Članek
Nagovor predsednika ZSG ob novih ukrepih povezanih s pandemijo

8.11.2021

Objavljeno Nov 08, 2021

Spoštovani godbenice, godbeniki, dirigenti in vodstva godb ter orkestrov.

Ko smo začeli z jesenskim delom naših aktivnosti, smo se veselili, da bo nadaljevanje sezone potekalo v normalnih pogojih in bomo ob koncu leta lahko izvedli svoje koncerte, ki so po navadi vrhunec naše dejavnosti.  Žal je situacija povezana s pandemijo COVID 19, znova privedla do zaostritve in k uvedbi vsem nam neljubih ukrepov.                                                                                                              

Verjetno ste z novimi uredbami seznanjeni, pa vendar naj napišem nekaj besed, kaj in kako v nadaljnje.  Na prvem mestu je vprašanje, kako je z izvedbo vaj. Po informacijah, ki sem jih pridobil v pogovoru s predstavnikom Ministrstva Za notranje zadeve Republike Slovenije, se vaje lahko izvajajo, saj gre za organizirano dejavnost in izobraževanje. Seveda se mora pri izvedbi vaj upoštevati pogoje PCT, minimalna razdalja 1,5m med osebami, nošenje mask, ko se ne igra, razkuževanje rok, prezračevanje prostorov. Pred vhodom v prostore morate poskrbeti tudi za ustrezna navodila, v prejšnjem stavku navedenih ukrepov in poskrbeti, da se tam nahaja tudi razkužilo.                     

JAVNE KULTURNE PRIREDITVE: Dovoljene so le v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask. Med uporabniki mora biti eno sedišče prosto. Vsi udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT. Uporaba mask za nastopajoče na odru ni obvezna, je pa obvezen PCT pogoj.

Na vse vas se obračam s prošnjo, da trenutne ukrepe upoštevate, pristopite k temu z vso resnostjo in odgovornostjo tudi v izogib možnim težavam, do katerih lahko pride, če se ukrepov ne bi upoštevalo.

Močno upam, da se bo trenutno stanje kmalu izboljšalo in bo naša dejavnost lahko potekala brez vsakršnih omejitev, do tega trenutka pa si tudi godbenice in godbeniki prizadevajmo, da pripomoremo k zajezitvi pandemije ter  bodimo pri tem vzgled ostalim.                                                                         

Želim vam uspešno delo in ostanite zdravi.                                                                                                                                                    

Godbeniški pozdrav                                                                                      Boris Selko                                                                                                  predsednik Zveze slovenskih godb