Članek
29. ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB
Objavljeno Jun 18, 2021

Na podlagi 18. člena Pravil ZSG sklicujem

29. ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB,

ki bo v soboto, 19. junija 2021, ob 10. uri v dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju 

PROGRAM:

·        9.30 – 10.00 prihod in registracija zastopnikov godb,
·        10.00 začetek Zbora ZSG
 

Predlagam ta

DNEVNI RED:

1.     Otvoritev Zbora in ugotovitev sklepčnosti,

2.     Izvolitev organov Zbora:

-         delovno predsedstvo Zbora,

-         zapisnikar,

-         overovatelja zapisnika,

3.     Potrditev zapisnika 27. Zbora ZSG z dne 13. 6. 2020,

4.     Razrešitev in volitev novega člana in novega namestnika (m/ž) Nadzornega odbora ZSG,

5.     Razprava in sprejem poročil za leto 2020*,

6.     Program dela za leto 2021,

7.     Določitev članarine za leto 2021,

8.     Razno.

 

Godbeni pozdrav!

Boris Selko, predsednik

 

* VSA POROČILA IZ 5. TOČKE DNEVNEGA REDA BODO OBJAVLJENE V NOVICAH ZSG 1/2021, KI JIH BOSTE PREJELI V ZAČETKU JUNIJA, ZATO VAS NAPROŠAMO, DA GRADIVO PREDHODNO PREUČITE IN BO ČAS NAMENJEN RAZPRAVI!

 

Vabimo vas, da se Zbora udeležite v uniformi godbe, katere predstavnik boste, v ta namen pa bomo imeli tudi poseben FOTO KOTIČEK, kjer bo potekalo fotografiranje z namenom dokumentiranja raznolike in bogate oblačilne kulture slovenskih godb.

 

Glede na trenutno situacijo v zvezi s korona virusom bo Zbor ZSG potekal skladno z veljavnimi uredbami in priporočili NIJZ, vas pa prosimo, da se ga udeležite le v primeru, da ste zdravi in v zadnjih 14-ih dneh niste bili v stiku z okuženimi osebami.

 

Vsi predstavniki godb za udeležbo na Zboru ZSG OBVEZNO potrebujejo potrjeno pooblastilo, ki ga predložijo ob prihodu (registracija predstavnikov).