Kreativna jesen na Debelem rtièu
Ponudba za intenzivne vaje na morju
Zveza slovenskih godb

Četrtek, 20. november 2014 ob 00:00

Mladinsko letovišèe in zdravilišèe Debeli rtiè nudi odliène pogoje za izvedbo intenzivnih vaj.

Njihovo ponudbo najdete v prilogi tega sporoèila.

Vsem godbam èlanicam ZSG, ki imajo do ZSG poravnane vse obveznosti, nudijo 10 odstotni popust na navedene cene.

Zadnje objave

Thu, 20. Feb 2020 at 14:45

462 ogledov

1. Zbor slovenskih predvodnikov
RAZPIS VABILO NA I. ZBOR SLOVENSKIH PREDVODNIKOV Laško, 13.-15. marec 2020 Rok prijave: 29. februar 2020 (e-prijava) Namen zbora je pospeševanje napredka slovenskih godb na področju protokolarne, paradne in figurativne dejavnosti. Dogodek je prvenstveno namenjen izobraževanju predvodnikov, ki želijo svoje znanje utrditi, nadgraditi, dobiti nove ideje in motivacijo. Predavatelji Komisije za korakanje in figurativo ZSG bodo s člani Laške pihalne godbe poskrbeli za kvalitetno delo in prijetno vzdušje, ki mu bo sledila izmenjava informacij. V okviru 1. Zbora slovenskih predvodnikov bodo izpeljani tako seminar za predvodnike, kot tudi številna predavanja in razprave na temo slovenskega predvodništva in njegovega mesta v svetu.  Na zboru bomo veseli tudi predsednikov in drugih predstavnikov društev, ki jih ta dejavnost zanima. Seminar za predvodnike bo potekal od petka, 13. 3. 2020, s pričetkom ob 17.00 do nedelje, 15. 3. 2020, popoldne. Zbor slovenskih predvodnikov s predavanji, prikazi in razpravami pa od sobote, 14. 3. 2020, do nedelje, 15. 3. 2020, popoldne. TEMATIKE PREDAVANJ: - Osnove predvodništva - Metode treninga angleškega in ameriškega obrata in pahljača ovinka - Načrtovanje in vodenje vaj - Metode treninga holandskega ovinka - Delo s predvodniško palico - Predstavitev tekmovanja v korakanju 2019 - Najava tekmovanja v korakanju 2020 - Uporaba moderne tehnologije na vajah iz korakanja - Predstavitev predvodniškega sistema Orkestra Slovenske vojske - Predstavitev predvodniškega sistema Laške pihalne godbe - Razvoj show programa PREDAVATELJI: Za strokovno vodenje seminarja smo povabili člane in goste Komisije za korakanje in figurativo ZSG: Roman Grabner, trobentač. Je predvodnik in dirigent Pihalnega orkestra Škofja Loka ter predvodnik Orkestra slovenske policije, zaradi česar veliko časa posveča tudi preučevanju protokola. Je tudi soavtor priročnika Slovenski predvodnik. Ervin Hartman je avtor prvega slovenskega priročnika Slovenski predvodnik. Bil je predsednik in predvodnik ZSG ter dirigent in predvodnik KUD Pošta Maribor, s katerimi je na področju godbeništva v gibanju dosegel številne uspehe ter skrbel za dejavnost v Sloveniji. Ivan Medved je študiral saksofon in oboo. Bil je predvodnik Orkestra slovenske policije, dirigent in predvodnik Laške pihalne godbe in Vaške godbe Vrh nad Laškim ter predvodnik Zveze slovenskih godb, kot mentor za predvodništvo in korakanje pa sodeluje tudi na različnih seminarjih ZSG. Gregor Vidmar, klarinetist, predvodnik in dirigent Pihalnega orkestra Litostroj ter predvodnik  Orkestra Slovenske vojske, s katerimi je nastopil na številnih paradah in showih po EU. Mihael Dergan, aktualni predsednik Komisije za korakanje in figurativo ZSG. Bil je predvodnik in vodja bobnarske skupine Laške pihalne godbe. Je avtor štirih samostojnih show točk, kreator predvodniškega sistema za godbe s spremljevalnimi skupinami. Kot predvodnik je sodeloval na Rdečem trgu v Moskvi, na največjem festivalu vojaških orkestrov. Sabina Seme, predsednica strokovnega odbora za korakanje v okviru Mažoretne zveze Slovenije. Je članica Mažoret Laško že več kot 25 let, včasih kot plesalka, kasneje trenerka in sedaj vodja mažoretne sekcije znotraj KD Laška pihalna godba. Je soavtorica treh show točk in nacionalna MZS sodnica 2. stopnje. KOTIZACIJA ZA SEMINAR in ZBOR PREDVODNIKOV Kotizacija za seminar (13.-15. 3. 2020 – 3 dni), ki vsebuje teoretično in praktično delo, udeležbo na predavanjih ter v razpravah in skupno večerjo, znaša za člane ZSG 50,00 € (z DDV) in za nečlane ZSG 80,00 € (z DDV) na osebo. Kotizacija za udeležbo na Zboru predvodnikov (14.-15. 3. 2020 – 2 dni), ki vsebuje udeležbo na predavanjih ter v razpravah, praktično delo in skupno večerjo, znaša za člane ZSG 35,00 € (z DDV) in za nečlane ZSG 65,00 € (z DDV)  na osebo. Ob udeležbi dveh predvodnikov iz iste godbe nudimo 10 % popust na ceno obeh kotizacij. Po oddani prijavi boste prejeli predračun za plačilo, ki mora biti poravnan do začetka seminarja ter navodila in urnike Zbora predvodnikov.  Vsak izmed udeležencev prejme potrdilo o opravljenem seminarju. NOČITVE Organizator udeležencem, ki želijo prenočevati, lahko rezervira prenočišča v Laškem. V kolikor bi želeli prenočevati, to izpolnite v prijavnici. Kraj prenočevanja in cene (strošek nočitve ni vštet v kotizaciji!) vam bomo posredovali po prijavi. PRIJAVA Prijave preko spletnega obrazca izpolnite do 29. februarja 2020. Za dodatne informacije se lahko obrnete na: JSKD, OI Laško, (03) 734 20 43 oi.lasko@jskd.si ali JSKD, inštrumentalna glasbena dejavnosti,  (01) 241 05 32 daniel.leskovic@jskd.si Internetni naslovi www.zsg.si www.slovenski-godbenik.si www.jskd.si.   Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

