Skupaj lahko pomagamo Gradski limeni glazbi Petrinja
Hrvaškim kolegom je potres močno poškodoval prostore godbenega doma
Zveza slovenskih godb
Novice

Petek, 8. januar 2021 ob 21:44

Odpri galerijo

Vir: Facebook profil Gradske limene glazbe Petrinja

»Nihče še ni obubožal z dajanjem drugim.«

Anna Frank

Na ZSG smo prejeli krasno pobudo Iztoka Krajnca, podpredsednika Pihalnega orkestra Logatec, da bi vsak, ki želi, po svojih zmožnostih pomagal Gradski limeni glazbi Petrinja, katere prostori so bili v nedavnih potresih poškodovani. Na Facebook profilu Gradske limene glasbe Petrinja na tej povezavi si lahko ogledate posnetke, ki kažejo žalostno podobo njihovega godbenega doma.

V logaškem orkestru zbiranje prostovoljnih prispevkov že poteka, k pobudi sta pristopila tudi dva češka orkestra, s katerima prijateljujejo, pridružujejo pa se tudi druge slovenske godbe.

Naj hkrati povemo, da se predsednik godbe iz Petrinje vsem zahvaljuje za morebitno pomoč in da se ni pozabilo nanje.

 

Godbe, podjetja, posamezniki lahko prispevek nakažejo direktno na račun Gradske limene glazbe Petrinja:

Gradska limena glazba Petrinja
Artura Turkulina 7
44250 Petrinja, Hrvaška

Številka TRR oz. IBAN: HR55 2407 0001 1880 1335 3

Namen nakazila: Donacija - pomoč Gradski limeni glazbi Petrinja

Kontaktni podatki: +385 98 922 7997, info@glg-petrinja.hr

Hvala vsem!

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 30. Nov 2021 at 11:50

275 ogledov

EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA ORGANE ZSG 2022-2026
Predsedstvo ZSG je na seji 14. oktobra 2021 v Ljubljani že začelo s pripravami na volilni, 30. Zbor ZSG, ki bo v 19. marca 2022 v Šoštanju. Zato predsedstvo poziva članstvo, da predlagajo kandidate/kandidatke ali več kandidatov za vse organe ZSG, in sicer za: -         Predsedstvo ZSG, -         Nadzorni odbor ZSG -         Častno razsodišče ZSG -         Ostale oblike delovanja (odbori, skupine, komisije) ZSG Predlogi naj vsebujejo naslednje podatke o kandidatih/kandidatkah: -         ime in priimek, -         rojstni datum in kraj rojstva, -         kontaktne podatke kandidata/kandidatke (e-pošta, GSM), -         poklic in stalno prebivališče kandidata/kandidatke, -         obrazložitev in utemeljitev iz katerih je razvidno dosedanje delo v godbi ali pihalnem orkestru in njenih organih upravljanja, ki ga predlaga, -         oceno njegovega dela z navedbo njegovih uspehov (cca 10 vrstic), -         področje delovanja, za katerega se predlaga kandidat/ka (organizacijske zadeve, pravne zadeve, koncertna dejavnost, korakanje in figurativa, vzgoja in izobraževanje godbenikov in dirigentov, založniška dejavnost, mednarodno sodelovanje, finančno področje, marketing in sponzorstvo, stiki z javnostmi), -         funkcija, za katero se kandidat predlaga (predsednik ZSG, podpredsednik ZSG (2), glavni tajnik ZSG, član predsedstva ZSG (3), član nadzornega odbora (3+2), član častnega razsodišča (3+2) ali član delovnih komisij ZSG -         osnutek programa za opravljanje funkcije v organu oz. na področju godbeništva, velja za kandidata/kandidatko predsednika ZSG, -         pisno soglasje kandidata/kandidatke.  Rok za vložitev kandidatur je 10. januar 2021. Za prijavo izpolnite priloženi obrazec, ki vam bo v pomoč.  Prijave pošljite v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj, Vloga za kandidate organov ZSG«  na naslov: Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica. Godbeni pozdrav! Boris Selko, predsednik ZSG

Thu, 25. Nov 2021 at 12:33

306 ogledov

PRIZNANJA ZVEZE SLOVENSKIH GODB
Vsaka godbenica in vsak godbenik si za svoje delovanje v društvu zasluži tudi posebna jubilejna priznanja. Ponavadi so v decemberskem času koncerti, kjer društva svojim članom podeljujejo posebna priznanja za njihovo delovanje in doprinos pri prepoznavnosti godbeništva. Veste katero priznanje je na voljo? Preverite v knjižici. 

