Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB IN MAŽORETNIH SKUPIN V KORAKANJU 19. do 21. maj 2023, Žalec. Prijava do 1.4.2023

1.

Tekmovanje bo potekalo v terminu med 19. in 21. majem 2023 v ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Športni dvorani Žalec.

 2.

Tekmovanja se lahko udeležijo godbe članice Zveze slovenskih godb (ZSG) ali mažoretne skupine članice Mažoretne zveze Slovenije (MZS), kot tudi članice drugih mažoretnih zvez – slednje pod posebnimi pogoji.

3.

Tekmovanje poteka po Pravilniku o tekmovanju godb in mažoretnih skupin v korakanju. Pravilnik o tekmovanju bo prijavljenim skupinam poslan po zaključenih prijavah, pred tekmovanjem pa bo v obliki enodnevnega seminarja potekala tudi konkretna predstavitev tekmovalne discipline in seznanitev s pravili tekmovanja. 

4.

Tekmovanja se lahko udeležijo:

Pri godbah:

-          vsi člani godbe, vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG.

Pri mažoretah:

-          ki so na dosedanjih državnih tekmovanjih MZS sodelovala z vsaj eno skupino v junior ali senior kategoriji. Članice društva, ki se udeležijo tekmovanja godb in mažoretnih skupin v korakanju morajo biti na dan 01.01. v letu v katerem poteka tekmovanje stare najmanj 12 let. 

-          Tekmovanja se lahko udeležijo tudi članice mažoretnih skupin druge krovne zveze, ob dvojnem plačilu štartnine.

Vsak/a posameznik/posameznica lahko nastopi na istem tekmovanju kot član samo enega društva. 

5.

Tekmovalna prireditev obsega nastop v korakanju, ki poteka v športni dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno glede na kategorijo v kateri godba nastopa. Vrstni red nastopov znotraj posamezne kategorije se določi z žrebom.

6.

Tekmovanje je razdeljeno v tri tekmovalne kategorije. O izbiri kategorije se godbe in mažoretne skupine odločajo samostojno. Za tekmovalne kategorije imajo društva na voljo naslednje možnosti: »PROTOKOL«, »PARADA« in »SHOW«. 

V kategorijah »PROTOKOL« in »PARADA« lahko godbe nastopijo tudi samostojno brez mažoretne skupine.

V posamezni tekmovalni kategoriji morajo godbe oz. mažoretne skupine izvesti naslednje:
 

KATEGORIJA PROTOKOL 
·         postavitev formacije in pozdrav

·         izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem

·         zavoj med igranjem koračnice (dovoljen je tudi obrat)

·         izvedba programa z mažoretno palico (če se jo v programu uporablja), 

·         ustavitev godbe in hkratna prekinitev igranja in korakanja z zvočnim signalom

·         izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem

·         odhod s pozdravom

Vrstni red nalog je prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se lahko na podlagi predvodnikovega programa spreminja.

KATEGORIJA PROTOKOL vsebuje možnost nastopa društev - kot nastopa 
-        godbe z mažoretno skupino ali 
-        samo godbe.
 

KATEGORIJA PARADA

·         postavitev formacije in pozdrav,

·         izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem,

·         zavoj in obrat med igranjem koračnice (angleški in ameriški obrat),

·         ožanje, širjenje formacije,

·         ustavitev godbe in prekinitev korakanja z zvočnim signalom,

·         izvedba mažoretne koreografije, 

·         izvedba programa z mažoretno palico (če se jo v programu uporablja), 

·         nastop mažoretne skupine ob spremljavi ali nastop godbe v show programu,

·         izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem,

·         odhod s pozdravom.

KATEGORIJA PARADA vsebuje možnost nastopa društev - kot nastopa 
-        godbe z mažoretno skupino ali 
-        samo godbe.
 

Celoten program tekmovalne kategorije »Parada« ne sme preseči 10 minut in ne sme biti krajši od 5 minut, pri čemer je vrstni red nalog prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se na podlagi predvodnikovega programa lahko spreminja.  

Čas nastopa se začne in neha meriti s pozdravom.

KATEGORIJA SHOW
·         postavitev formacije in pozdrav,

·         izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem,

·         Iivedba zahtevnejši »show« elementov, ki jih godbe in mažoretne skupine izvajajo skupaj in vključujejo vse osnovne elemente iz ostalih tekmovalnih skupin,

·         odhod s pozdravom.