Mon, 27. Jan 2020 at 14:41

1382 ogledov

RAZPIS - 40. Tekmovanje slovenskih godb na 3. in 1. težavnostni stopnji
RAZPIS za 40. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 3. IN 1. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI    1. Tekmovanje in nastop bosta potekala 16.-17. maja 2020 v Krškem.   2. Tekmovanja se lahko udeležijo samo godbe članice Zveze slovenskih godb.   Tekmujejo lahko tiste godbe članice, ki imajo skladno s Pravili tekmovanj Zveze slovenskih godb pridobljeno pravico nastopa na 3. ali 1. težavnostni stopnji.   3. Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj Zveze slovenskih godb, sprejetih na 21. Zboru ZSG dne 7. 3. 2015 v Ljubljani in prehodnih določbah Pravil tekmovanj ZSG, sprejetih na 24. Zboru ZSG, 17. marca 2018 v Ljubljani.   4. Člani godbe na tekmovanju so lahko: - vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe, - poklicni glasbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednji glasbeno šolo ali glasbeno akademijo, - poklicni glasbeniki, ki so člani godbe in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG najmanj 2 leti pred tekmovanjem. Dveletno članstvo iz te alinee ne velja za učitelje domicilnih glasbenih šol. Za poklicne glasbenike se štejejo vsi glasbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih, tisti, ki ta poklic dejansko opravljajo in učitelji v glasbenih šolah. Skupno število nastopajočih substitutov ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci ZSG. Zaradi bolezni ali poškodbe, ki nastopi v obdobju 7-ih dni pred datumom tekmovanja do dneva tekmovanja lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi zdravniške dokumentacije, iz katere izhaja, da je bolezen ali poškodba nastopila v zgoraj navedenem obdobju, na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu glasbeniku (začasni substitut) na enakem inštrumentu. Število začasnih substitutov ne sme presegati 5 % tekmujočih članov, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci. Skupno število substitutov, začasnih substitutov in članov dveh godb ne sme presegati 20 % tekmujočih članov, vpisanih v osnovno evidenco ZSG, pri čemer osnovo za izračun predstavljajo člani, vpisani v osnovno evidenco ZSG kot člani ene godbe. Vsak posameznik iz 1. odstavka tega člena lahko nastopi na istem tekmovanju največ dvakrat.   5. Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, Novice ZSG 1/2008, str. 37–39. 6. Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Godba, ki je soorganizator tekmovanja pa ima pravico do izbire tekmovalnega termina. 7. Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe: Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna.   Obvezni skladbi za 3. težavnostno stopnjo sta: James BARNES: BROOKSHIRE SUITE, Belwin Mills Publishing Corp in Tomaž HABE: POD VRHOVI, Edicije ZSG 2.      Pod Alpami 3.      Pod Apenini ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 5 in NAJVEČ 10 MINUT. Celoten nastop godbe na 3. težavnostni stopnji lahko traja največ 25 minut.   Obvezni skladbi za 1. težavnostno stopnjo sta: Nigel HESS: EAST COAST PICTURES, Faber music 1. Shelter Island 2. The Catskills in Tilen Slakan: RUDARSKA FANTAZIJA za pihalni orkester, Edicije DSS ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 8 in NAJVEČ 15 MINUT. Celoten nastop godbe na 1. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut. 8. Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa.   Najnižja in najvišja ocena dveh članov žirije se v skupni oceni ne upoštevata.   9. Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih: zlata plaketa s posebno pohvalo     nad 90 % točk zlata plaketa                                 nad 85 % točk srebrna plaketa                             nad 80 % točk bronasta plaketa                           nad 75 % točk priznanje za sodelovanje                do 74,99 % točk V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor. Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev. Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.   Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi: - za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. - za najboljšo izvedbo slovenske skladbe. Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.   10. Tekmovanje bo tonsko snemano. S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb. Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek za ceno 210,00 €. Godbe ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom kotizacije na podlagi prejetega računa ZSG.   11. Prijavnina za godbe na 3. in 1. stopnji:  300,00 €. Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 20. marca 2020. S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.   12. ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi tekmujoča godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati. Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 20. marca 2020.   13. Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG. 14. Godba mora prijavo poslati najkasneje do 27. februarja 2020 v zaprti kuverti s pripisom »40. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica. Prijavnico obvezno (!) pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki. Pisna prijava mora vsebovati: - v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu, - seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo, - shemo sedežnega reda godbe, - kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).   Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 15. marca 2020. 15. Najkasneje do 20. marca 2020 mora godba poslati še: - 6 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!), - v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico, - seznam substitutov (na posebnem listu) - (ime, priimek, naslov, datum rojstva, inštrument), - kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, obe obvezni in skladbo po lastni izbiri).   16. Če godba do 20. marca 2020 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 11. Po tem datumu ni več mogoče spreminjanje ali dopolnjevanje seznama nastopajočih članov in substitutov, spreminjanje tekmujočih skladb ipd.! Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.   Urejanje vpisov v osnovno evidenco ZSG in prestope godbenikov/-ic je mogoče urejati le do 90 dni pred tekmovanjem, to je do 15. februarja 2020. To pomeni, da po navedenem datumu ni več mogoče dostavljati manjkajoče oz. dodatne dokumentacije in bo ZSG v času do tekmovanja opravila samo vpise, izpise in prestope, za katere bo dokumentacija popolna. NASTOP NA ODPRTI STOPNJI   17. Na odprti stopnji lahko nastopajo godbe članice Zveze slovenskih godb in vse ostale godbe s skladbami koncertnega značaja. Za nastop na odprti stopnji ne veljajo določila 3. do vključno 13. člena in 20. člena Pravil tekmovanj Zveze slovenskih godb. Izbor skladb in prijavljene zasedbe godb na odprti stopnji potrdi Predsedstvo ZSG na predlog svoje strokovne komisije. Godbe za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa. Celoten nastop godbe na odprti stopnji lahko traja najmanj 20 do največ 30 minut. 18. Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 27. februarja 2020 v zaprti kuverti s pripisom »Nastop na odprti stopnji 2020« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380  Cerknica. Prijavo pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki. Pisna prijava mora vsebovati: - v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu, - seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo, - shemo sedežnega reda godbe, - kopijo 1 izvoda partitur ali dirigentskega izvlečka vseh skladb koncertnega značaja za nastop (obvezno v speti/vezani obliki). Potrditev izbora predlaganih skladb bodo godbe prejele najkasneje do 15. marca 2020. Najkasneje do 20. marca 2020 mora godba poslati še: - 6 kopij partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!), - v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico, - kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov.   19. Prijavnina za godbe na odprti stopnji:    400,00 € Cena tonskega posnetka:                      210,00 € Kotizacijo godbe plačajo (po prejemu računa ZSG) najkasneje do 20. marca 2020. S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju. 20. ZSG bo na željo nastopajoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati. Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 20. marca 2020.   21. Na odprti stopnji lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG. 22. Kontaktni podatki za dodatne informacije: info@zvezaslovenskih-godb.si 064 185 219 (Alenika Žnidaršič)      Boris Selko, predsednik ZSG

