Članek

VABILO

PRESTAVLJEN ZA NEDOLOČEN ČAS! - Vabljeni na 26. Zbor ZSG

Laško, 14. marec 2020

Objavljeno Mar 03, 2020

26. ZBOR ZSG JE PRESTAVLJEN ZA NEDOLOČEN ČAS!

Na podlagi 18. člena Pravil ZSG

sklicujem

 26. ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB,


ki bo v soboto, 14. marca 2020, ob 18. uri

v prostorih Otročjega centra – Kina Laško

(Trubarjeva ulica 13, 3270 Laško)

 

PROGRAM:

- 17.30 – 18.00 prihod in registracija zastopnikov godb,
- 18.00 začetek Zbora ZSG
 

Predlagam ta

DNEVNI RED:

1.     Otvoritev Zbora in ugotovitev sklepčnosti,

2.     Izvolitev organov Zbora:

- delovno predsedstvo Zbora,

- zapisnikar,

- overovatelja zapisnika,

3.     Potrditev zapisnika 25. Zbora ZSG z dne 16. 3. 2019,

4.     Razrešitev in volitev novega namestnika (m/ž) Častnega razsodišča ZSG,

5.     Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2019*,

6.     Sklep o vrstnem redu nastopanja na 40. tekmovanju slovenskih godb,

7.     Program dela za leto 2020,

8.     Določitev članarine za leto 2019,

9.     Predlog za razglasitev himne slovenskih godb,

10.  Leto bratov Avsenik 2019 (podelitev priznanj sodelujočim),

11.  Razno.

 

Godbeni pozdrav!

Boris Selko,

predsednik ZSG

 

 * VSA POROČILA IZ 5. TOČKE DNEVNEGA REDA TOKRAT VNAPREJ OBJAVLJAMO V NOVICAH ZSG 1/2020, ZATO VAS NAPROŠAMO, DA GRADIVO PREDHODNO PREUČITE IN BO ČAS NAMENJEN RAZPRAVI!

 

Zveza slovenskih godb vabi vse zastopnike godb na srečanje, ki bo v istih prostorih po zaključku Zbora.

 

Vsi predstavniki godb za udeležbo na Zboru ZSG OBVEZNO potrebujejo potrjeno pooblastilo, ki ga predložijo ob prihodu (registracija predstavnikov).

 

Vabilo in pooblastilo objavljamo v priponki te objave.