Thu, 18. Nov 2021 at 11:53

651 ogledov

RAZPIS ZA NAJBOLJŠO IZVEDBO POSNETKOV NA NOSILCU ZVOKA 2019-2021
Namen Zveze slovenskih godb je tudi skrb za redno predstavljanje in popularizacijo slovenskega godbeništva v sredstvih javnega obveščanja. Za uresničitev tega namena ZSG skrbi tudi za predstavitev programov slovenskih godb in pihalnih orkestrov (v nadaljevanju: godb) širši slovenski in tuji javnosti. Zato ZSG ponovno naproša svoje članstvo, da redno ob izdaji nosilca zvoka in slike pošlje vsaj dva izvoda. En izvod bo ZSG hranila v svojem arhivu, drugega pa bo posredovala Radiu Slovenija, da skladbe iz teh nosilcev zvoka lahko predvaja v svojih oddajah o godbeništvu. Predsedstvo ZSG je cilje ponovno obravnavalo na svoji seji 14 10. 2021 in z namenom spodbuditve uresničevanja teh namenov razpisuje RAZPIS ZA NAJBOLJŠO IZVEDBO POSNETKOV NA NOSILCU ZVOKA 2019-2021 1. Zveza slovenskih godb objavlja razpis za izbor najboljše izvedbe nosilca zvoka – lp plošča, zgoščenka, USB ključek,…. (v nadaljevanju: zgoščenka) v letih 2019-2021. 2. Namen razpisa je spodbujanje rasti in popularizacija programov slovenskih godb in pihalnih orkestrov (v nadaljevanju: godb). 3. Predmet razpisa so zgoščenke, ki so jih v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2021 posnele in izdale godbe, ki so članice ZSG. Godbe lahko prijavijo na razpis več izdanih zgoščenk. 4. Godbe, ki se prijavljajo na razpis morajo poslati: - izpolnjeno prijavo na razpis na priloženem obrazcu, - 3  izvode zgoščenke. 5. Prispele prijave bo ocenjevala Strokovna komisija ZSG. 6. Kriteriji ocenjevanja: vsebina (zanimivost programa),      kvaliteta posnetka,      inovativnost,      sporočilnost,      vključenost izvajalcev in poslušalca,      kvaliteta produkcije/mastering,      vizualna podoba zgoščenke,      opisni del zgoščenke,      splošni umetniški vtis.  7. Izbor najboljše zgoščenke bo opravilo Predsedstvo ZSG na predlog Strokovne komisije ZSG.  8. Izdajatelj najboljše zgoščenke 2019-2021 bo prejel listino za najboljšo zgoščenko ZSG in posebno nagrado v vrednosti 300 €. Nagrado v navedeni vrednosti izdajatelj zgoščenke lahko izkoristi z udeležbo v programih ali pri projektih Zveze slovenskih godb v letu 2022. 9. S prijavo na ta razpis prijavljena godba odstopi tonski posnetek arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb. 10. O skupnih ocenah ter odločitvi o nagradi bodo obveščene vse prijavljene godbe. 11. Prijave morajo prispeti na naslov: Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica s pripisom: »Za razpis: Najboljša izvedba nosilcev zvoka 2019-2021«. 12. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na navedeni naslov prispele do vključno 15. 1. 2022 (velja poštni žig). Boris Selko, predsednik Zveze slovenskih godb

Mon, 8. Nov 2021 at 11:41

1922 ogledov

Nagovor predsednika ZSG ob novih ukrepih povezanih s pandemijo
Spoštovani godbenice, godbeniki, dirigenti in vodstva godb ter orkestrov. Ko smo začeli z jesenskim delom naših aktivnosti, smo se veselili, da bo nadaljevanje sezone potekalo v normalnih pogojih in bomo ob koncu leta lahko izvedli svoje koncerte, ki so po navadi vrhunec naše dejavnosti.  Žal je situacija povezana s pandemijo COVID 19, znova privedla do zaostritve in k uvedbi vsem nam neljubih ukrepov.                                                                                                               Verjetno ste z novimi uredbami seznanjeni, pa vendar naj napišem nekaj besed, kaj in kako v nadaljnje.  Na prvem mestu je vprašanje, kako je z izvedbo vaj. Po informacijah, ki sem jih pridobil v pogovoru s predstavnikom Ministrstva Za notranje zadeve Republike Slovenije, se vaje lahko izvajajo, saj gre za organizirano dejavnost in izobraževanje. Seveda se mora pri izvedbi vaj upoštevati pogoje PCT, minimalna razdalja 1,5m med osebami, nošenje mask, ko se ne igra, razkuževanje rok, prezračevanje prostorov. Pred vhodom v prostore morate poskrbeti tudi za ustrezna navodila, v prejšnjem stavku navedenih ukrepov in poskrbeti, da se tam nahaja tudi razkužilo.                      JAVNE KULTURNE PRIREDITVE: Dovoljene so le v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask. Med uporabniki mora biti eno sedišče prosto. Vsi udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT. Uporaba mask za nastopajoče na odru ni obvezna, je pa obvezen PCT pogoj. Na vse vas se obračam s prošnjo, da trenutne ukrepe upoštevate, pristopite k temu z vso resnostjo in odgovornostjo tudi v izogib možnim težavam, do katerih lahko pride, če se ukrepov ne bi upoštevalo. Močno upam, da se bo trenutno stanje kmalu izboljšalo in bo naša dejavnost lahko potekala brez vsakršnih omejitev, do tega trenutka pa si tudi godbenice in godbeniki prizadevajmo, da pripomoremo k zajezitvi pandemije ter  bodimo pri tem vzgled ostalim.                                                                          Želim vam uspešno delo in ostanite zdravi.                                                                                                                                                     Godbeniški pozdrav                                                                                      Boris Selko                                                                                                  predsednik Zveze slovenskih godb