Wed, 22. Jan 2020 at 18:54

1602 ogledov

5. Festival "Slovenija na Ohridu 2020"
Organizatorji festivalov Si.in vabijo slovenske godbe na že 5. Festival "Slovenija na Ohridu 2020", ki bo potekal od 24. do 28. junija 2020 na Ohridu v Severni Makedoniji. Dodatne informacije najdete v prilogah te objave ali pri glavni koordinatorki festivalov Si.in: Tadeja Rozman gsm: 00386 41 288 298 e-mail: tadeja.si.in@gmail.com e-mail: slovenijanaohridu2020@gmail.com

Mon, 16. Sep 2019 at 16:25

4988 ogledov

SEZNAM OBVEZNIH SKLADB ZA 40. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 3. IN 1. TEŽAVNOSTNI STOPNJI 2020
Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe: Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna. Obvezni skladbi za 3. težavnostno stopnjo sta: James BARNES: BROOKSHIRE SUITE, Belwin Mills Publishing Corp ter Tomaž HABE: POD VRHOVI, Edicije ZSG (izdaja v jeseni 2019) Pod Alpami Pod Apenini ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 5 in NAJVEČ 10 MINUT Celoten nastop godbe na 3. težavnostni stopnji lahko traja največ 25 minut. Obvezni skladbi za 1. težavnostno stopnjo sta: Nigel HESS: EAST COAST PICTURES, Faber music Shelter Island The Catskills ter slovenska skladba: Tilen Slakan: RUDARSKA FANTAZIJA za pihalni orkester, Edicije DSS (izdaja novembra 2019) ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 8 in NAJVEČ 15 MINUT. Celoten nastop godbe na 1. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut.

