Članek
RAZPIS ZA DIRIGENTSKO ŠOLO ZSG 2014/15

Tudi v šolskem letu 2014/2015 Zveza slovenskih godb in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vabita k vpisu na 1. in 2. stopnjo Dirigentske šole ZSG pod mentorskim vodstvom Jana Cobra (2. stopnja) in Mira Sajeta (1. stopnja). Rok za prijavo: 15. julij 2014 Dirigentska šola ZSG je primerna za izobraževanje dirigentov godb in pihalnih orkestrov ter priporoèljiva za dirigente šolskih orkestrov in orkestrov glasbenih šol.

Objavljeno Jun 06, 2014

RAZPIS 

Dirigentska šola ZSG

Tudi v šolskem letu 2014/2015 Zveza slovenskih godb in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vabita k vpisu na  1. in 2. stopnjo Dirigentske šole ZSG pod mentorskim vodstvom Jana Cobra (2. stopnja) in Mira Sajeta (1. stopnja).

Dirigentska šola ZSG je primerna za izobraževanje dirigentov godb in pihalnih orkestrov ter priporoèljiva za dirigente šolskih orkestrov in orkestrov glasbenih šol.


1. STOPNJA

Termini ciklusa 1. stopnje:

november 2014         
januar 2015    

marec 2015                       

maj 2015

1. stopnja dirigentske šole bo 4-krat letno potekala s slovenskimi ljubiteljskimi pihalnimi orkestri.

PREDVIDENA KOTIZACIJA – za vse termine:

Za seminariste vèlanjenih godb  v ZSG:
- aktivni  400 EUR
(cena z že vkljuèenim 22 �DV), pasivni  200 EUR (cena z že vkljuèenim 22 �DV)

Za neèlane:

- aktivni  610 EUR (cena z že vkljuèenim 22 �DV), pasivni 305 EUR (cena z že vkljuèenim 22 �DV)

Soèasno aktivni udeleženci lahko pasivno obiskujejo 2. stopnjo.


2. STOPNJA

Termini ciklusa 2. stopnje:

november 2014
januar 2015                       
marec 2015                       
maj 2015    

2. stopnja bo 4-krat letno potekala s profesionalnimi pihalnimi orkestri.

Ob koncu šolskega leta bodo slušatelji opravili praktièni preizkus in prejeli diplomo o opravljeni dirigentski šoli.

PREDVIDENA KOTIZACIJA – za vse termine:

Za vse seminariste:
- aktivni 800 EUR
(cena z že vkljuèenim 22 �DV), pasivni 400 EUR (cena z že vkljuèenim 22 �DV)

 

Seminaristi Dirigentske šole ZSG obeh stopenj imajo možnost igranja v orkestrih Musica creativa 2015 brez plaèila èlanarine.

Kotizacija ne zajema stroškov prevoza, prenoèevanja in prehrane v èasu posameznega termina. Vsak udeleženec si mora bivanje urediti sam.

Možno je plaèilo v dveh obrokih. Prvi obrok je potrebno plaèati do zaèetka dirigentske šole, drugi obrok do 30. januarja  2015.

V primeru nezadostnega števila prijav si organizator pridržuje pravico do spremembe programa in zmanjšanega obsega oziroma v skrajnem primeru zvišanja kotizacije.

Pogoji za udeležbo:

-          osnovno znanje inštrumenta in glasbene teorije (potrebno zaradi branja partitur)

PRIJAVE:

Rok za prijave je 15. julij 2014. Prijavo pošljite na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbièeva ulica 19, 1380 Cerknica ter soèasno tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si

PREDAVATELJI:

Jan Cober je doma iz naselja Thorn na Nizozemskem. Na konzervatoriju v Maastrichtu je študiral klarinet in dirigiranje ter oboje zakljuèil s Prix d Excellence. Med leti 1972 in 1977 je bil prvi klarinetist Nederlandse omroeporkest (Orkester nizozemskega radia) in postal leta 1977 prvi klarinetist Residentie Orkest v Haagu. Od leta 1976 pouèuje klarinet in dirigiranje na Brabants conservatorium v Tilburgu, na Konzervatoriju v Maastrichtu in na Konzervatoriju v Utrechtu.  Dirigiranje pouèuje tudi na Evropskem inštitutu za dirigente v italijanskem Trentu.  S Pihalnim orkestrom Koninklijke Harmonie Thorn  je veèkrat zmagal na svetovnih prvenstvih za pihalne orkestre v mestu Kerkrade. Deluje tudi kot gostujoèi dirigent Mestnega pihalnega orkestra v Madridu in švicarskemu vojaškemu orkestru Schweitzer Armeespiel. Od leta 2002 je prvi dirigent pihalnega orkestra Rundfunkorchester Leipzig.

Miro Saje, dolgoletni dirigent Pihalnega orkestra Krka in èlan Predsedstva Zveze slovenskih godb. Miro Saje je leta 1991 diplomiral iz trobente na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Dirigiranje je študiral na Brabants Conservatoriumu v Tilburgu na Nizozemskem pri Janu Cobru in diplomiral leta 1999. S Pihalnim orkestrom Krka je dosegel uspehe tako v Sloveniji kot v tujini. V zadnjih letih je bil gostujoèi dirigent številnih orkestrov, med drugimi Orkestra slovenske policije, Slovenskega orkestra klarinetov in Rundfunk Blasorchestra Leipzig, s katerim je posnel zgošèenko za založbo Beriato. Kot dirigent Slovenskega mladinskega pihalnega orkestra je vodil tabora mladih godbenic in godbenikov leta 2004 na Bledu in leta 2005 v Kopru. Na treh tekmovanjih FLICORNO D’ORO, Riva Del Garda v Italiji, je trikrat zapored prejel nagrado za najboljšega dirigenta. Junija 2006 je na mednarodnem tekmovanju dirigentov na Dunaju osvojil tretje mesto.