Članek
RAZPIS ZA DIRIGENTSKO ŠOLO ZSG 2015/16

Tudi v šolskem letu 2015/2016 Zveza slovenskih godb in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vabita k vpisu na 1. in 2. stopnjo Dirigentske šole ZSG pod mentorskim vodstvom Jana Cobra (2. stopnja) in Mira Sajeta (1. stopnja). Dirigentska šola ZSG je primerna za izobraževanje dirigentov godb in pihalnih orkestrov ter priporoèljiva za dirigente šolskih orkestrov in orkestrov glasbenih šol. Rok za oddajo prijave: 25. junij 2015

Objavljeno Apr 28, 2015

RAZPIS

 

Dirigentska šola ZSG 2015/16

 

Tudi v šolskem letu 2015/2016 Zveza slovenskih godb in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vabita k vpisu na  1. in 2. stopnjo Dirigentske šole ZSG pod mentorskim vodstvom Jana Cobra (2. stopnja) in Mira Sajeta (1. stopnja).

Dirigentska šola ZSG je primerna za izobraževanje dirigentov godb in pihalnih orkestrov ter priporoèljiva za dirigente šolskih orkestrov in orkestrov glasbenih šol.

 

 

1. STOPNJA

1. stopnja dirigentske šole bo 4-krat letno (po 3 dni) potekala s slovenskimi ljubiteljskimi pihalnimi orkestri.

PREDVIDENA KOTIZACIJA – za vse termine:

Za seminariste vèlanjenih godb  v ZSG:
- aktivni  400 EUR
(cena z že vkljuèenim 22 �DV), pasivni  200 EUR (cena z že vkljuèenim 22 �DV)

Za neèlane:

- aktivni  610 EUR (cena z že vkljuèenim 22 �DV), pasivni 305 EUR (cena z že vkljuèenim 22 �DV)

Soèasno aktivni udeleženci lahko pasivno obiskujejo 2. stopnjo.

 


2. STOPNJA

2. stopnja dirigentske šole bo 4-krat letno (po 3 dni) potekala s profesionalnimi pihalnimi orkestri.

PREDVIDENA KOTIZACIJA – za vse termine:

Za vse seminariste:
- aktivni 800 EUR
(cena z že vkljuèenim 22 �DV), pasivni 400 EUR (cena z že vkljuèenim 22 �DV)

 

 

Ob koncu šolskega leta bodo slušatelji opravili praktièni preizkus in prejeli diplomo o opravljeni dirigentski šoli.

Seminaristi Dirigentske šole ZSG obeh stopenj imajo možnost igranja v orkestrih Musica creativa 2016 brez plaèila èlanarine.

Kotizacija ne zajema stroškov prevoza, prenoèevanja in prehrane v èasu posameznega termina. Vsak udeleženec si mora bivanje urediti sam.

Možno je plaèilo v dveh obrokih. Prvi obrok je potrebno plaèati do zaèetka dirigentske šole (pred 1. terminom), drugi obrok do 30. januarja  2016.

 

V primeru nezadostnega števila prijav si organizator pridržuje pravico do spremembe programa in zmanjšanega obsega oziroma v skrajnem primeru zvišanja kotizacije.

 

Pogoji za udeležbo:

-          osnovno znanje inštrumenta in glasbene teorije (potrebno zaradi branja partitur)

 

PRIJAVE:

Rok za prijave je 25. junij 2015.

Prijavo pošljite na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbièeva ulica 19, 1380 Cerknica ter soèasno tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si.