posebno nagrado za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.

Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.


10.
Tekmovanje bo tonsko snemano.

S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski posnetek (in v primeru video snemanja tudi video) posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek - cena 250,00 € (z že vključenim DDV). Godbe ta znesek plačajo po prejetem računu.


11.
Prijavnina za godbe znaša 300,00 €.


12.
ZSG bo na tekmujočim godbam poslalo ponudbe za prehrano.


13.
Po zaključku prijav bo ZSG prijavljenim godbam izdala račune za plačilo prijavnine in v primeru naročila tudi za tonski posnetek.

Račun je potrebno plačati najkasneje do 16. februarja 2024. S plačilom računa godba tudi pridobi pravico nastopa na tekmovanju.


14.
Godba mora prijavo poslati najkasneje do 10. januarja 2024 na info@zsg.si z nazivom pošte "PRIJAVA – 12. tekmovanje mladinskih godb 2023". Prijavnico pošljete v .doc obliki.
Ob prijavi je potrebno po klasični pošti poslati tudi 1 izvod kopije partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri na naslov: Zveza slovenskih godb, pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica.

Prijava mora vsebovati:
- v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,
- kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).


15.
Najkasneje do 1. marca 2024 mora godba na info@zsg.si ; partiture in podpisan seznam sestava godbe na Zveza slovenskih godb, pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica poslati še:


- 3 kopije partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!),
- podpisan seznam (ravnatelj ali predsednik društva) sestava godbe z rojstnimi podatki ter inštrument, ki ga igrajo,
- v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico in seznam tolkal (v digitalni obliki),
- seznam sestava godbe z rojstnimi podatki ter inštrument, ki ga igrajo (.doc ali .xls oblika),
- kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, in skladb po lastni izbiri). Originale nato kasneje prinesete s seboj na tekmovanje.


16.
Če godba do 1. marca 2024 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 10. Prijavljena godba lahko odpove svoje sodelovanje najkasneje do 1. marca 2024, sicer je dolžna poravnati odškodnino v višini ustreznega dela organizacijskih stroškov tekmovanja.

Po tem datumu ni več mogoče spreminjanje ali dopolnjevanje seznama nastopajočih članov in substitutov, spreminjanje tekmujočih skladb ipd.!

Daniel Leskovic Boris Selko
Producent JSKD za inštrumentalno glasbo Predsednik ZSG


#Godbe #zvezaslovenskihgodb #tekmonvanje #mladinskegodbe #kultura #Zabava #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk