Članek
8. FESTIVAL VETERANSKIH GODB 2014

8. Festival veteranskih godb bo v nedeljo, 28. septembra 2014, ob 10. uri na Novem trgu v Ljubljani. 8. Festival veteranskih godb bo že tradicionalni glasbeni uvod v 14. Festival za tretje življenjsko obdobje.

Objavljeno May 07, 2014

RAZPIS 

8. festival veteranskih godb

 

Spoštovane godbenice in godbeniki veteranskih godb!

Vabimo vas, da se prijavite in udeležite 8. Festivala veteranskih godb, ki bo v nedeljo, 28. septembra 2014, ob 10. uri na Novem trgu v Ljubljani. 8. Festival veteranskih godb bo že tradicionalni glasbeni uvod v 14. Festival za tretje življenjsko obdobje.


Program

Vsaka izmed sodelujoèih veteranskih godb pripravi za sreèanje program, ki ne sme presegati 20 minut èiste glasbe. Priporoèljivo je, da program vsebuje èim veè glasbenih del slovenskih skladateljev po izboru godbe.  Ob zakljuèku festivala bo sledil še skupen nastop vseh sodelujoèih godb z dogovorjenimi koraènicami (SLOVENCI (Drago Lorbek), TRIGLAV (Julius Fuèik) in polka TROBENTICA (Ervin Hartmana st.)).

 

Prijava

1.                   Na priloženi prijavnici izpolnite vse rubrike.

2.                   Priloge:

-       kratek opis delovanja skupine po elektronski pošti info@zvezaslovenskih-godb.si (koncerti, gostovanja, tekmovanja, snemanja za radio in televizijo, diskografija),

-          1 razloèno fotografijo skupine.

-          potrebe po tehnièni opremi.

3.                   Prijavo morate odposlati najpozneje do 10. julija 2014 (velja poštni žig).

4.                   Pisne prijave sprejema organizator na naslov:

ZVEZA SLOVENSKIH GODB, Pisarna Cerknica, Gerbièeva ulica 19, 1380 Cerknica.

Splošne informacije

  1. Organizacijski odbor bo plaèal stroške tehniène izvedbe festivala, ter vsem sodelujoèim zagotovil obrok prehrane. Stroške prevoza krijejo orkestri sami. Organizatorji niso odgovorni za poškodbe oseb in predmetov med prireditvijo.
  2. Organizator lahko tonsko in slikovno snema in prenaša prireditev ter posnetke uporabi za promocijske namene brez kakršnekoli obveznosti. Skupina s prijavo soglaša, da se lahko njeni posnetki s sreèanja javno predvajajo.
  3. Vse sodelujoèe skupine prejmejo potrdila o udeležbi.

 

Cerknica, 7. maj 2014

Tone Urbas,

predsednik