Članek

Razpis

10. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB 2020

Tekmovanja se lahko udeležijo vse slovenske mladinske godbe, ki izpolnjujejo pogoje posamezne tekmovalne kategorije. O kraju in točnem datumu tekmovanja bodo prijavljene godbe obveščene predvidoma do konca januarja 2020.

Objavljeno Sep 16, 2019

Tekmovanja se lahko udeležijo vse slovenske mladinske godbe, ki izpolnjujejo pogoje posamezne tekmovalne kategorije.


Tekmovanje bo potekalo med 15. in 16. majem 2020.

O kraju in točnem datumu tekmovanja bodo prijavljene godbe obveščene predvidoma do konca januarja 2020.


2.
Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj ZSG .


3.
Tekmovanje slovenskih mladinskih godb poteka v treh različnih kategorijah, ki so pogojene s starostno omejitvijo nastopajočih članov.

Kategorija A: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 14 let.

Kategorija B: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 16 let.

Kategorija C: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 18 let.

Vsak tekmujoči orkester ima lahko v zasedbi tudi 3 starejše godbenike, ki se ne štejejo v povprečje.


4.
Tekmujoča mladinska ali šolska godba lahko nastopi v višji starostni skupini od starostnega povprečja njegovih članov.


5.
V mladinskih godbah lahko igrajo učenci prijavljene glasbene šole, njeni nekdanji učenci in mladi (v organizirani obliki delovanja), vendar le v skladu s starostno omejitvijo v posamezni tekmovalni kategoriji.


Vsaka glasbena šola ali godba mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča ter navedbo inštrumenta, s čemer se šteje, da se učenci šolajo v tej glasbeni šoli ali pa so člani orkestra tekmujoče glasbene šole.

Seznam sestava godbe podpiše ravnatelj glasbene šole, ki je odgovoren za njegovo pravilnost.


Vsaka organizirana oblika delovanja mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča ter navedbo inštrumenta, s čemer se šteje, da so godbeniki člani v tej organizirani obliki delovanja.

Seznam sestava godbe podpiše predsednik društva, ki je odgovoren za njegovo pravilnost.


Organizator si pridržuje pravico preverjati izpolnjevanje pogojev iz te točke pred tekmovalnim nastopom.


6.
Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom oziroma po potrebi v dogovoru in soglasjem vseh tekmujočih godb.


7.
Tekmovalna godba v kategoriji A izvede:

UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut).

2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje, V SKUPNEM TRAJANJU DO 12 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave.

Tekmovalna godba v kategoriji B izvede:

UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut).

2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje, V SKUPNEM TRAJANJU DO 18 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave.

Tekmovalna godba v kategoriji C izvede:

UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut).

2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje, V SKUPNEM TRAJANJU DO 22 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave.


Skladbe se lahko izbira tudi iz priloženega seznama priporočljivih skladb.


OPOZORILO: Godbe lahko igrajo tekmovalne skladbe samo iz originalnih notnih materialov.


Ustreznost prijavljenih skladb bo ocenjevala strokovna komisija ZSG.


Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 10. 2. 2020. V primeru neustreznosti skladbe po lastni izbiri vas bo ZSG pozvala k izbiri druge skladbe, za katero je naknadno potrebno poslati izvod partiture ali dirigentskega izvlečka.


Priporočljive skladbe v kategoriji A:
Alan Lee Silva: THE CLIFFS OF MENNDOCINO
arr. Mojmir Sepe: PEGASTO DEKLE
arr. Mojmir Sepe: PRESENEČENJA NA VRHU NEBOTIČNIKA
Ben Haemhouts: SONG FOR NICO
Bojan Adamič: POZDRAVI IZ SLOVENIJE
Donald Furlano: JOY OF LIFE
Flavio Bar: SUITE DEGLI OROLOGI
Frank Ticheli: ABRACADABRA
Fritz Neubock: DREI MINIATUREN FUR BLASORCHESTER
Fritz Neubock: SIMPLE MELODY
James Swearingen: FANFARE AND TRIUMPH
Marco Somadosi: AQUA
Philip Sparke: A HUNTINGDON CELEBRATION
Philip Sparke: SONGS OF THE EAST COAST FISHERMEN
Robert W. Smith: ENCANTO

Serge Lancen: HIMNE A LA MUSIQUE
Sheldon Robert A JOYFUL YOURNEY
Todd Stalter: CLOUDS THAT SAIL IN HEAVEN
Victor Lopez: FIELDS OF KENT