Tue, 12. Oct 2021 at 13:47

1726 ogledov

SEMINAR za člane pihalnih orkestrov/godb – SEKCIJA TOLKALA
SEMINAR JE PRESTAVLJEN Zveza slovenskih godb in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vabita na seminar za tolkala v pihalnem orkestru, ki ga bo vodil prof. Mitja Tavčar, vodja tolkalske sekcije Zveze slovenskih godb. Na seminarju boste spoznali zakaj so tolkala ritmična in tudi melodična »duša« vsake godbe in kako pripomorejo k učinkovitim izvedbam godbenih programov.  Seminar je namenjen godbenim tolkalcem, dirigentom in predvodnikom in bo zajemal predvsem pomen tolkal znotraj godbe ter oblikovanje in delovanje godbene tolkalske skupine, a hkrati ponujal vpogled tudi v tolkala znotraj koncertnega programa PREDAVATELJ: prof. Mitja Tavčar DATUM: sobota, 6. in nedelja, 7. november 2021 KRAJ: Laško TEMATIKA SEMINARJA: tehnika in drža tolkal, vloga tolkal pri igranju koračnic, predigra tolkal, sodelovanje v tolkalski skupini, mali boben, osnove igranja klasičnega in rudimentalnega malega bobna set Bobnov – koordinacije in različni stili, ki se uporabljajo (swing, punk, rock) – forward coordination timpani – osnove tehnike (osnovni udarci, zvok, tehnika dampeninga ksilofon, lestvice in tehnične vaje za orkestrske vaje vibrafon - pedali in dampening tehnika raznih malih tolkal (triangel, shaker, sus cymbal, ….) ritmične vaje za koordinacijo telesa in uporaba metronoma pri vaji  PREDVIDENI URNIK SEMINARJA: sobota, 6.11 - od 9:30 do 20:00nedelja, 7.11 - od 9.00 – 17.00 O MENTORJU: Mitja Tavčar (1977) poučuje tolkala na glasbenih šolah v Novi Gorici in Postojni in kot mentor že vrsto let sodeluje na poletnih godbenih taborih. Je dirigent Pihalnega orkestra Divača. Tolkala je študiral na konservatorijih v Trstu in Adriji pri Benetkah, kjer je diplomiral tako iz klasične kot tudi jazzovske tolkalske igre.  BIVANJE IN PREHRANA: Za bivanje priporočamo Hotel Špica - https://hotelspica.org/ . Več informacij o možnostih bivanja in prehrane prejmete po prijavi. KOTIZACIJA: Na podlagi prijave vam bomo poslali predračun v višini 20 eur (DDV je vključen v ceno), ki mora biti poravnan pred začetkom seminarja. V ceni programa so zajeti šolnina in notno gradivo). PRIJAVA: Prijavite se preko e-prijave. Rok prijave je 28. oktober 2021 SPLOŠNO: Udeleženci seminarja prinesete s seboj vadbene blazine, palice in notno stojalo. Pogoj za udeležbo je veljaven PCT pogoj. Za dodatne informacije se lahko obrnete na: JSKD - Laško, (03) 734 20 43, oi.lasko@jskd.si JSKD – inštrumentalna glasbena dejavnosti, (01) 241 05 32, daniel.leskovic@jskd.si Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa

