Članek
RAZPIS ZA MOJSTRSKI TEÈAJ - TROBILA - PREDAVATELJ ROGER BOBO

17.-23. april 2015 Rok za oddajo prijave: 17. 3. 2015

Objavljeno Feb 03, 2015

Od 17. do 23. aprila 2015 bo v okviru »Trobilnega tedna« potekal masterclass (mojstrski teèaj) za vsa trobila, ki ga bo vodil svetovno znan tubist, uèitelj, mednarodni razsodnik na tekmovanjih in dirigent prof.  Roger Bobo.

Roger Bobo v Ljubljano prihaja kot gost Trobilnega ansambla Slovenske filharmonije (TASF), s katerim bo nastopil kot dirigent na velikem koncertu TASF-a z gosti v èetrtek, 23. aprila 2015, ob 19. uri v Slovenski filharmoniji.

Urnik mojstrskega teèaja:

17.-18. april 2015 Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana,

19. april 2015 – Koper,

20. april 2015 – Kranj,

21.-22. april 2015 – Maribor

23. april 2015 - Ljubljana

Kotizacija za aktivne udeležence znaša 150 € in 70 € za pasivne udeležence.

Kotizacija vkljuèuje tudi vstopnico za zakljuèni koncert, udeleženci pa lahko prisostvujejo vsem vajam TASF-a. Kotizacijo je potrebno plaèati ob prijavi.

Za udeležence seminarja iz tujine bo poskrbljeno za spanje v Hotelu M (Šiška). Kotizacija ne zajema stroškov prevoza, prenoèevanja in prehrane v èasu teèaja.

Prijave pošljite najkasneje do 17. 3. 2015 na naslov Janez Žnidaršiè, s. p., Dolenja vas 56, 1380 Cerknica ali na elektronski naslov: tubamaestro@gmail.com, tubistu TASF-a Janezu Žnidaršiè, ki je na voljo tudi za dodatne informacije na mobilnem telefonu 041 954 577.

 

Janez Žnidaršiè, tubist Slovenske filharmonije in èlan TASF-a