Mon, 16. Sep 2019 at 16:09

5076 ogledov

10. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB 2020
Tekmovanja se lahko udeležijo vse slovenske mladinske godbe, ki izpolnjujejo pogoje posamezne tekmovalne kategorije. Tekmovanje bo potekalo med 15. in 16. majem 2020. O kraju in točnem datumu tekmovanja bodo prijavljene godbe obveščene predvidoma do konca januarja 2020. 2. Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj ZSG . 3. Tekmovanje slovenskih mladinskih godb poteka v treh različnih kategorijah, ki so pogojene s starostno omejitvijo nastopajočih članov. Kategorija A: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 14 let. Kategorija B: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 16 let. Kategorija C: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 18 let. Vsak tekmujoči orkester ima lahko v zasedbi tudi 3 starejše godbenike, ki se ne štejejo v povprečje. 4.Tekmujoča mladinska ali šolska godba lahko nastopi v višji starostni skupini od starostnega povprečja njegovih članov. 5.V mladinskih godbah lahko igrajo učenci prijavljene glasbene šole, njeni nekdanji učenci in mladi (v organizirani obliki delovanja), vendar le v skladu s starostno omejitvijo v posamezni tekmovalni kategoriji. Vsaka glasbena šola ali godba mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča ter navedbo inštrumenta, s čemer se šteje, da se učenci šolajo v tej glasbeni šoli ali pa so člani orkestra tekmujoče glasbene šole. Seznam sestava godbe podpiše ravnatelj glasbene šole, ki je odgovoren za njegovo pravilnost. Vsaka organizirana oblika delovanja mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča ter navedbo inštrumenta, s čemer se šteje, da so godbeniki člani v tej organizirani obliki delovanja. Seznam sestava godbe podpiše predsednik društva, ki je odgovoren za njegovo pravilnost. Organizator si pridržuje pravico preverjati izpolnjevanje pogojev iz te točke pred tekmovalnim nastopom. 6. Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom oziroma po potrebi v dogovoru in soglasjem vseh tekmujočih godb. 7.Tekmovalna godba v kategoriji A izvede: UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut). 2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje, V SKUPNEM TRAJANJU DO 12 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave. Tekmovalna godba v kategoriji B izvede: UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut). 2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje, V SKUPNEM TRAJANJU DO 18 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave. Tekmovalna godba v kategoriji C izvede: UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut). 2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje, V SKUPNEM TRAJANJU DO 22 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave. Skladbe se lahko izbira tudi iz priloženega seznama priporočljivih skladb. OPOZORILO: Godbe lahko igrajo tekmovalne skladbe samo iz originalnih notnih materialov. Ustreznost prijavljenih skladb bo ocenjevala strokovna komisija ZSG. Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 10. 2. 2020. V primeru neustreznosti skladbe po lastni izbiri vas bo ZSG pozvala k izbiri druge skladbe, za katero je naknadno potrebno poslati izvod partiture ali dirigentskega izvlečka. Priporočljive skladbe v kategoriji A:Alan Lee Silva: THE CLIFFS OF MENNDOCINOarr. Mojmir Sepe: PEGASTO DEKLEarr. Mojmir Sepe: PRESENEČENJA NA VRHU NEBOTIČNIKABen Haemhouts: SONG FOR NICOBojan Adamič: POZDRAVI IZ SLOVENIJEDonald Furlano: JOY OF LIFEFlavio Bar: SUITE DEGLI OROLOGIFrank Ticheli: ABRACADABRAFritz Neubock: DREI MINIATUREN FUR BLASORCHESTERFritz Neubock: SIMPLE MELODYJames Swearingen: FANFARE AND TRIUMPHMarco Somadosi: AQUAPhilip Sparke: A HUNTINGDON CELEBRATIONPhilip Sparke: SONGS OF THE EAST COAST FISHERMENRobert W. Smith: ENCANTO Serge Lancen: HIMNE A LA MUSIQUESheldon Robert A JOYFUL YOURNEYTodd Stalter: CLOUDS THAT SAIL IN HEAVENVictor Lopez: FIELDS OF KENT Priporočljive skladbe v kategoriji B:Aleksander Čonč: FIGHT BETWEEN LOVE AND HATEAlfred Reed: LITTLE CONCERT SUITEAndew Boysen: I AMAndrej Goričar: COMMEDIA DELL'ARTECatherine Mc Michael: CAPE BRETON POSTCARDSDavid Shaffer: SOARINGDomen Steklasa: PRELUDIJ ZA TINKAROEmil Glavnik, ork. Vladimir