Obvestilo o specializirani glasbeni knjižnici Musikdesk
Zveza slovenskih godb

Sreda, 8. julij 2015 ob 00:00

Spezializirana glasbena knjižnica – Musikdesk

Vse godbe in godbenike želimo seznaniti s možnostjo dostopa do specializiranih glasbenih informacij.

Gre za storitev, ki deluje kot specializirana knjižnica za veè glasbenih zvrsti (med drugim tudi za godbeništvo), delujejo pa tudi kot informacijski center za društva, glasbene šole, glasbene skupine ter dirigente. Èeprav ima organizacija sedež v nizozemskem Gelderlandu, je širše evropsko usmerjena.

Vsak uporabnik specializirane knjižnice sklene èlanstvo, ki velja eno leto, z avtomatskim podaljšanjem (v kolikor ga do 1. decembra tekoèega leta ne preklièete).

Èlanarina v specializirani knjižnici znaša:

·         Redno èlanstvo: 250,00 evrov na leto; plus dodatni stroški posamezne izposoje 10,00 evrov (celotno notno gradivo) na izposojo.

·         Projektno èlanstvo, ki je namenjeno za projektne orkestre z zaèetnim in konènim datumom (plaèa se zgolj pristojbina za izposojo 20,00 evrov na izposojo)

·         Osebno èlanstvo: 50,00 evrov na leto; plus stroški izposoje 5,00 evrov (partitura brez partov) / 1,50 evra (zgošèenke, DVD-ji in glasbena literatura) na izposojo

V kolikor želite veè informacij, ali pa izpeljati naroèilo, obišèite spletno stran http://www.musidesk.nl/nl/

Zadnje objave

Wed, 11. Mar 2020 at 13:19

907 ogledov

26. Korespondenčni Zbor ZSG
Spoštovani, Na podlagi 21. člena Pravil ZSG zaradi sprejema finančnega poročila ZSG za leto 2019 in v zvezi s tem sestave zaključnega računa za leto 2019 sklicujem   26. KORESPONDENČNI ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB.   Seja bo potekala od srede, 11. 3. 2020, do petka, 20. 3. 2020, do 15.00 po elektronski pošti info@zvezaslovenskih-godb.si ali po klasični pošti na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica s priloženo glasovnico.   Predlagani dnevni red:   1. Sprejem finančnega poročila za leto 2019   Gradivo je objavljeno v Novicah ZSG 1/2020 na str. 58-59, ki so jih godbe že prejele, glasovnico pa objavljamo v priponki te objave.                                                                                                       Zaradi pravočasne oddaje zaključnega računa AJPES-u godbe članice prosim za hiter odziv in zagotovitev veljavnosti sklepa korespondenčnega Zbora. Boris Selko, predsednik ZSG

Tue, 3. Mar 2020 at 19:17

1208 ogledov

RAZPIS - 14. Festival veteranskih godb
RAZPIS 14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB Spoštovane godbenice in godbeniki veteranskih godb! Vabimo vas na 14. Festival veteranskih godb Slovenije, ki bo v nedeljo, 20. septembra 2020, v Mengšu. Festival veteranskih godb bo že tradicionalni glasbeni uvod v 20. Festival za tretje življenjsko obdobje Slovenije. Program Prihod godb pričakuje organizator v nedeljo, 20. 9. 2020, najkasneje do 14.00 v Mengšu oz. lokaciji v okolici, kjer bodo godbe izvedle krajši priložnostni nastop. Začetek festivala bo ob 15.00. Vsaka godba bo na festivalu izvajala svoj program v dolžini maksimalno 20 minut. Skupen nastop vseh godb bo na zaključku prireditve na katerem bodo izvedle naslednje skladbe: POZDRAV MENGŠU, Janeza Pera, GREMO NA ŠTAJERSKO, Emila Glavnika in VEČNO MLADI, Primoža Kosca. Prijava Na priloženi prijavnici izpolnite vse rubrike.Priloge:- kratek opis delovanja skupine po elektronski pošti pošljite na naslova: Bojana Burnika, bojanburnik1946@gmail.com in Danielu Leskovicu, daniel.leskovic@jskd.si Prijavo morate odposlati najpozneje do 30. junija 2020 Pisne prijave sprejema organizator na naslov: ZVEZA SLOVENSKIH GODB, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica, info@zvezaslovenskih-godb.si. Splošne informacije Organizacijski odbor bo plačal stroške tehnične izvedbe festivala, ter vsem sodelujočim zagotovil topel obrok hrane. Stroške prevoza krijejo orkestri sami. Organizatorji niso odgovorni za poškodbe oseb in predmetov med prireditvijo.Organizator lahko tonsko in slikovno snema in prenaša prireditev ter posnetke uporabi za promocijske namene brez kakršnekoli obveznosti. Skupina s prijavo soglaša, da se lahko njeni posnetki s srečanja javno predvajajo.Vse sodelujoče skupine prejmejo potrdila o udeležbi.   Boris Selko,predsednik ZSG Razpis in prijavnico najdete v prilogi.