Fri, 8. Oct 2021 at 11:57

1762 ogledov

FESTIVAL SLOVENSKIH GODB IN MAŽORETNIH SKUPIN V KORAKANJU
1. Festival bo potekal 20. novembra 2021 v Športni dvorani Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik. 2. Festivala se lahko udeležijo godbe članice Zveze slovenskih godb (ZSG) ali mažoretne skupine članice Mažoretne zveze Slovenije (MZS), kot tudi članice drugih godbenih in mažoretnih zvez – slednje pod posebnimi pogoji. Vsaj eden od nastopajočih mora biti član ene od zvez. 3. Festival obsega nastop v korakanju, ki poteka v športni dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Domača godba ima možnost izbire termina. 4. Med festivalskim nastopom morajo godbe oz. mažoretne skupine izvesti vsaj 2 prvini, ki sovpadata z korakanjem godb in mažoret. Celoten program posameznega nastopa ne sme presegati 10 minut in ne sme biti krajši od 5 minut, pri čemer je vrstni red nalog prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se na podlagi predvodnikovega programa lahko spreminja.  Čas nastopa se začne in neha meriti z vstopom v dvorano 5. Nastopi bodo strokovno spremljani s strani treh ocenjevalcev, ki bodo po zaključku nastopov z nastopajočimi opravili razgovor. Elementi spremljanja pri godbah so: Izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), nastop predvodnika (ukazi), izvedba njegovih povelj preko godbenic in godbenikov, glasbena izvedba (kakovost zvoka, intonacija, glasbeni stil, dinamika), izvedba elementov in splošni vtis. Elementi spremljanja pri mažoretah so: izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), sestava in izvedba koreografije, dinamičnost nastopa, težavnost in izvedba dela z mažoretno palico, usklajenost in splošni vtis. 6. Na podlagi nastopov godbe in mažoretne skupine prejmejo potrdilo o aktivnem sodelovanju na državnem nivoju, ki ga lahko predložijo občinam za letna sofinanciranja. Vsaka godba in mažoretna skupina prejmeta najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno mnenje vseh strokovnih ocenjevalcev. Strokovni ocenjevalci lahko podelijo tudi posebne nagrade. 7. Festival bo video sneman. 8. S prijavo na festival godba oz. mažoretna skupina odstopi tonski in video posnetek nastopa arhivu ZSG in MZS ter dovoli, da s temi posnetki razpolagata. Vsako prijavljeno društvo lahko naroči posnetek za ceno 150€. Godbe oz. mažoretne skupine ta znesek plačajo ob prijavi podlagi prejetega računa MZS. 9. Organizator bo sodelujočim godbam ali mažoretnim skupinam zagotovil obrok prehrane. 10. Godba in mažoretna skupina mora prijavo, izključno preko spletne prijavnice, izpolniti najkasneje do 20. oktobra 2021. Prijavnica je dosegljiva na povezavi  PRIJAVA 11. Na e-pošto daniel.leskovic@jskd.si najkasneje do 24. oktobra 2021 pošlje godba in/ali mažoretna skupina še: - tekstovni opis delovanja društev v preteklih sezonah; - fotografijo v resoluciji vsaj 600 kB; - partiture izvajanega programa (koračnic) na tekmovanju.   Želimo vam uspešne priprave in vas lepo pozdravljamo. Boris Selko, predsednik ZSG in Aleš Breznikar, predsednik MZS  
Teme
zsg petrinja gradska limena glazba petrinja potres donacija

Prijatelji

Slovenski GodbenikVaška godba Vrh nad  LaškimPihalni orkester Godba veteranov ŠtajerskePihalna godba Vrhpolje, VipavaBrkinska godba 2000Občinski pihalni orkester sv. RupertPihalna godba občine DornavaGodba glasbenega društva BohinjPihalni orkester ApačePihalni orkester KomenPihalni orkester Ilirska BistricaPihalni orkester Kostanjevica na KrkiSlovenskogoriški pihalni orkester MOL LenartKraška pihalna godba SežanaPihalni orkester Glasbene šole GrosupljeMladinski pihalni orkester Glasbene šole CeljePihalni orkester Ljubljana VičAnsambel Ljubljanskih mažoretPihalni orkester PodlehnikPihalni orkester KoperPihalni orkester BežigradPihalni orkester Alples ŽeleznikiGodba SevnicaPihalni orkester glasbene šole Ravne na KoroškemMladinski pihalni orkester Glasbene šole Karol Pahor PtujGodba StičnaGodba Zgornje Savinjske dolineDruštvo godbenikov CerknoPihalni orkester BrdaPihalni orkester RicmanjeGoriški pihalni orkesterPihalni orkester Videm Krško

NAJBOLJ OBISKANO

Skupaj lahko pomagamo Gradski limeni glazbi Petrinja