Članek
RAZPIS ZA NAJBOLJŠO IZVEDBO POSNETKOV NA NOSILCU ZVOKA 2019-2021

18.11.2021, Rok za prijavo: 15.1.2022

Objavljeno Nov 18, 2021

Namen Zveze slovenskih godb je tudi skrb za redno predstavljanje in popularizacijo slovenskega godbeništva v sredstvih javnega obveščanja. Za uresničitev tega namena ZSG skrbi tudi za predstavitev programov slovenskih godb in pihalnih orkestrov (v nadaljevanju: godb) širši slovenski in tuji javnosti.

Zato ZSG ponovno naproša svoje članstvo, da redno ob izdaji nosilca zvoka in slike pošlje vsaj dva izvoda. En izvod bo ZSG hranila v svojem arhivu, drugega pa bo posredovala Radiu Slovenija, da skladbe iz teh nosilcev zvoka lahko predvaja v svojih oddajah o godbeništvu.

Predsedstvo ZSG je cilje ponovno obravnavalo na svoji seji 14 10. 2021 in z namenom spodbuditve uresničevanja teh namenov razpisuje

RAZPIS ZA NAJBOLJŠO IZVEDBO POSNETKOV NA NOSILCU ZVOKA 2019-2021

1.

Zveza slovenskih godb objavlja razpis za izbor najboljše izvedbe nosilca zvoka – lp plošča, zgoščenka, USB ključek,…. (v nadaljevanju: zgoščenka) v letih 2019-2021.

2.

Namen razpisa je spodbujanje rasti in popularizacija programov slovenskih godb in pihalnih orkestrov (v nadaljevanju: godb).

3.

Predmet razpisa so zgoščenke, ki so jih v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2021 posnele in izdale godbe, ki so članice ZSG.

Godbe lahko prijavijo na razpis več izdanih zgoščenk.

4.

Godbe, ki se prijavljajo na razpis morajo poslati:

- izpolnjeno prijavo na razpis na priloženem obrazcu,

- 3  izvode zgoščenke.

5.

Prispele prijave bo ocenjevala Strokovna komisija ZSG.

6.

Kriteriji ocenjevanja:

  1. vsebina (zanimivost programa),     
  2. kvaliteta posnetka,     
  3. inovativnost,     
  4. sporočilnost,     
  5. vključenost izvajalcev in poslušalca,     
  6. kvaliteta produkcije/mastering,     
  7. vizualna podoba zgoščenke,     
  8. opisni del zgoščenke,     
  9. splošni umetniški vtis.

 7.

Izbor najboljše zgoščenke bo opravilo Predsedstvo ZSG na predlog Strokovne komisije ZSG.

 8.

Izdajatelj najboljše zgoščenke 2019-2021 bo prejel listino za najboljšo zgoščenko ZSG in posebno nagrado v vrednosti 300 €. Nagrado v navedeni vrednosti izdajatelj zgoščenke lahko izkoristi z udeležbo v programih ali pri projektih Zveze slovenskih godb v letu 2022.

9.

S prijavo na ta razpis prijavljena godba odstopi tonski posnetek arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

10.

O skupnih ocenah ter odločitvi o nagradi bodo obveščene vse prijavljene godbe.

11.

Prijave morajo prispeti na naslov: Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica s pripisom: »Za razpis: Najboljša izvedba nosilcev zvoka 2019-2021«.

12.

Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na navedeni naslov prispele do vključno 15. 1. 2022 (velja poštni žig).

Boris Selko,
predsednik Zveze slovenskih godb