Tue, 3. Mar 2020 at 12:28

1199 ogledov

PRESTAVLJEN ZA NEDOLOČEN ČAS! - Vabljeni na 26. Zbor ZSG
26. ZBOR ZSG JE PRESTAVLJEN ZA NEDOLOČEN ČAS! Na podlagi 18. člena Pravil ZSG sklicujem  26. ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB, ki bo v soboto, 14. marca 2020, ob 18. uri v prostorih Otročjega centra – Kina Laško (Trubarjeva ulica 13, 3270 Laško)   PROGRAM: - 17.30 – 18.00 prihod in registracija zastopnikov godb, - 18.00 začetek Zbora ZSG  Predlagam ta DNEVNI RED: 1.     Otvoritev Zbora in ugotovitev sklepčnosti, 2.     Izvolitev organov Zbora: - delovno predsedstvo Zbora, - zapisnikar, - overovatelja zapisnika, 3.     Potrditev zapisnika 25. Zbora ZSG z dne 16. 3. 2019, 4.     Razrešitev in volitev novega namestnika (m/ž) Častnega razsodišča ZSG, 5.     Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2019*, 6.     Sklep o vrstnem redu nastopanja na 40. tekmovanju slovenskih godb, 7.     Program dela za leto 2020, 8.     Določitev članarine za leto 2019, 9.     Predlog za razglasitev himne slovenskih godb, 10.  Leto bratov Avsenik 2019 (podelitev priznanj sodelujočim), 11.  Razno.   Godbeni pozdrav! Boris Selko, predsednik ZSG    * VSA POROČILA IZ 5. TOČKE DNEVNEGA REDA TOKRAT VNAPREJ OBJAVLJAMO V NOVICAH ZSG 1/2020, ZATO VAS NAPROŠAMO, DA GRADIVO PREDHODNO PREUČITE IN BO ČAS NAMENJEN RAZPRAVI!   Zveza slovenskih godb vabi vse zastopnike godb na srečanje, ki bo v istih prostorih po zaključku Zbora.   Vsi predstavniki godb za udeležbo na Zboru ZSG OBVEZNO potrebujejo potrjeno pooblastilo, ki ga predložijo ob prihodu (registracija predstavnikov).   Vabilo in pooblastilo objavljamo v priponki te objave.

