Članek
14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE

Maribor 1.10.2022

Objavljeno Sep 22, 2022

Glavni trg, ob 12.30

 

KD GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOV

dirigent: Jože Kregar

predsednik: Marko Kovač

 

Vinko Štrucl, zapisal Ivan Zaman: LJUBLJANSKI VFETERANI

Ivan Prešeren, Milan Mihelič, prir. Jože Kregar: VS DOLINI SAVE

Vinko Štrucl: ŠOPEK DOMAČIH

Blagoje IliĆ, zapisal Ivan Zaman: GREMO V BESNICO

Franc Mihelič, prir. Primož Kosec: MORAVSKA DOLINA

Primož Kosec: KORAČNICA BARONA VEGE

Arnic – Jaroc, zapisal Ivan Zaman: TULPE IZ AMSTERDAMA

Ivan Prešern, Jože Privšek: FLUEGLHORN – POLKA

Gvido Učakar, zapisal Ivan Zaman: POZDRAV IZ LJUBLJANE

 

Godba ljubljanskih veteranov(GLV), orkester, ustanovljen 2005, ki je najmlajši pihalni orkester v Ljubljani (a najstarejši po seštevku let sodelujočih glasbenikov), je doslej vodilo šest dirigentov: Jože Hriberšek (2005 – 2008), Alojz Zupan (2008 – 2012), Tomaž Grintal (2012 – 2013), Jurij Cizej (2018-2020), Viktor Kresnik (2013- 2017, 2020 – 2022)in od 2022 dalje Jože Kregar.; zadnji tudi kot aktualni umetniški vodja. GLV sedaj šteje45 aktivnih godbenikov. Njihova aktivnost se nenehoma krepi  vse do današnjega dne z nastopi, kot so redni in vsakoletni koncerti na srečanjih veteranskih godb Slovenije, koncerti po Ljubljanici, na ljubljanskih zunanjih prizoriščih (Novi trg, Tivoli…), po ljubljanskih domovih  zastarejše  in tradicionalni letni koncert  ob zaključku leta v Slovenski filharmoniji.

Za čim manj težav, za njihovo premagovanje in zagotavljanje pogojev za kvantitetno in kvalitetno delovanje sta poskrbela dolgoletni predsednik (od ustanovitve do leta 2020)Milan Pavliha (glavni pobudnik za ustanovitev in tudi koncertni mojster), od leta 2020 naprej pa še (saksofonist)Marko Kovač – oba ob izdatni podpori upravnih oprganov orkestra.

Igranje GLV je bilo doslej preverjeno na številnih domačih koncertih  in na prenakaterem nastopu na tujem. Za svoje delo so bili večkrat nagrajeni (doma in na tujem) in prejeli  številna priznanja, mdr.npr. certifikate in zahvale. Med prejemniki so bili tudi številni posamezniki iz vrst GLV. Ministrstvo za kulturo RS je GLV podelilo status društva v javnem interesu na področju kulture (2010; obnovljen 2019). V GLV delujeta tudi dve samostojni sekciji, komorni zasedbi: Kvartet klarinetov GLV (od l.2013) in Jazz sekcija GLV (od l.2019); podobno, le v obratnem vrstnem redu, kot je pred več kot 300 leti nastala naša slovita Slovenska filharmonija iz njihove prve zasedbe –godalnega kvarteta. Prav komorna glasba še dodatno brusi in plemeniti ansambelsko, orkestrsko glasbo, torej GLV.


