Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
3. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB IN MAŽORETNIH SKUPIN V KORAKANJU Brežice, 21.5.2022

3. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB IN MAŽORETNIH SKUPIN V KORAKANJU

1.

Tekmovanje bo potekalo 21. maja 2022 v ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Športni dvorani Brežice.

2.

Tekmovanja se lahko udeležijo godbe članice Zveze slovenskih godb (ZSG) ali mažoretne skupine članice Mažoretne zveze Slovenije (MZS), kot tudi članice drugih mažoretnih zvez – slednje pod posebnimi pogoji.

3.

Tekmovanje poteka po Pravilniku o tekmovanju godb in mažoretnih skupin v korakanju.

4.

Tekmovanja se lahko udeležijo:

Pri godbah:

  • vsi člani godbe, vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG.

Pri mažoretah:

  • mažoretna društva, ki so na državnem tekmovanju MZS v tekočem letu sodelovala z vsaj eno skupino v kadet, junior ali senior kategoriji. Članice društva, ki se udeležijo tekmovanja godb in mažoret morajo biti na dan 1. 1. v letu v katerem poteka tekmovanje stare najmanj 12 let. Vsak/a posameznik/posameznica lahko nastopi na istem tekmovanju kot član samo enega društva.

Vsak/a posameznik/posameznica lahko nastopi na istem tekmovanju kot član samo enega društva.

5.

 Tekmovalna prireditev obsega nastop v korakanju, ki poteka v športni dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno glede na kategorijo v kateri godba nastopa. Vrstni red nastopov znotraj posamezne kategorije se določi z žrebom.

6.

Tekmovanje je razdeljeno v tri tekmovalne kategorije. O izbiri kategorije se godbe in mažoretne skupine odločajo samostojno. Za tekmovalne kategorije imajo društva na voljo naslednje možnosti: »PROTOKOL«, »PARADA« in »SHOW«.

V posamezni tekmovalni kategoriji morajo godbe oz. mažoretne skupine izvesti naslednje:

KATEGORIJA PROTOKOL
·         postavitev formacije in pozdrav

·         izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem

·         zavoj med igranjem koračnice (dovoljen je tudi obrat)

·         izvedba mažoretne koreografije,

·         izvedba programa z mažoretno palico (če se jo v programu uporablja),

·         ustavitev godbe in hkratna prekinitev igranja in korakanja z zvočnim signalom

·         izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem

·         odhod s pozdravom

Vrstni red nalog je prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se lahko na podlagi predvodnikovega programa spreminja.

KATEGORIJA PARADA

·         postavitev formacije in pozdrav,

·         izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem,

·         zavoj in obrat med igranjem koračnice (angleški in ameriški obrat),

·         ožanje, širjenje formacije,

·         ustavitev godbe in prekinitev korakanja z zvočnim signalom,

·         izvedba mažoretne koreografije,

·         izvedba programa z mažoretno palico (če se jo v programu uporablja),

·         nastop mažoretne skupine ob spremljavi ali nastop godbe v show programu,

·         izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem,

·         odhod s pozdravom.

KATEGORIJA PARADA vsebuje možnost nastopa društev - kot nastopa
-        godbe z mažoretno skupino ali
-        samo godbe v show programu.
 

Celoten program tekmovalne kategorije »Parada« ne sme preseči 10 minut in ne sme biti krajši od 5 minut, pri čemer je vrstni red nalog prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se na podlagi predvodnikovega programa lahko spreminja. 

Čas nastopa se začne in neha meriti s pozdravom.

 
KATEGORIJA SHOW
·         postavitev formacije in pozdrav,

·         izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem,

·         Iivedba zahtevnejši »show« elementov, ki jih godbe in mažoretne skupine izvajajo skupaj in vključujejo vse osnovne elemente iz ostalih tekmovalnih skupin,

·         odhod s pozdravom.

                                         

Celoten program tekmovalne kategorije »Show« ne sme preseči 10 minut in ne sme biti krajši od 5 minut, pri čemer je vrstni red nalog prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se na podlagi predvodnikovega programa lahko spreminja. 

Čas nastopa se začne in neha meriti s pozdravom.

7.