Thu, 20. Feb 2020 at 14:45

1856 ogledov

1. Zbor slovenskih predvodnikov
RAZPIS VABILO NA I. ZBOR SLOVENSKIH PREDVODNIKOV Laško, 13.-15. marec 2020 Rok prijave: 5. marec 2020 (e-prijava) Namen zbora je pospeševanje napredka slovenskih godb na področju protokolarne, paradne in figurativne dejavnosti. Dogodek je prvenstveno namenjen izobraževanju predvodnikov, ki želijo svoje znanje utrditi, nadgraditi, dobiti nove ideje in motivacijo. Predavatelji Komisije za korakanje in figurativo ZSG bodo s člani Laške pihalne godbe poskrbeli za kvalitetno delo in prijetno vzdušje, ki mu bo sledila izmenjava informacij. V okviru 1. Zbora slovenskih predvodnikov bodo izpeljani tako seminar za predvodnike, kot tudi številna predavanja in razprave na temo slovenskega predvodništva in njegovega mesta v svetu.  Na zboru bomo veseli tudi predsednikov in drugih predstavnikov društev, ki jih ta dejavnost zanima. Seminar za predvodnike bo potekal od petka, 13. 3. 2020, s pričetkom ob 17.00 do nedelje, 15. 3. 2020, popoldne. Zbor slovenskih predvodnikov s predavanji, prikazi in razpravami pa od sobote, 14. 3. 2020, do nedelje, 15. 3. 2020, popoldne. TEMATIKE PREDAVANJ: - Osnove predvodništva - Metode treninga angleškega in ameriškega obrata in pahljača ovinka - Načrtovanje in vodenje vaj - Metode treninga holandskega ovinka - Delo s predvodniško palico - Predstavitev tekmovanja v korakanju 2019 - Najava tekmovanja v korakanju 2020 - Uporaba moderne tehnologije na vajah iz korakanja - Predstavitev predvodniškega sistema Orkestra Slovenske vojske - Predstavitev Policijskega orkestra kot uradnega protokolarnega orkestra Republike Slovenije - Vrste nastopov za potrebe državnega protokola - Priprave orkestra in komornih skupin ter izvedba protokolarnega dogodka - Predstavitev predvodniškega sistema Laške pihalne godbe - Razvoj show programa PREDAVATELJI: Za strokovno vodenje seminarja smo povabili člane in goste Komisije za korakanje in figurativo ZSG: Roman Grabner, akademski glasbenik trobentar, vodja Policijskega orkestra, ceremonialni dirigent Policijskega orkestra kot protokolarnega orkestra Republike Slovenije, dirigent in predvodnik Mestnega pihalnega orkestra Škofja Loka, soavtor priročnika Slovenski predvodnik. Ervin Hartman je avtor prvega slovenskega priročnika Slovenski predvodnik. Bil je predsednik in predvodnik ZSG ter dirigent in predvodnik KUD Pošta Maribor, s katerimi je na področju godbeništva v gibanju dosegel številne uspehe ter skrbel za dejavnost v Sloveniji. Ivan Medved je študiral saksofon in oboo. Bil je predvodnik Orkestra slovenske policije, dirigent in predvodnik Laške pihalne godbe in Vaške godbe Vrh nad Laškim ter predvodnik Zveze slovenskih godb, kot mentor za predvodništvo in korakanje pa sodeluje tudi na različnih seminarjih ZSG. Gregor Vidmar, klarinetist, predvodnik in dirigent Pihalnega orkestra Litostroj ter predvodnik  Orkestra Slovenske vojske, s katerimi je nastopil na številnih paradah in showih po EU. Mihael Dergan, aktualni predsednik Komisije za korakanje in figurativo ZSG. Bil je predvodnik in vodja bobnarske skupine Laške pihalne godbe. Je avtor štirih samostojnih show točk, kreator predvodniškega sistema za godbe s spremljevalnimi skupinami. Kot predvodnik je sodeloval na Rdečem trgu v Moskvi, na največjem festivalu vojaških orkestrov. Sabina Seme, predsednica strokovnega odbora za korakanje v okviru Mažoretne zveze Slovenije. Je članica Mažoret Laško že več kot 25 let, včasih kot plesalka, kasneje trenerka in sedaj vodja mažoretne sekcije znotraj KD Laška pihalna godba. Je soavtorica treh show točk in nacionalna MZS sodnica 2. stopnje. KOTIZACIJA ZA SEMINAR in ZBOR PREDVODNIKOV Kotizacija za seminar (13.-15. 3. 2020 – 3 dni), ki vsebuje teoretično in praktično delo, udeležbo na predavanjih ter v razpravah in skupno večerjo, znaša za člane ZSG 50,00 € (z DDV) in za nečlane ZSG 80,00 € (z DDV) na osebo. Kotizacija za udeležbo na Zboru predvodnikov (14.-15. 3. 2020 – 2 dni), ki vsebuje udeležbo na predavanjih ter v razpravah, praktično delo in skupno večerjo, znaša za člane ZSG 35,00 € (z DDV) in za nečlane ZSG 65,00 € (z DDV)  na osebo. Ob udeležbi dveh predvodnikov iz iste godbe nudimo 10 % popust na ceno obeh kotizacij. Po oddani prijavi boste prejeli predračun za plačilo, ki mora biti poravnan do začetka seminarja ter navodila in urnike Zbora predvodnikov.  Vsak izmed udeležencev prejme potrdilo o opravljenem seminarju. NOČITVE Organizator udeležencem, ki želijo prenočevati, lahko rezervira prenočišča v Laškem. V kolikor bi želeli prenočevati, to izpolnite v prijavnici. Kraj prenočevanja in cene (strošek nočitve ni vštet v kotizaciji!) vam bomo posredovali po prijavi. PRIJAVA Prijave preko spletnega obrazca izpolnite do 29. februarja 2020. Za dodatne informacije se lahko obrnete na: JSKD, OI Laško, (03) 734 20 43 oi.lasko@jskd.si ali JSKD, inštrumentalna glasbena dejavnosti,  (01) 241 05 32 daniel.leskovic@jskd.si Internetni naslovi www.zsg.si www.slovenski-godbenik.si www.jskd.si.   Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

