Članek
SEZNAM OBVEZNIH SKLADB 36. TEKMOVANJA SLOVENSKIH GODB NA 3. IN 1. TEŽAVNOSTNI STOPNJI

Objavljeno Nov 12, 2015

Obvezni skladbi za 3. težavnostno stopnjo sta:

Jan van der Roost: DUBLIN DANCES, založba De Haske,

ena skladba iz naslednjega seznama slovenskih skladb:

Bojan Adamiè: ZGODBICA V ŠTIRIH DELIH, Založba Hartman

Nejc Beèan: CONTESTANT OUVERTURE, Založba Si.music

Jaka PUCIHAR: RADI IGRAMO, Založba Hartman                                    

ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 6 MINUT.

Celoten nastop godbe na 3. težavnostni stopnji lahko traja najveè 30 minut.

 

Obvezni skladbi za 1. težavnostno stopnjo sta:

Alfred Reed:  ARMENIAN DANCES I, Založba Alfred Publishing,

ena skladba iz naslednjega seznama slovenskih skladb:

Rok Golob: GODBA GRE V VESOLJE, Založba JSKD

Nejc Beèan: POTOVANJE V SREDIŠÈE ZEMLJE, Založba JSKD

Tomaž Habe: METLIKA in PTUJ, Edicije ZSG                                         

ter  skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 8 MINUT.

Celoten nastop godbe na 1. težavnostni stopnji lahko traja najveè 45 minut.