Tekmovalne nastope glede na tekmovalno kategorijo strokovno spremlja od treh ocenjevalcev do maksimalno pet ocenjevalcev.

8.

Elementi ocenjevanja pri godbah so:

Izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), nastop predvodnika (ukazi), izvedba njegovih povelj preko godbenic in godbenikov, glasbena izvedba (kakovost zvoka, intonacija, glasbeni stil, dinamika), izvedba elementov in splošni vtis

Elementi ocenjevanja pri mažoretah so:

izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), sestava in izvedba koreografije, dinamičnost nastopa, težavnost in izvedba dela z mažoretno palico, usklajenost in splošni vtis.

9.

Na podlagi skupne številčne ocene strokovnih ocenjevalcev lahko tekmujoče godbe in mažoretne skupine za tekmovalni nastop prejmejo zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

·         zlata plaketa s posebno pohvalo                nad 90 % točk

·         zlata plaketa                                            nad 80% točk

·         srebrna plaketa                                       nad 70 % točk

·         bronasta plaketa                                     nad 60 % točk

·         priznanje za sodelovanje                         do 59,99 % točk

Tekmovanje se ocenjuje po točkovnem sistemu, pri čemer je seštevek točk tekmujočih godb in mažoretnih skupin končni rezultat. Pri ocenjevanju se štejejo skupne ocene vseh ocenjevalcev ter godbe in mažoretne skupine.

V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.

Najvišje ocenjena skupina v posamezni kategoriji prejme naziv Državni prvak tekmovanja slovenskih godb in mažoretnih skupin v korakanju v posamezni kategoriji.

Rezultati se objavijo javno, plakete in priznanja pa se podeli na koncu tekmovalne prireditve. Plakete prejmejo tako godbe kot mažoretne skupine.

Vsaka godba in mažoretna skupina prejmeta najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh strokovnih ocenjevalcev.

Strokovni ocenjevalci lahko podelijo tudi dodatne nagrade.

10.

Tekmovanje bo video snemano.

S prijavo na tekmovanje godba oz. mažoretna skupina odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG in MZS ter dovoli, da s temi posnetki razpolagata.

Vsaka godba lahko naroči posnetek za ceno 150€. Godbe oz. mažoretne skupine ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom štartnine na podlagi prejetega računa MZS.

11.

Organizator bo na željo tekmujoči godb ali mažoretni skupini organiziral prehrano.

Število obrokov je potrebno naročiti in plačati najkasneje do 10. 5. 2022

13.

Na tekmovanju lahko nastopijo le godbe in mažoretne skupine, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG ali MZS.

14.

Godba in mažoretna skupina mora prijavo, izključno preko spletne prijavnice, izpolniti najkasneje do 27. aprila 2022. Prijavnica je dosegljiva na povezavi PRIJAVA.

15.

Najkasneje do 10. maja 2022 mora godba in/ali mažoretna skupina poslati še:

-        tekstovni opis izvajanega programa (za tekmovalno kategorijo SHOW),

-        Partiture izvajanega programa (koračnic) na tekmovanju.

16.

Če godba ali mažoretna skupina do 10. maja 2022 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 11.

Če godba ali mažoretna skupina tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.

17.

Kontaktni podatki za dodatne informacije:

mazoretnazvezaslovenije@gmail.com

 

Priloge:

- Pravilnik o tekmovanju Godb in mažoretnih skupin v korakanju

- Prijavnica

- Obrazec za izjavo o resničnosti podatkov

- Obrazec za soglasje objave osebnih podatkov

Slike članka
Zadnje objave
31. ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB
VABILO NA ZBOR SLOVENSKIH DIRIGENTOV
RAZPIS ZA NAJBOLJŠI GODBENI ALBUM 2020-2022
BEGEJ FEST 2023, XII. MEDNARODNO TEKMOVANJE PIHALNIH GODB, KONFERENCA in SEMINAR ZA DIRIGENTE
JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIRIGENTA (m/ž)
Najbolj obiskano
1
31. ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB
2
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI
3
TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB IN MAŽORETNIH SKUPIN V KORAKANJU
4
SLOVENIJA V BUDIMPEŠTI 2023
5
RAZPIS ZA NAJBOLJŠI GODBENI ALBUM 2020-2022