				KD GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOV

KD GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOV

KD MENGEŠKA GODBA – sekcija veterani

dirigent: Janez Per         

predsednik: Bojan Burnik

 

Janez Per, prir. Vinko Štrucl: POZDRAV MENGŠU

Wim Laseroms: JUNIORA

Vilko&Slavko Avsenik: SLOVENIJA OD KOD LEPOTE TVOJE

Primož Kosec: PO DOMAČE

 

Ideja za nastanek veteranske sekcije se je porodila na prireditvi Pod mengeško marelo, v februarju leta 2000. Lojze Pišek je opazoval in prešteval starejše člane godbe, ki niso več igrali v godbi. Ugotovil je, da bi lahko sestavil manjšo zasedbo godbe, ki bi lahko delovala kot veteranska sekcija. Po polletnih pripravah se je oktobra 2000 zbralo 29 starejših godbenikov, ki so že prenehali igrati v godbi in nekaj starejših iz naše godbe. Na tem zboru je bila ustanovljena Veteranska sekcija Mengeške godbe, ki je štela 29 članov. Vodja sekcije je postal Lojze Pišek, ki je sekcijo vodil celo desetletje.  Igrali so na proslavah državnih praznikov, visokih obletnicah društev, otvoritvah športnih prireditev, pomembnih objektov, okroglih osebnih obletnicah naših članov in naših prijateljev ter žalnih slovesnostih, na sejemskih prireditvah, festivalu koračnic in srečanju veteranskih godb. Ponosni so na sodelovanje v TV oddajah: Raketa pod kozolcem, Na zdravje, V dobri družbi in Alpskem večeru. Desetletno delovanje so praznovali s samostojnim koncertom in izdajo CD in DVD s posnetki s koncerta. V posebno zadovoljstvo pa so jim nastopi v vrtcih, kjer se jim ob igranju otroških pesmi pridružijo otroci z inštrumenti (tolkala, piščali, troblje, kitare) in v strumnem mimohodu korakajo mimo godbenikov. Sekcija trenutno šteje 25 članov. Posebno ponosni so, da imajo v svoji sredini tudi eno članico. Za uspešno delovanje sekcije so zaslužni, dirigent Vinko Sitar in dolgoletni vodja sekcije Lojze Pišek ter Janez Per.

  
				KD MENGEŠKA GODBA – sekcija veterani			KD MENGEŠKA GODBA – sekcija veterani

Grajski trg, ob 12.30

 

GODBA VETERANOV "GAMBRINUS" LAŠKO

dirigent: Ivan Medved

predsednik: Jože Ojsteršek

 

ljudska, prir. Ladislav Leško: KO JE URCA POLNOČI

Vinko Štrucl: PO DUNAJSKI CESTI

Drago Lorbek: SLOVENCI

Siegfried Rundel: HAPPY MARCHING

Robert Smolnikar, prir. Gusti Skaza: VEM, DA ME RADA IMAŠ

Vinko Štrucl: ŽIDANA MARELA

Ivan Prešern: ČAS POČITNIC

Walter Schneider, prir. Steve McMillan: LA BONITA

 

 

Zasedba je sestavljena iz godbenih veteranov iz širše celjske regije, torej v godbi igrajo godbenice in godbeniki iz naslednjih orkestrov oziroma godb: Laško, Celja, Štor, Šentjurja, Šmarja pri Jelšah, Radeč, Zidanega Mosta in Vrha nad Laškim.  Prvo vajo in tako tudi začetek delovanja je imela godba 23.3.2015, ko so se na pobudo Ivana Medveda in Jožeta Ojsterška zbrali v prostorih glasbene šole Laško - Radeče in začeli z vajami. To se pravi sedež delovanja veteranske godbe je v Laškem kapelnik in vsestranski vodja je Ivan Medved – Medo.  V svojem repertoarju imajo skladbe lahkotnega - razvedrilnega značaja (koračnice, polke, valčki). S svojimi nastopi na prireditvah pa znajo spretno zapolniti termine, kateri so za ostale lokalne godbe težje izvedljivi (nastopi v dopoldanskem času), največkrat pa zaigrajo na odprtju kakšne ceste ali vodovoda, pa županova trgatev in seveda se redno udeležijo državnega srečanja veteranskih godb Slovenije.  Želijo si samo veliko zdravja in dobre volje ob njihovih srečanjih, pa naj si bo to tako na vajah kot tudi na nastopih.


