Članek
JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA (m/ž) - RAZPIS PODALJŠAN DO 22.2.2022

Kulturno društvo Pihalni orkester Marezige išče dirigenta, rok prijav 31.1.2022

Objavljeno Jan 12, 2022

JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA (m/ž).


Slogan »Prijatelji ustvarjamo glasbo in glasba prijatelje« povezuje godbenike Pihalnega orkestra Marezige že več kot 115 let. Pihalni orkester je del življenja in tradicije Marezig in taka dediščina se prenaša iz roda v rod. Štejemo že več kot članov, med katerimi zadnja leta prevladujejo mladi.


Orkester letno izvede (najmanj) tri samostojne koncerte ter sodeluje na več nastopih. Vaje potekajo dvakrat tedensko ob torkih in petkih med 19.30 in 22. uro godbenem domu v Marezigah. Z leti ne ohranjamo le kulturne tradicije, ampak se tudi razvijamo, zato novejši repertoar vsebuje vedno več zahtevnejših skladb slovenskih in tujih avtorjev. Udeležujemo se tekmovanj tako na državni kakor na mednarodni ravni in dosežka na katera smo lahko prav posebej ponosni sta, tekmovanje Slovenskih godb iz leta 2002, kjer smo z osvojeno zlato plaketo prešli v drugo težavnostno stopnjo in iz leta 2017, ko smo prav tako osvojili zlato plaketo. Vsako leto nastopamo na raznih festivalih, koncertih, prireditvah in povorkah, v domačem kraju znotraj Mestne občine Koper ter širom po Sloveniji in tujini (Italija, Hrvaška, Avstrija, Španija, Francija, Češka..)


Od kandidata pričakujemo:
- ustrezno akademsko izobrazbo,
- izkušnje z vodenjem orkestrov ali podobnih glasbenih sestavov so zaželjene, niso pa pogoj za
prijavo,
- vestnost, zanesljivost, prilagodljivost in dobre pedagoške sposobnosti,
- vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- vizijo vodenja in razvoja orkestra,
- muzikološka znanja, znanja iz inštrumentacije.


Naloge v sklopu dela dirigenta vključujejo:
- strokovno vodenje in odgovornost do orkestra,
- priprava, študij, izvedba programov za koncerte in druge nastope ter mesečna poročila o
opravljenem strokovnem delu,
- sodelovanje z upravnim odborom pri pripravi programa in njegovi izvedbi,
- skrb za udeležbo godbenikov na nastopih (po potrebi dogovor s substituti)
- pripravljenost do dodatnih izobraževanj
- izvedba nastopov korakanja
- izvedba intenzivnih in sekcijskih vaj (vikend).


Prijavnica naj vsebuje:
- življenjepis,
- kratko vizijo vodenja in razvoja orkestra vključno s primeri skladb, ki bi jih lahko orkester
izvajal v tekočem letu
- dokazila.


Kandidate vabimo, da pisne prijave s kratkim življenjepisom, dokazili o izobrazbi, viziji vodenja in razvoja orkestra ter kontaktnimi podatki pošljejo do vključno 22.2.2022 na elektronski naslov info@kud-marezige.si z navedbo "javni razpis - dirigent" oz. priporočeno na naslov: KD Pihalni orkester Marezige, Marezige 24, 6273 Marezige.


Komisija za izbor dirigenta bo seznam primernih kandidatov preučila in primerne kandidate povabila na razgovor. Kandidate bomo povabili tudi na praktični preizkus vaje z orkestrom po predhodnem dogovoru. Ob pozitivni oceni upravnega odbora in orkestra bo kandidat postal dirigent Pihalnega orkestra Marezige. Kandidat bo sklenil pogodbo za določen čas z možnostjo podaljšanja in z odpovednim rokom šestih mesecev.

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po odločitvi pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo pri predsedniku društva Mateju Bržan na tel. 031-317-017.