Članek

Novice in aktualna obvestila ZSG

Postojnska godba - 1808 išče novega dirigenta!
Objavljeno Sep 01, 2019

Objavljeno 14.01.2019

Razpis najdete v prilogi te objave.

POSTOJNSKA GODBA - 1808, Ljubljanska cesta 10a, SI-6230 Postojna, matična številka 5120284, ki jo zastopa odgovorna oseba Vid Trebše (predsednik društva), objavlja


JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA (m/ž)


Postojnska godba - 1808 se v Sloveniji ponaša z eno najdaljših tradicij godbeništva, saj smo v minulem letu praznovali že 210. letnico delovanja orkestra. Orkester letno izvede več kot 20 nastopov in najmanj 2 samostojna koncerta. Sestavlja ga približno 45 aktivnih članov vseh generacij. Večina jih ima končano nižjo glasbeno šolo, posamezniki pa se naprej izobražujejo na srednji glasbeni šoli in akademiji za glasbo.
Od kandidatov pričakujemo:
● ustrezno glasbeno izobrazbo (prednost bodo imeli kandidati s končano glasbeno akademijo),
● zaželene izkušnje z vodenjem podobnih glasbenih sestavov,
● vizijo vodenja in razvoja godbe,
● vestnost, zanesljivost, prilagodljivost,
● dobre pedagoške sposobnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili avtorsko pogodbo za opravljanje dejavnosti vodenja orkestra za
določen čas. Delo dirigenta bo kandidat prevzel marca 2019 ter ga opravljal v prostorih Postojnske godbe
- 1808 na Ljubljanski cesti 10a v Postojni.
Kandidate vabimo, da pisne prijave s kratkim življenjepisom, dokazili o izobrazbi, vizijo vodenja in razvoja godbe ter kontaktnimi podatki pošljejo do vključno 14. februarja 2019 na elektronski naslov postojnska.godba@gmail.com z navedbo »javni razpis – dirigent« oz. priporočeno na naslov:
Postojnska godba - 1808
p.p. 127
6230 Postojna
(»javni razpis – dirigent«)
Kandidate, ki bodo ustrezali navedenim pogojem, bomo povabili na osebni razgovor ter praktični preizkus vodenja orkestra, ki bosta potekala okvirno v drugi polovici februarja (po predhodnem dogovoru s kandidati).

Vodstvo orkestra se bo nato odločilo o izbiri najprimernejšega kandidata.
Neizbrani kandidati bodo bili v roku 8 dni po odločitvi vodstva Postojnske godbe o tem pisno obveščeni.


Za dodatne informacije se lahko obrnete na telefonsko številko 031-864-554 (Andrej L., podpredsednik)
ali na elektronski naslov postojnska.godba@gmail.com.