Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
31. ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB sobota, 25. marca 2023, ob 10. uri, Družbeni dom Prevalje (Trg 2a, 2391 Prevalje)

PROGRAM:
• 9.30 – 10.00 prihod in registracija zastopnikov godb
• 10.00 začetek Zbora ZSG

predlagani DNEVNI RED:
1. Otvoritev zbora in ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev organov Zbora
- delovno predsedstvo zbora (predsednik/predsednica, 2 člana/članice)
- zapisnikar/zapisnikarica
- 2 overovatelja/overovateljici zapisnika
3. Potrditev zapisnika 30. Zbora ZSG z dne 19. 3. 2022
4. Poročilo predsednika ZSG
Vsa poročila so objavljena v Novicah ZSG 1/2023.
5. Poročanje – predstavitev dela strokovnih komisij in organov, razprava in sprejem poročil za leto 2022
- Strokovna komisija
- Komisija za mednarodno sodelovanje
- Komisija za organiziranost in razvoj
- Komisija za godbeništvo v gibanju
- Strokovno-umetniški svet
- Aktiv veteranskih godb
6. Obravnava zaključnega računa za leto 2022
7. Poročilo Nadzornega odbora ZSG
8. Poročilo Častnega razsodišča ZSG
9. Spremembe v pravilih tekmovanj ZSG
10. Predstavitev sporazuma med ZSG in italijansko zvezo ANBIMA
11. 2023 – Leto Vinka Štruclja
12. Nove Edicije ZSG
13. Obrazložitev predstavnikov SAZAS o ugodnostih Skupnega sporazuma o uporabi avtorskih del in najenostavnejših postopkih za pridobitev dovoljenj za uporabo glasbe
14. Program dela za leto 2023
15. Določitev članarine za leto 2023
16. Predstavitev gostitelja 32. Zbora ZSG v letu 2024
17. Razglasitev zmagovalca Razpisa za najboljši godbeni album 2020-2022
18. Razno

Godbeni pozdrav!
Boris Selko, predsednik


VSA POROČILA OD 4. DO 8. TOČKE DNEVNEGA REDA SO OBJAVLJENE V NOVICAH ZSG 1/2023

Vabimo vas, da se Zbora udeležite v uniformi godbe, katere predstavnik boste, v ta namen pa bomo imeli tudi poseben FOTO KOTIČEK, kjer bo potekalo fotografiranje z namenom dokumentiranja raznolike in bogate oblačilne kulture slovenskih godb.

Vse godbe pozivamo, da na Zbor prinesejo svoj material (albume, knjige, promocijsko gradivo,…) za izmenjavo oziroma prodajo.

Vsi predstavniki godb za udeležbo na Zboru ZSG OBVEZNO potrebujejo potrjeno pooblastilo, ki ga predložijo ob prihodu (registracija predstavnikov).

Cerknica, 6. marca 2023

Slike članka
Zadnje objave
REZULTATI 41. TEKMOVANJA SLOVENSKIH GODB in 11. TEKMOVANJ MLADINSKIH GODB
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB, 2. in koncertna težavnostna stopnja in 11. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB
LETO VINKA ŠTRUCLA 2023
MUSICA CREATIVA 2023
31. ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB
Najbolj obiskano
1
REZULTATI 41. TEKMOVANJA SLOVENSKIH GODB in 11. TEKMOVANJ MLADINSKIH GODB
2
MUSICA CREATIVA 2023
3
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB, 2. in koncertna težavnostna stopnja in 11. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB
4
TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB IN MAŽORETNIH SKUPIN V KORAKANJU
5
DIRIGENTSKA ŠOLA 2022/23