Celoten program tekmovalne kategorije »Show« ne sme preseči 10 minut in ne sme biti krajši od 5 minut, pri čemer je vrstni red nalog prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se na podlagi predvodnikovega programa lahko spreminja.  

Čas nastopa se začne in neha meriti s pozdravom.

7.

Tekmovalne nastope glede na tekmovalno kategorijo strokovno spremlja od treh ocenjevalcev do maksimalno pet ocenjevalcev. 

8.

 Elementi ocenjevanja pri godbah so: 

Izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), nastop predvodnika (ukazi), izvedba njegovih povelj preko godbenic in godbenikov, glasbena izvedba (kakovost zvoka, intonacija, glasbeni stil, dinamika), izvedba elementov in splošni vtis

Elementi ocenjevanja pri mažoretah so: 

izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), sestava in izvedba koreografije, dinamičnost nastopa, težavnost in izvedba dela z mažoretno palico, usklajenost in splošni vtis. 

9.

Na podlagi skupne številčne ocene strokovnih ocenjevalcev lahko tekmujoče godbe in mažoretne skupine za tekmovalni nastop prejmejo zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

·         zlata plaketa s posebno pohvalo             nad 90 % točk

·         zlata plaketa                                            nad 80% točk

·         srebrna plaketa                                       nad 70 % točk

·         bronasta plaketa                                     nad 60 % točk

·         priznanje za sodelovanje                       do 59,99 % točk

Tekmovanje se ocenjuje po točkovnem sistemu, pri čemer je seštevek točk tekmujočih godb in mažoretnih skupin končni rezultat. Pri ocenjevanju se štejejo skupne ocene vseh ocenjevalcev ter godbe in mažoretne skupine. 

V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.

Najvišje ocenjena skupina v posamezni kategoriji prejme naziv Državni prvak tekmovanja slovenskih godb in mažoretnih skupin v korakanju v posamezni kategoriji.

Rezultati se objavijo javno, plakete in priznanja pa se podeli na koncu tekmovalne prireditve. Plakete prejmejo tako godbe kot mažoretne skupine. 

Vsaka godba in mažoretna skupina prejmeta najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh strokovnih ocenjevalcev.

Strokovni ocenjevalci lahko podelijo tudi dodatne nagrade.

10.

 S prijavo na tekmovanje godba oz. mažoretna skupina odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG in MZS ter dovoli, da s temi posnetki razpolagata.

11.

Štartnina je skupna za sodelujoče godbe in mažoretne skupine in znaša 250€ za godbo članico ZSG in 8€ za vsako članico mažoretne skupine.

Štartnino sodelujoče godbe in mažoretne skupine plačajo (po prejemu računa MZS) najkasneje do 10. 4. 2023.

S plačilom štartnine pridobita godba in mažoretna skupina pravico nastopanja na tekmovanju.  

12.

Na tekmovanju lahko nastopijo le godbe in mažoretne skupine, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG ali MZS.

13.

Godba in mažoretna skupina mora prijavo, izključno preko spletne prijavnice, izpolniti najkasneje do 1. aprila 2023. Prijavnica je dosegljiva na povezavi PRIJAVA.

14.

 Najkasneje do 10. aprila 2023 mora godba in/ali mažoretna skupina poslati še:

-        poimenski seznam članov, 

-        tekstovni opis izvajanega programa (za tekmovalno kategorijo SHOW),

-        Partiture izvajanega programa (koračnic) na tekmovanju. 

15.

Če godba ali mažoretna skupina do 10. aprila 2023 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 11. 

Če godba ali mažoretna skupina tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna. 

16.

Kontaktni podatki za dodatne informacije: 

daniel.leskovic@jskd.si, (01) 24 10 532

Boris Selko,                                                                                                   Aleš Breznikar,

predsednik ZSG                                                                                             predsednik MZS

Slike članka
Zadnje objave
16. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
ZAKLJUČEK LETA VINKA ŠTRUCLA
Mednarodno tekmovanje mladinskih pihalnih okestrov CISM
12. Mitteleuropa Blasmusikfest
RAZPIS ZA NAJBOLJŠI GODBENI ALBUM 2021 - 2023
Najbolj obiskano
1
15. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
2
16. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
3
RAZPIS ZA NOVEGA DIRIGENTA KD PIHALNI ORKESTER LOGATEC
4
KATALOG IN CENIK PRIZNANJ ZSG
5
BEGEJ FEST 2024 XIII MEDNARODNO TEKMOVANJE GODB, KONFERENCA IN SEMINAR ZA DIRIGENTE 14.-16.06.2024 - Zrenjanin, Srbija