				GODBA VETERANOV GODBA VETERANOV "GAMBRINUS" LAŠKO

 

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ORKESTRAŽA, Veteranska godba Straža

dirigent: Uroš Vegelj

predsednik: Samo Jakljič

 

Karl L. King, prir. James Swearingen: BIG FOUR

Karl L. King, prir. James Swearingen: BUNKER HILL

Ivan Prešern: ČAS POČITNIC

Vinko Štrucl: KORAČNICA MLADIH

Jože Antonič, prir. Vinko Štrucl: KRAJNSKO DEKLE

Vilko&Slavko Avsenik, prir. Siegfried Rundel: NA GOLICI

Janez Per, prir. Vinko Štrucl: POZDRAV MENGŠU

 

Godba veteranov Straža je z delovanjem pričela leta 2019. Dolgoletna velika želja nekdanjih godbenikov Pihalnega orkestra Novoles iz Straže - danes je to Pihalni orkester Krka -  da bi po letih premora spet prijeli za inštrumente, se je tako uresničila. Sredina druženja na vajah godbe so članicam in članom v veliko veselje, radi nastopajo na različnih prireditvah v Občini Straža in izven njenih meja.


				KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ORKESTRAŽA, Veteranska godba Straža			KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ORKESTRAŽA, Veteranska godba Straža

Lent, pred Staro trto, ob 12.30

 

PRLEŠKA GODBA Društva upokojencev Ljutomer

dirigent: Slavko Ahlin

predsednik: Ciril Magdič

 

Hans Koklitz: SALUT

Narodna, prir. Emil Glavnik, orkestriral Samo Auguštin: GREMO NA ŠTAJERSKO

Renato Soglia: BOMBER

Peter Fihn: WALDZAUBER

Oscar Tschuor: SAN CARLO

Filippe Focone: RIMINI

Oscar Tschuor: AROSA

Janez Per, prir. Vinko Štrucl: POZDRAV MENGŠU

Pobudo za ustanovitev »PRLEŠKE GODBE« Društva upokojencev Ljutomer je pred enaindvajsetimi podal skladatelj Alojz Krajnčan. Godbo je vodil 8 let, nato, pa jo je prevzel glasbeni pedagog Janko Škrajnar, tudi domačin iz Ljutomera, ki je pred tem vodil že več godb. Ob ustanovitvi je godba štela 14 članov, novi dirigent se si je prizadeval, da se je številčno stanje povečevalo in tako sedaj godba šteje 22 članov. Od tega je polovica članov upokojenih, polovica pa mlajših, a jim je veselje sodelovati z upokojenimi glasbeniki. Medsebojni odnosi med generacijami v orkestru so zelo dobri, tako sodelujejo v orkestru tudi družinski člani godbenikov. PRLEŠKA GODBA vsako leto nastopa na koncertih kot so: Martinov koncert (katerega organizator in ustanovitelj je ravno PRLEŠKA GODBA), Festival veteranskih godb Slovenije, koncertih v Domovih starejših občanov v Pomurju, na raznih gasilskih in drugih svečanostih po Pomurju, ob različnih jubilejih njihovih godbenikov, godba pa je nastopala tudi v madžarskem Monoštru in nemškem Študgartu. Glavni namen godbe je bil vedno druženje in muziciranje za ljudi ter za svojo dušo. Godba ima v svojem repertoarju lahkoten program, za poslušalce, ki radi poslušajo zvoke koračnic, valčkov in kakšnih domačih napevov. Letošnje leto meseca Aprila, je dirigent Janko Škrajnar prepustil taktirsko palico drugemu dirigentu, tako godbo sedaj vodi novi dirigent, glasbeni pedagog, dirigent, domačin Slavko Ahlin.


				PRLEŠKA GODBA Društva upokojencev Ljutomer			PRLEŠKA GODBA Društva upokojencev Ljutomer  

 

GODBA VETERANOV ŠTAJERSKE ERVINA HARTMANA PRI KUD POŠTA MARIBOR

dirigent: Ervin Hartman

predsednik: Branko Smrtnik


Godba veteranov Štajerske je bila na pobudo dirigenta Ervina Hartmana ustanovljena leta 2002 in deluje v okviru KUD Pošta Maribor.
Godbo sestavljajo godbenice in godbeniki, ki so še vedno člani svojih matičnih godb, mnogi med njimi pa so še samo člani veteranske godbe. Bistveni poudarek delovanja veteranske godbe je na druženju in seveda muziciranju. Svoje redne vaje ima godba vsak prvi ponedeljek v mesecu,.

