Članek

Novice in aktualna obvestila ZSG

VABILO NA 25. ZBOR ZSG

25. ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB, ki bo v soboto, 16. marca 2019, ob 9. uri v prostorih Skladovnice JSKD

Objavljeno Sep 01, 2019

Objavljeno 22.01.2019

Vabilo na Zbor ZSG in pooblastilo objavljamo v prilogi te objave.

Na podlagi 18. člena Pravil ZSG

sklicujem


25. ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB,
ki bo v soboto, 16. marca 2019, ob 9. uri v prostorih Skladovnice JSKD (Beethovnova ulica 5, Ljubljana – navodila za dostop in parkiranje najdete v prilogi vabila).

PROGRAM:

8.30 – 9.00 prihod in registracija zastopnikov godb,
9.00 začetek Zbora ZSG

Predlagam ta DNEVNI RED:

Otvoritev Zbora in ugotovitev sklepčnosti,

Izvolitev organov Zbora:

delovno predsedstvo Zbora,

zapisnikar,

overovatelja zapisnika,

Potrditev zapisnika 24. Zbora ZSG z dne 17. 3. 2018,

Ugotovitveni sklep o vključitvi in izključitvi članov ZSG,

Poročilo predsednika ZSG,

Poročila predsednikov delovnih teles ZSG:

Komisija za korakanje in figurativo,

Strokovna komisija,

Komisija za mednarodno sodelovanje,

Komisija za založništvo,

Strokovno-umetniški svet,

Aktiv veteranskih godb,

Obravnava zaključnega računa za leto 2018,

Poročilo Nadzornega odbora ZSG,

Poročilo Častnega razsodišča ZSG,

Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2018,

Sprememba Pravil ZSG (uskladitev z Zakonom o nevladnih organizacijah),

Sodelovanje z Mažoretno zvezo Slovenije,

Sprejem Pravilnika o tekmovanju godb in mažoretnih skupin v korakanju,

Sklep o vrstnem redu nastopanja na 39. tekmovanju slovenskih godb,

Skupni sporazum z Združenjem SAZAS,

Leto bratov Avsenik 2019,

Program dela za leti 2019 in 2020,

Določitev članarine za leto 2019,

Razno.


Godbeni pozdrav!
Boris Selko, predsednik