Mustajbašić: MARTIN KRPANErik Morales:  FOREST BROK OVERTUREJaka Pucihar: RADI IGRAMO James Swearingen: IN ALL ITS GLORYJan de Haan: DISCOVERY FANTASYJohn Fannin: SEMPER MELIORLorenzo Posceddu: CONTEST MUSICLorenzo Posceddu: SUITE ANTIQUEMorten J Wallin: NEW HORIZONSPierre La Plante: A LITTLE FRENCH SUITERobert W. Smith: BENJAMIN FRANKLIN AND THE ART OF MUSICRon Nelson: MORNING ALLELUIASSchoonenback: VIVAT MOZARTThomas Doss: FANTASTIC WINDSTomas Doss: A LITTLE SUITE OF HORRORBert Appermont: JERICHO Priporočljive skladbe v kategoriji C:Brian Balmages: FUSIONDavid Shafer: OCTANEFranco Cesarini: ARIZONAJames Barnes: Alvamar OvertureJames Curnow: THE EAGLES FLIGHTJan de Haan: HISPANIOLAJan van der Roost: DUBLIN DANCESJan van der Roost: ST. MARTIN SUITENejc Bečan: POTOVANJE V SREDIŠČE ZEMLJEPhilip Sparke: FANFARE, ROMANCE AND FINALEPhilip Sparke: HANOVER FESTIVAL Rok Golob: GODBA GRE NA JUGRok Golob: GODBA GRE V VESOLJETomaž Habe: POMLADNA RAZPOLOŽENJA (2 stavka)Vincent Robert: GALACTIC SUITE 8.Nastope godb bo ocenjevala tričlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre, dinamika in fraziranje, umetniški vtis za koncertni nastop. 9.Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih: zlata plaketa s posebno pohvalo           nad 90 % točk zlata plaketa                                   nad 85 % točk srebrna plaketa                                 nad 80 % točk bronasta plaketa                               nad 75 % točk priznanje za sodelovanje                     do 74,99 % točk Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev. Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije. Žirija lahko podeli tudi posebno nagrado za najboljšo izvedbo slovenske skladbe. Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade. 10. Tekmovanje bo tonsko snemano. S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski posnetek (in v primeru video snemanja tudi video) posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb. Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek - cena 210,00 EUR (z že vključenim DDV). Godbe ta znesek plačajo po prejetem računu. 11.Prijavnina za godbe znaša 300,00 EUR. 12.ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 EUR/obrok. Ob prijavi tekmujoča godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati. 13. Po zaključku prijav bo ZSG prijavljenim godbam izdala račune za plačilo prijavnine in v primeru naročila tudi za tonski posnetek in prehrano. Račun je potrebno plačati najkasneje do 13. 3. 2020. S plačilom računa godba tudi pridobi pravico nastopa na tekmovanju, do ZSG pa mora imeti poravnane tudi vse druge obveznosti. 14.Godba mora prijavo poslati najkasneje do 15. 1. 2020 v zaprti kuverti s pripisom »10. tekmovanje mladinskih godb 2019« na naslov: Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica Gerbičeva ulica 19 1380  Cerknica. Prijavo obvezno pošljite tudi (v .doc obliki!) na e-naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si. Pisna prijava mora vsebovati: v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal, seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo, shemo sedežnega reda godbe, seznam tolkal na priloženem obrazcu, kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki). 15.Najkasneje do 18. 3. 2020 mora godba poslati še: 4 kopije partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!), 5 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov izbrane obvezne skladbe (obvezno v speti/vezani obliki!), v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico in seznam tolkal, kopije računov za nakup vseh skladb. Zaradi postopkov informatizacije organizator vse godbe naproša, da poleg pisne dokumentacije na podlagi tega razpisa pošljejo prijavnico (v .doc obliki) tudi po elektronski pošti na naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si 16.Prijavljena godba lahko odpove svoje sodelovanje najkasneje dva meseca pred določenim datumom tekmovalnega nastopa, sicer je dolžna poravnati odškodnino v višini ustreznega dela organizacijskih stroškov tekmovanja. 17. Če godba do 18. 3. 2020 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 11. Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna. Predsednik ZSG, Boris Selko