Godbenice in godbeniki prihajajo iz šestnajstih različnih godb, tudi iz dokaj oddaljenih krajev kot so Ormož, Kranj, Gradec, deset tudi iz sosednje avstrijske Štajerske.
Priljubljenost godbe dokazujejo številna vabila za nastope, vendar izbor nastopov skrbno načrtuje, saj morajo biti godbenikom predvsem v veselje in sprostitev. Godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana je do sedaj izdala tri zgoščenke. V letošnjem, jubilejnem letu pa pripravlja že svojo četrto, z naslovom HISTORIČNI MARŠI. 

Godbenice in godbeniki so še posebej ponosni na svoj prapor, ki so ga razvili pred desetimi leti na slavnostnem koncertu ob deseti obletnici delovanja godbe.

Leta 2017 se je godba preimenovala. Godbi veteranov Štajerske je dodala še ime Ervina Hartmana. Tako se sedaj imenuje GODBA VETERANOV ŠTAJERSKE ERVINA HARTMANA.

Godbenice in godbeniki so zelo ponosni na svojega dirigenta, ki je14. junija 2022, med drugimi tudi zaradi delovanja z veteransko godbo, od predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejel MEDALJO ZA ZASLUGE za delo in zasluge pri razvoju godbeništva in glasbene kulture na Slovenskem

V okvirju Godbe veteranov Štajerske Ervina Hartmana delujejo tudi manjše glasbene skupine. Najbolj prepoznaven in uspešen je zagotovo dixieland ansambel, ki se ponaša tudi s svojimi zgoščenkami in uspešnimi koncerti ter gostovanji.

Predsednik Godbe veteranov Štajerske Ervina Hartmana je Branko Smrtnik.

NN: KORAČNICA FINSKE KONJENICE, 1630

Karl Heinz Bell: SUVENIRJI 50-LET

Ludwig van Beethoven: KORAČNICA YORKSCHER KORPUSA

Vinko Štrucl: GREMO V KINO

Ivan Prešern, prir. Vinko Štrucl: POZDRAV PRIJATELJEM

Drago Lorbek: KORENJAKI


				GODBA VETERANOV ŠTAJERSKE ERVINA HARTMANA PRI KUD POŠTA MARIBOR			GODBA VETERANOV ŠTAJERSKE ERVINA HARTMANA PRI KUD POŠTA MARIBOR

ZDRUŽENI SLOVENSKI VETERANSKI ORKESTER

dirigent: Ervin Hartman

V januarju 2016 se je na sestanku Aktiva veteranskih godb Slovenije v Laškem porodila ideja o ustanovitvi Slovenske veteranske godbe. Godba je prvič nastopila na 10. jubilejnem festivalu veteranskih godb v Laškem in nato v Schladmingu v okviru »Slovenskega dne« na MID EUROPE. Nato so sledili občasno še nastopi na otvoritvah Festivala za tretje življenjsko obdobje v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer je poleg otvoritvene slovesnosti poslušalce razveseljeval tudi s samostojnimi koncerti. Organizator festivala je orkestru podelil tudi priznanje za dolgoletno sodelovanje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Prav tako je združeni orkester pogosto nastopal tudi na veteranskih festivalih širom Slovenije. V združenem orkestru sodelujejo okrog petdeset godbenic in godbeniki iz osmih veteranskih godb Slovenije.  

V letu 2022 bo orkester nastopil na 14. festivalu veteranskih godb Slovenije v Mariboru. Dirigent godbe je od njene ustanovitve Ervin Hartman. 

  

SKUPEN NASTOP VSEH GODB:

Alojz Krajnčan: OBLETNICA

Primož Kosec: VEČNO MLADI

Ervin Hartman st.; TROBENTICA

Bojan Adamič: TRA-TA-TA