Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
RAZPIS ZA NAJBOLJŠO IZVEDBO POSNETKOV NA NOSILCU ZVOKA 2019-2021 18.11.2021, Rok za prijavo: 15.1.2022

Namen Zveze slovenskih godb je tudi skrb za redno predstavljanje in popularizacijo slovenskega godbeništva v sredstvih javnega obveščanja. Za uresničitev tega namena ZSG skrbi tudi za predstavitev programov slovenskih godb in pihalnih orkestrov (v nadaljevanju: godb) širši slovenski in tuji javnosti.

Zato ZSG ponovno naproša svoje članstvo, da redno ob izdaji nosilca zvoka in slike pošlje vsaj dva izvoda. En izvod bo ZSG hranila v svojem arhivu, drugega pa bo posredovala Radiu Slovenija, da skladbe iz teh nosilcev zvoka lahko predvaja v svojih oddajah o godbeništvu.

Predsedstvo ZSG je cilje ponovno obravnavalo na svoji seji 14 10. 2021 in z namenom spodbuditve uresničevanja teh namenov razpisuje

RAZPIS ZA NAJBOLJŠO IZVEDBO POSNETKOV NA NOSILCU ZVOKA 2019-2021

1.

Zveza slovenskih godb objavlja razpis za izbor najboljše izvedbe nosilca zvoka – lp plošča, zgoščenka, USB ključek,…. (v nadaljevanju: zgoščenka) v letih 2019-2021.

2.

Namen razpisa je spodbujanje rasti in popularizacija programov slovenskih godb in pihalnih orkestrov (v nadaljevanju: godb).

3.

Predmet razpisa so zgoščenke, ki so jih v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2021 posnele in izdale godbe, ki so članice ZSG.

Godbe lahko prijavijo na razpis več izdanih zgoščenk.

4.

Godbe, ki se prijavljajo na razpis morajo poslati:

- izpolnjeno prijavo na razpis na priloženem obrazcu,

- 3  izvode zgoščenke.

5.

Prispele prijave bo ocenjevala Strokovna komisija ZSG.

6.

Kriteriji ocenjevanja:

  1. vsebina (zanimivost programa),     
  2. kvaliteta posnetka,     
  3. inovativnost,     
  4. sporočilnost,     
  5. vključenost izvajalcev in poslušalca,     
  6. kvaliteta produkcije/mastering,     
  7. vizualna podoba zgoščenke,     
  8. opisni del zgoščenke,     
  9. splošni umetniški vtis.

 7.

Izbor najboljše zgoščenke bo opravilo Predsedstvo ZSG na predlog Strokovne komisije ZSG.

 8.

Izdajatelj najboljše zgoščenke 2019-2021 bo prejel listino za najboljšo zgoščenko ZSG in posebno nagrado v vrednosti 300 €. Nagrado v navedeni vrednosti izdajatelj zgoščenke lahko izkoristi z udeležbo v programih ali pri projektih Zveze slovenskih godb v letu 2022.

9.

S prijavo na ta razpis prijavljena godba odstopi tonski posnetek arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

10.

O skupnih ocenah ter odločitvi o nagradi bodo obveščene vse prijavljene godbe.

11.

Prijave morajo prispeti na naslov: Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica s pripisom: »Za razpis: Najboljša izvedba nosilcev zvoka 2019-2021«.

12.

Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na navedeni naslov prispele do vključno 15. 1. 2022 (velja poštni žig).

Boris Selko,
predsednik Zveze slovenskih godb

Slike članka
Zadnje objave
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI
14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
26. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA - 2022
JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA – MESTNA GODBA KAMNIK
SEMINAR ZA POZAVNO
Najbolj obiskano
1
14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
2
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI
3
MUSICA CREATIVA 2022
4
14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
5
SEMINAR ZA POZAVNO