Sun, 1. Sep 2019 at 21:29

5060 ogledov

Rezultati 9. tekmovanja mladinskih godb
Objavljeno 27.05.2019 Rezultati 9. tekmovanja mladinskih godbKrško, 25. maj 2019

Prijatelji

Slovenski GodbenikVaška godba Vrh nad  LaškimPihalni orkester Godba veteranov ŠtajerskePihalna godba Vrhpolje, VipavaBrkinska godba 2000Občinski pihalni orkester sv. RupertPihalna godba občine DornavaGodba glasbenega društva BohinjPihalni orkester ApačePihalni orkester KomenPihalni orkester Ilirska BistricaPihalni orkester Kostanjevica na KrkiSlovenskogoriški pihalni orkester MOL LenartKraška pihalna godba SežanaPihalni orkester Glasbene šole GrosupljeMladinski pihalni orkester Glasbene šole CeljePihalni orkester Ljubljana VičAnsambel Ljubljanskih mažoretPihalni orkester PodlehnikPihalni orkester KoperPihalni orkester BežigradPihalni orkester Alples ŽeleznikiGodba SevnicaPihalni orkester glasbene šole Ravne na KoroškemMladinski pihalni orkester Glasbene šole Karol Pahor PtujGodba StičnaGodba Zgornje Savinjske dolineDruštvo godbenikov CerknoPihalni orkester BrdaPihalni orkester RicmanjeGoriški pihalni orkesterPihalni orkester Videm Krško

NAJBOLJ OBISKANO

Kreativna jesen na Debelem rtièu