Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
Obvestilo o specializirani glasbeni knjižnici Musikdesk

Spezializirana glasbena knjižnica – Musikdesk

Vse godbe in godbenike želimo seznaniti s možnostjo dostopa do specializiranih glasbenih informacij.

Gre za storitev, ki deluje kot specializirana knjižnica za veè glasbenih zvrsti (med drugim tudi za godbeništvo), delujejo pa tudi kot informacijski center za društva, glasbene šole, glasbene skupine ter dirigente. Èeprav ima organizacija sedež v nizozemskem Gelderlandu, je širše evropsko usmerjena.

Vsak uporabnik specializirane knjižnice sklene èlanstvo, ki velja eno leto, z avtomatskim podaljšanjem (v kolikor ga do 1. decembra tekoèega leta ne preklièete).

Èlanarina v specializirani knjižnici znaša:

·         Redno èlanstvo: 250,00 evrov na leto; plus dodatni stroški posamezne izposoje 10,00 evrov (celotno notno gradivo) na izposojo.

·         Projektno èlanstvo, ki je namenjeno za projektne orkestre z zaèetnim in konènim datumom (plaèa se zgolj pristojbina za izposojo 20,00 evrov na izposojo)

·         Osebno èlanstvo: 50,00 evrov na leto; plus stroški izposoje 5,00 evrov (partitura brez partov) / 1,50 evra (zgošèenke, DVD-ji in glasbena literatura) na izposojo

V kolikor želite veè informacij, ali pa izpeljati naroèilo, obišèite spletno stran http://www.musidesk.nl/nl/

Zadnje objave
SEMINAR za člane pihalnih orkestrov/godb – SEKCIJA TOLKALA
DIRIGENTSKA ŠOLA 2022/23
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI
14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
26. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA - 2022
Najbolj obiskano
1
SEMINAR za člane pihalnih orkestrov/godb – SEKCIJA TOLKALA
2
DIRIGENTSKA ŠOLA 2022/23
3
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI
4
MUSICA CREATIVA 2022
5
JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA