Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
Obvestilo o specializirani glasbeni knjižnici Musikdesk

Spezializirana glasbena knjižnica – Musikdesk

Vse godbe in godbenike želimo seznaniti s možnostjo dostopa do specializiranih glasbenih informacij.

Gre za storitev, ki deluje kot specializirana knjižnica za veè glasbenih zvrsti (med drugim tudi za godbeništvo), delujejo pa tudi kot informacijski center za društva, glasbene šole, glasbene skupine ter dirigente. Èeprav ima organizacija sedež v nizozemskem Gelderlandu, je širše evropsko usmerjena.

Vsak uporabnik specializirane knjižnice sklene èlanstvo, ki velja eno leto, z avtomatskim podaljšanjem (v kolikor ga do 1. decembra tekoèega leta ne preklièete).

Èlanarina v specializirani knjižnici znaša:

·         Redno èlanstvo: 250,00 evrov na leto; plus dodatni stroški posamezne izposoje 10,00 evrov (celotno notno gradivo) na izposojo.

·         Projektno èlanstvo, ki je namenjeno za projektne orkestre z zaèetnim in konènim datumom (plaèa se zgolj pristojbina za izposojo 20,00 evrov na izposojo)

·         Osebno èlanstvo: 50,00 evrov na leto; plus stroški izposoje 5,00 evrov (partitura brez partov) / 1,50 evra (zgošèenke, DVD-ji in glasbena literatura) na izposojo

V kolikor želite veè informacij, ali pa izpeljati naroèilo, obišèite spletno stran http://www.musidesk.nl/nl/

Zadnje objave
JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIRIGENTA/DIRIGENTKE PIHALNEGA ORKESTRA LJUTOMER
Poziv predsednika in članov predsedstva ZSG godbam / orkestrom, ob nedavni naravni nesreči
POZIV PREDSEDNIKA IN ČLANOV PREDSEDSTVA ZSG GODBAM/ORKESTROM OB NEDAVNI NARAVNI NESREČI
JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIRIGENTA (m/ž)
15. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
Najbolj obiskano
1
MUSICA CREATIVA 2023
2
15. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
3
JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIRIGENTA/DIRIGENTKE PIHALNEGA ORKESTRA LJUTOMER
4
POZIV PREDSEDNIKA IN ČLANOV PREDSEDSTVA ZSG GODBAM/ORKESTROM OB NEDAVNI NARAVNI NESREČI
5
Poziv predsednika in članov predsedstva ZSG godbam / orkestrom, ob nedavni naravni nesreči