Mon, 27. Jan 2020 at 14:41

2681 ogledov

RAZPIS - 40. Tekmovanje slovenskih godb na 3. in 1. težavnostni stopnji
RAZPIS za 40. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 3. IN 1. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI    1. Tekmovanje in nastop bosta potekala 16.-17. maja 2020 v Krškem.   2. Tekmovanja se lahko udeležijo samo godbe članice Zveze slovenskih godb.   Tekmujejo lahko tiste godbe članice, ki imajo skladno s Pravili tekmovanj Zveze slovenskih godb pridobljeno pravico nastopa na 3. ali 1. težavnostni stopnji.   3. Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj Zveze slovenskih godb, sprejetih na 21. Zboru ZSG dne 7. 3. 2015 v Ljubljani in prehodnih določbah Pravil tekmovanj ZSG, sprejetih na 24. Zboru ZSG, 17. marca 2018 v Ljubljani.   4. Člani godbe na tekmovanju so lahko: - vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe, - poklicni glasbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednji glasbeno šolo ali glasbeno akademijo, - poklicni glasbeniki, ki so člani godbe in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG najmanj 2 leti pred tekmovanjem. Dveletno članstvo iz te alinee ne velja za učitelje domicilnih glasbenih šol. Za poklicne glasbenike se štejejo vsi glasbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih, tisti, ki ta poklic dejansko opravljajo in učitelji v glasbenih šolah. Skupno število nastopajočih substitutov ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci ZSG. Zaradi bolezni ali poškodbe, ki nastopi v obdobju 7-ih dni pred datumom tekmovanja do dneva tekmovanja lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi zdravniške dokumentacije, iz katere izhaja, da je bolezen ali poškodba nastopila v zgoraj navedenem obdobju, na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu glasbeniku (začasni substitut) na enakem inštrumentu. Število začasnih substitutov ne sme presegati 5 % tekmujočih članov, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci. Skupno število substitutov, začasnih substitutov in članov dveh godb ne sme presegati 20 % tekmujočih članov, vpisanih v osnovno evidenco ZSG, pri čemer osnovo za izračun predstavljajo člani, vpisani v osnovno evidenco ZSG kot člani ene godbe. Vsak posameznik iz 1. odstavka tega člena lahko nastopi na istem tekmovanju največ dvakrat.   5. Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, Novice ZSG 1/2008, str. 37–39. 6. Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Godba, ki je soorganizator tekmovanja pa ima pravico do izbire tekmovalnega termina. 7. Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe: Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna.   Obvezni skladbi za 3. težavnostno stopnjo sta: James BARNES: BROOKSHIRE SUITE, Belwin Mills Publishing Corp in Tomaž HABE: POD VRHOVI, Edicije ZSG 2.      Pod Alpami 3.      Pod Apenini ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 5 in NAJVEČ 10 MINUT. Celoten nastop godbe na 3. težavnostni stopnji lahko traja največ 25 minut.   Obvezni skladbi za 1. težavnostno stopnjo sta: Nigel HESS: EAST COAST PICTURES, Faber music 1. Shelter Island 2. The Catskills in Tilen Slakan: RUDARSKA FANTAZIJA za pihalni orkester, Edicije DSS ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 8 in NAJVEČ 15 MINUT. Celoten nastop godbe na 1. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut. 8. Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa.   Najnižja in najvišja ocena dveh članov žirije se v skupni oceni ne upoštevata.   9. Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih: zlata plaketa s posebno pohvalo     nad 90 % točk zlata plaketa                                 nad 85 % točk srebrna plaketa                             nad 80 % točk bronasta plaketa                           nad 75 % točk priznanje za sodelovanje                do 74,99 % točk V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor. Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev. Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.   Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi: - za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. - za najboljšo izvedbo slovenske skladbe. Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.   10. Tekmovanje bo tonsko snemano. S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb. Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek za ceno 210,00 €. Godbe ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom kotizacije na podlagi prejetega računa ZSG.   11. Prijavnina za godbe na 3. in 1. stopnji:  300,00 €. Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 20. marca 2020. S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.   12. ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi tekmujoča godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati. Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 20. marca 2020.   13. Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG. 14. Godba mora prijavo poslati najkasneje do 27. februarja 2020 v zaprti kuverti s pripisom »40. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica. Prijavnico obvezno (!) pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki. Pisna prijava mora vsebovati: - v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu, - seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo, - shemo sedežnega reda godbe, - kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).   Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 15. marca 2020. 15. Najkasneje do 20. marca 2020 mora godba poslati še: - 6 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!), - v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico, - seznam substitutov (na posebnem listu) - (ime, priimek, naslov, datum rojstva, inštrument), - kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, obe obvezni in skladbo po lastni izbiri).   16. Če godba do 20. marca 2020 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 11. Po tem datumu ni več mogoče spreminjanje ali dopolnjevanje seznama nastopajočih članov in substitutov, spreminjanje tekmujočih skladb ipd.! Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.   Urejanje vpisov v osnovno evidenco ZSG in prestope godbenikov/-ic je mogoče urejati le do 90 dni pred tekmovanjem, to je do 15. februarja 2020. To pomeni, da po navedenem datumu ni več mogoče dostavljati manjkajoče oz. dodatne dokumentacije in bo ZSG v času do tekmovanja opravila samo vpise, izpise in prestope, za katere bo dokumentacija popolna. NASTOP NA ODPRTI STOPNJI   17. Na odprti stopnji lahko nastopajo godbe članice Zveze slovenskih godb in vse ostale godbe s skladbami koncertnega značaja. Za nastop na odprti stopnji ne veljajo določila 3. do vključno 13. člena in 20. člena Pravil tekmovanj Zveze slovenskih godb. Izbor skladb in prijavljene zasedbe godb na odprti stopnji potrdi Predsedstvo ZSG na predlog svoje strokovne komisije. Godbe za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa. Celoten nastop godbe na odprti stopnji lahko traja najmanj 20 do največ 30 minut. 18. Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 27. februarja 2020 v zaprti kuverti s pripisom »Nastop na odprti stopnji 2020« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380  Cerknica. Prijavo pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki. Pisna prijava mora vsebovati: - v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu, - seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo, - shemo sedežnega reda godbe, - kopijo 1 izvoda partitur ali dirigentskega izvlečka vseh skladb koncertnega značaja za nastop (obvezno v speti/vezani obliki). Potrditev izbora predlaganih skladb bodo godbe prejele najkasneje do 15. marca 2020. Najkasneje do 20. marca 2020 mora godba poslati še: - 6 kopij partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!), - v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico, - kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov.   19. Prijavnina za godbe na odprti stopnji:    400,00 € Cena tonskega posnetka:                      210,00 € Kotizacijo godbe plačajo (po prejemu računa ZSG) najkasneje do 20. marca 2020. S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju. 20. ZSG bo na željo nastopajoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati. Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 20. marca 2020.   21. Na odprti stopnji lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG. 22. Kontaktni podatki za dodatne informacije: info@zvezaslovenskih-godb.si 064 185 219 (Alenika Žnidaršič)      Boris Selko, predsednik ZSG

