Članek
1. FESTIVAL BARONA JURIJA VEGE

Dolsko, 18. junij 2022, rok prijav: 20.maj 2022

Objavljeno Apr 11, 2022

1. FESTIVAL BARONA JURIJA VEGE

Festival bo v soboto, 18. junija 2022 v Dolskem, s pričetkom v popoldanskih urah. Festival bo strokovno spremljanega značaja.

Udeleženci
 

1.     

Na festivalu lahko sodelujejo godbe iz Slovenije in tujine.

2.     

Izmed prijavljenih bo organizator festivala izbral največ 10 nastopajočih godb.

3.     

Zaporedje godbenih nastopov bo razdeljeno na podlagi velikosti - števila nastopajočih članov. Manjše godbe nastopajo prej.

Program

4.     

Vsaka nastopajoča godba ima za svoj nastop predvidenih do 15 minut čiste glasbe.

5.     

Na festivalu se izvajajo koračnice in valčki z naslednjimi omejitvami:

a)     Vse sodelujoče godbe izvedejo obvezno koračnico, Primož Kosec: KORAČNICA BARONA JURIJA VEGE (Edicije ZSG, 72)

b)     Vse sodelujoče godbe izvedejo valček v izvirni obliki ali priredbi,

c)      zaželena je izvedba skladb, ki zajemajo glasbene motive iz območja festivala, oz. ki zajemajo avtorje/aranžerje iz tega območja ali bližnje okolice.

 6.     

Festival poteka po poslovniku, ki ga sprejme organizacijski odbor festivala.

Žirija in nagrade

 7.     

Godbe bo ocenjevala tričlanska strokovna žirija po mednarodnih kriterijih.

8.     

Na podlagi skupne številčne ocene žirije, godba za nastop prejme:

  • zlato plaketo s pohvalo za 90 in več točk
  • zlato plaketo za 85 do 90 točk
  • srebrno plaketo za 80 do 85 točk
  • bronasto plaketo za 75 do 80 točk
  • priznanje za sodelovanje do 75 točk

9.     

Najboljše tri godbe prejmejo tudi denarne nagrade:

1.      mesto  -  500 eur

2.      mesto  –  400 eur

3.      mesto  –  300 eur

 10.   

Žirija lahko za najboljšo izvedbo obvezne koračnice ali za druge posebne dosežke podeli tudi posebno nagrado v višini 300 eur.

11. 

Odločitve strokovne žirije so dokončne in nepreklicne.

12. 

Pred zaključkom festivala bodo godbe izvedle skupen nastop. Sodelovanje na skupnem dogodku je obvezno.

13. 

Zaključek festivala – razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo predvidoma eno uro po zadnjem nastopu.

Prijava

Prijavo morate preko spletne prijavnice opraviti najpozneje do petka, 20. maja 2022.

Organizator ima pravico opraviti selekcijo v primeru prevelikega števila prijavljenih godb ali godbam skrajšati program. Pridržujemo si pravico prireditev tudi odpovedati iz katerih koli objektivnih razlogov. Godbe bodo obveščene o programu in poteku prireditve do konca maja 2022.

Organizatorji: Zveza slovenskih godb, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Občina Dol pri Ljubljani, Prostovoljno gasilsko društvo Dolsko