Članek
SKLENITEV POGODB PO SPORAZUMU MED ZDRUŽENJEM SAZAS IN ZSG

Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe, ki jih organizirajo in izvedejo godbe in big bendi za obdobje 2014-2015.

Objavljeno Apr 03, 2014

ÈLANSTVU ZSG

Zadeva: Sklenitev pogodb po sporazumu med Združenjem SAZAS in Zvezo slovenskih godb

V Novicah ZSG 1/2014 je bil objavljen Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe, ki jih organizirajo in izvedejo godbe in big bendi za obdobje 2014-2015. Informacijo o tem je obravnaval tudi 20. Zbor ZSG dne 22. 3. 2014 v Ljubljani. 

Na podlagi navedenega Skupnega sporazuma mora vsaka godba èlanica ZSG skleniti še individualno pogodbo z Združenjem SAZAS.

Zato vam pošiljamo podatke, potrebne za sklenitev pogodbe po Sporazumu med Združenjem SAZAS in Zvezo slovenskih godb.

Kontaktna oseba za posredovanje vlog je Bernarda Pintar (bernarda.pintar@sazas.org, tel. št. 01/423-81-10, fax 01/401-45-48, Združenje SAZAS, Špruha 19, 1236 Trzin).

Podatki, ki so potrebni za sklenitev, so:

-         naziv in naslov godbe,

-         davèna številka,

-         elektronski naslov ter telefonska številka,

-         v kolikor odgovorna oseba ni ista, kot v AJPES-u, je potrebno sporoèiti tudi ime in priimek te odgovorne osebe.  

Zveza slovenskih godb bo Združenju SAZAS posredovala seznam godb, ki so èlanice ZSG in za katere veljajo ugodnosti iz navedenega sporazuma.

Na podlagi povedanega vas prosimo za èim prejšnjo sklenitev individualnih pogodb.

 

Godbeni pozdrav,

 

Tone Urbas,

predsednik ZSG