Wed, 22. Jan 2020 at 18:54

2883 ogledov

5. Festival "Slovenija na Ohridu 2020"
Organizatorji festivalov Si.in vabijo slovenske godbe na že 5. Festival "Slovenija na Ohridu 2020", ki bo potekal od 24. do 28. junija 2020 na Ohridu v Severni Makedoniji. Dodatne informacije najdete v prilogah te objave ali pri glavni koordinatorki festivalov Si.in: Tadeja Rozman gsm: 00386 41 288 298 e-mail: tadeja.si.in@gmail.com e-mail: slovenijanaohridu2020@gmail.com

Prijatelji

Slovenski GodbenikVaška godba Vrh nad  LaškimPihalni orkester Godba veteranov ŠtajerskePihalna godba Vrhpolje, VipavaBrkinska godba 2000Občinski pihalni orkester sv. RupertPihalna godba občine DornavaGodba glasbenega društva BohinjPihalni orkester ApačePihalni orkester KomenPihalni orkester Ilirska BistricaPihalni orkester Kostanjevica na KrkiSlovenskogoriški pihalni orkester MOL LenartKraška pihalna godba SežanaPihalni orkester Glasbene šole GrosupljeMladinski pihalni orkester Glasbene šole CeljePihalni orkester Ljubljana VičAnsambel Ljubljanskih mažoretPihalni orkester PodlehnikPihalni orkester KoperPihalni orkester BežigradPihalni orkester Alples ŽeleznikiGodba SevnicaPihalni orkester glasbene šole Ravne na KoroškemMladinski pihalni orkester Glasbene šole Karol Pahor PtujGodba StičnaGodba Zgornje Savinjske dolineDruštvo godbenikov CerknoPihalni orkester BrdaPihalni orkester RicmanjeGoriški pihalni orkesterPihalni orkester Videm Krško

NAJBOLJ OBISKANO

Obvestilo o specializirani glasbeni knjižnici Musikdesk