Članek
26. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA - 2022

12. november 2022 v Ormožu, rok prijave 30.9.2022

Objavljeno Sep 08, 2022

Tekmovanje bo v soboto, 12. novembra 2023 v Ormožu, s pričetkom v dopoldanskih urah v športni dvorani na Hardeku.

Udeleženci


1. Na tekmovanju lahko sodelujejo godbe iz Slovenije in tujine.

Godbe se lahko tekmovanja udeležijo glede na velikost tekmujoče godbe, kjer jih bo organizator glede na število nastopajočih članov, (dirigent se ne šteje) na tekmovanju razdelil v eno izmed naslednjih kategorij:  

  • 1.        kategorija - do vključno 34 prisotnih članov ,
  • 2.        kategorija - od 35 do vključno 40 prisotnih članov in
  • 3.        kategorija - 41 prisotnih članov in več.

2. Izmed prijavljenih bo organizator tekmovanja izbral največ 15 nastopajočih godb.

3. Zaporedje godbenih nastopov bo razdeljeno na podlagi velikosti - števila nastopajočih članov. Manjše godbe nastopajo prej.

Program
 

4. Vsaka nastopajoča godba ima za svoj nastop predvidenih od 8 do 15 minut čiste glasbe.

5. Na tekmovanju z možnostjo sodelovanja glede na velikost tekmujoče godbe se izvajajo skladbe zabavnega značaja z naslednjimi omejitvami:

  • lahko se igra le ena koračnica,
  • zaželena je vsaj ena skladba Vinka Štrucla,
  • zaželena je skladba koncertno-zabavnega karakterja.

6. Tekmovanje poteka po poslovniku, ki ga sprejme organizacijski odbor festivala.

Žirija in nagrade

 

7. Godbe bo ocenjevala vsaj dvočlanska strokovna žirija po mednarodnih kriterijih.

8. Na podlagi skupne številčne ocene žirije, godba za tekmovalni nastop prejme:

zlato plaketo s pohvalo za 90 in več točk
zlato plaketo za 80 do 90 točk
srebrno plaketo za 70 do 80 točk
bronasto plaketo za 60 do 70 točk
priznanje za sodelovanje do 60 točk


Godbi z najvišjim številom točk v posamezni kategoriji bo podeljen pokal za prvo mesto.

 9. Vse godbe prejmejo spominsko priznanje.

10. Godbe lahko spremljajo mažoretke, solisti ali druge spremljevalne skupine, njihov nastop se ne ocenjuje, prejmejo pa spominsko priznanje.

11. Odločitve strokovne žirije so dokončne in nepreklicne.

12. Pred začetkom tekmovanja bodo godbe izvedle skupen nastop na Kerenčičevem trgu. Sodelovanje na skupnem dogodku je obvezno.

13. Zaključek tekmovanja – razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo predvidoma eno uro po zadnjem tekmovalnem nastopu.

Prijava

 

Prijavo morate preko spletne prijavnice opraviti najpozneje do petka, 30. septembra 2022.

Organizator ima pravico opraviti selekcijo v primeru prevelikega števila prijavljenih godb ali godbam skrajšati program. Pridržujemo si pravico prireditev tudi odpovedati iz katerih koli objektivnih razlogov. Godbe bodo obveščene o programu in poteku prireditve do konca oktobra 2022.

Organizatorji: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Zveza slovenskih godb, Občina Ormož, Glasbena šola Ormož