Članek

Zbor ZSG

26. Korespondenčni Zbor ZSG

Obdobje glasovanja: 11.-20. marec 2020

Objavljeno Mar 11, 2020

Spoštovani,

Na podlagi 21. člena Pravil ZSG zaradi sprejema finančnega poročila ZSG za leto 2019 in v zvezi s tem sestave zaključnega računa za leto 2019 sklicujem

 

26. KORESPONDENČNI ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB.

 

Seja bo potekala od srede, 11. 3. 2020, do petka, 20. 3. 2020, do 15.00 po elektronski pošti info@zvezaslovenskih-godb.si ali po klasični pošti na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica s priloženo glasovnico.

 

Predlagani dnevni red:

 

1. Sprejem finančnega poročila za leto 2019

 

Gradivo je objavljeno v Novicah ZSG 1/2020 na str. 58-59, ki so jih godbe že prejele, glasovnico pa objavljamo v priponki te objave.

                                                                                                     

Zaradi pravočasne oddaje zaključnega računa AJPES-u godbe članice prosim za hiter odziv in zagotovitev veljavnosti sklepa korespondenčnega Zbora.

Boris Selko,

predsednik ZSG