Članek
POZIV ZA PREDLOGE KANDIDATOV ZA PODELITEV ÈASTNEGA PRSTANA ZSG 2016

Objavljeno Jan 11, 2016

POZIV ZA PREDLOGE KANDIDATOV

ZA PODELITEV ÈASTNEGA PRSTANA ZSG 2016

 

 

1.

Predsedstvo Zveze slovenskih godb (ZSG) na podlagi Pravilnika o podeljevanju èasnega prstana ZSG z dne 20. 11. 2005 (Novice ZSG 2/2005, str. 22), objavlja poziv za podelitev èastnega prstana ZSG 2016.

 

2.

Èastni prstan ZSG lahko prejmejo osebnosti, ki so na glasbenem in organizacijskem podroèju slovenskega godbeništva prispevale oseben in izjemen peèat.

 

3.

Predlagatelji so lahko godbe in pihalni orkestri, ki so èlani ZSG, njihovi upravni organi ali organi ZSG.

 

4.

Prejemnik èastnega prstana dobi poleg prstana še spominsko diplomo in pravico do naziva: nosilec èastnega prstana ZSG.

 

5.

Predloge z utemeljitvijo pošljite do vkljuèno 30. 6. 2016 na naslov:

 

Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbièeva ulica 19, 1380 Cerknica ali na info@zvezaslovenskih-godb.si

 

 

Tone Urbas,
predsednik ZSG