Priporočljive skladbe v kategoriji B:
Aleksander Čonč: FIGHT BETWEEN LOVE AND HATE
Alfred Reed: LITTLE CONCERT SUITE
Andew Boysen: I AM
Andrej Goričar: COMMEDIA DELL'ARTE
Catherine Mc Michael: CAPE BRETON POSTCARDS
David Shaffer: SOARING
Domen Steklasa: PRELUDIJ ZA TINKARO
Emil Glavnik, ork. Vladimir Mustajbašić: MARTIN KRPAN
Erik Morales:  FOREST BROK OVERTURE
Jaka Pucihar: RADI IGRAMO 
James Swearingen: IN ALL ITS GLORY
Jan de Haan: DISCOVERY FANTASY
John Fannin: SEMPER MELIOR
Lorenzo Posceddu: CONTEST MUSIC
Lorenzo Posceddu: SUITE ANTIQUE
Morten J Wallin: NEW HORIZONS
Pierre La Plante: A LITTLE FRENCH SUITE
Robert W. Smith: BENJAMIN FRANKLIN AND THE ART OF MUSIC
Ron Nelson: MORNING ALLELUIAS
Schoonenback: VIVAT MOZART
Thomas Doss: FANTASTIC WINDS
Tomas Doss: A LITTLE SUITE OF HORROR
Bert Appermont: JERICHO

Priporočljive skladbe v kategoriji C:
Brian Balmages: FUSION
David Shafer: OCTANE
Franco Cesarini: ARIZONA
James Barnes: Alvamar Overture
James Curnow: THE EAGLES FLIGHT
Jan de Haan: HISPANIOLA
Jan van der Roost: DUBLIN DANCES
Jan van der Roost: ST. MARTIN SUITE
Nejc Bečan: POTOVANJE V SREDIŠČE ZEMLJE
Philip Sparke: FANFARE, ROMANCE AND FINALE
Philip Sparke: HANOVER FESTIVAL
Rok Golob: GODBA GRE NA JUG
Rok Golob: GODBA GRE V VESOLJE
Tomaž Habe: POMLADNA RAZPOLOŽENJA (2 stavka)
Vincent Robert: GALACTIC SUITE

8.
Nastope godb bo ocenjevala tričlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre, dinamika in fraziranje, umetniški vtis za koncertni nastop.


9.
Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:


zlata plaketa s posebno pohvalo           nad 90 % točk

zlata plaketa                                   nad 85 % točk

srebrna plaketa                                 nad 80 % točk

bronasta plaketa                               nad 75 % točk

priznanje za sodelovanje                     do 74,99 % točk


Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.


Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.


Žirija lahko podeli tudi posebno nagrado za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.


Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.


10.
Tekmovanje bo tonsko snemano.
S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski posnetek (in v primeru video snemanja tudi video) posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek - cena 210,00 EUR (z že vključenim DDV). Godbe ta znesek plačajo po prejetem računu.


11.
Prijavnina za godbe znaša 300,00 EUR.


12.
ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 EUR/obrok. Ob prijavi tekmujoča godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.


13.
Po zaključku prijav bo ZSG prijavljenim godbam izdala račune za plačilo prijavnine in v primeru naročila tudi za tonski posnetek in prehrano.


Račun je potrebno plačati najkasneje do 13. 3. 2020. S plačilom računa godba tudi pridobi pravico nastopa na tekmovanju, do ZSG pa mora imeti poravnane tudi vse druge obveznosti.


14.
Godba mora prijavo poslati najkasneje do 15. 1. 2020 v zaprti kuverti s pripisom »10. tekmovanje mladinskih godb 2019« na naslov:

Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica

Gerbičeva ulica 19

1380  Cerknica.


Prijavo obvezno pošljite tudi (v .doc obliki!) na e-naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si.


Pisna prijava mora vsebovati:

v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal,

seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

shemo sedežnega reda godbe,

seznam tolkal na priloženem obrazcu,

kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).


15.
Najkasneje do 18. 3. 2020 mora godba poslati še:

4 kopije partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!),

5 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov izbrane obvezne skladbe (obvezno v speti/vezani obliki!),

v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico in seznam tolkal,

kopije računov za nakup vseh skladb.


Zaradi postopkov informatizacije organizator vse godbe naproša, da poleg pisne dokumentacije na podlagi tega razpisa pošljejo prijavnico (v .doc obliki) tudi po elektronski pošti na naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si


16.
Prijavljena godba lahko odpove svoje sodelovanje najkasneje dva meseca pred določenim datumom tekmovalnega nastopa, sicer je dolžna poravnati odškodnino v višini ustreznega dela organizacijskih stroškov tekmovanja.


17.
Če godba do 18. 3. 2020 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 11.


Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.


Predsednik ZSG,

Boris Selko