Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA ORGANE ZSG 2022-2026 Rok za vložitev kandidatur: 15. januar 2022

Predsedstvo ZSG je na seji 14. oktobra 2021 v Ljubljani že začelo s pripravami na volilni, 30. Zbor ZSG, ki bo v 19. marca 2022 v Šoštanju. Zato predsedstvo poziva članstvo, da predlagajo kandidate/kandidatke ali več kandidatov za vse organe ZSG, in sicer za:

-         Predsedstvo ZSG,

-         Nadzorni odbor ZSG

-         Častno razsodišče ZSG

-         Ostale oblike delovanja (odbori, skupine, komisije) ZSG

Predlogi naj vsebujejo naslednje podatke o kandidatih/kandidatkah:

-         ime in priimek,

-         rojstni datum in kraj rojstva,

-         kontaktne podatke kandidata/kandidatke (e-pošta, GSM),

-         poklic in stalno prebivališče kandidata/kandidatke,

-         obrazložitev in utemeljitev iz katerih je razvidno dosedanje delo v godbi ali pihalnem orkestru in njenih organih upravljanja, ki ga predlaga,

-         oceno njegovega dela z navedbo njegovih uspehov (cca 10 vrstic),

-         področje delovanja, za katerega se predlaga kandidat/ka (organizacijske zadeve, pravne zadeve, koncertna dejavnost, korakanje in figurativa, vzgoja in izobraževanje godbenikov in dirigentov, založniška dejavnost, mednarodno sodelovanje, finančno področje, marketing in sponzorstvo, stiki z javnostmi),

-         funkcija, za katero se kandidat predlaga (predsednik ZSG, podpredsednik ZSG (2), glavni tajnik ZSG, član predsedstva ZSG (3), član nadzornega odbora (3+2), član častnega razsodišča (3+2) ali član delovnih komisij ZSG

-         osnutek programa za opravljanje funkcije v organu oz. na področju godbeništva, velja za kandidata/kandidatko predsednika ZSG,

-         pisno soglasje kandidata/kandidatke.

 Rok za vložitev kandidatur je 10. januar 2022.

Za prijavo izpolnite priloženi obrazec, ki vam bo v pomoč. 

Prijave pošljite v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj, Vloga za kandidate organov ZSG«  na naslov: Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica.

Godbeni pozdrav!

Boris Selko, predsednik ZSG

Slike članka
Zadnje objave
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI
14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
26. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA - 2022
JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA – MESTNA GODBA KAMNIK
SEMINAR ZA POZAVNO
Najbolj obiskano
1
14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
2
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI
3
MUSICA CREATIVA 2022
4
14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
5
SEMINAR ZA POZAVNO