Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
WASBE - 3. MEDNARODNO TEKMOVANJE PIHALNIH ORKESTROV - BEGA FEST 2014 20-22. junij 2014 - Zrenjanin, Srbija Rok prijave: 31. 3. 2014

WASBE – Istoène Evrope

 III Meðunarodno takmièenje duvaèkih orkestara

BEGEJ FEST 2014 - 3rd INTERNATIONAL WIND ORCHESTRA COMPETITION BEGA FEST 2014

20-21-22.06.2014. Zrenjanin, Srbija


Duvaèki orkestri Maðarske i srednje i istoène Evrope èlanice WASBE-a, 20-22.06.2014. u Srbiji u Zrenjaninu organizuje meðunarodno takmièenje duvaèkih orkestara. Orkestri æe nastupati pred meðunarodnim žirijem, gde mogu da steknu neprocenjivo iskustvo u daljem razvoju. U saradnji sa  organizatorima takmièenja orkestri æe izvesti jednu kompoziciju  po sopstenom izboru, koji æe žiri ocenjivati po taèno odreðenim propozicijama u procentima. Ovako æe nastati jedan taèan, realan uspeh u datoj godini bez obzira na sastav orkestra (može se podeliti više I, II, III,-ih mesta), što orkestrima pruža veliku struènu pomoæ.
Po objavljenom oglasu, orkestri treba da izvedu jednu obaveznu kompoziciju, i jednu po svom  izboru u okviru datog vremena.
(Note se mogu nabaviti kod idavaèa, www.emb.hu, odnosno preko kottarendeles@t-online.hu email-a .)

U deèijoj kategoriji uzrasta do 16 godina (koji su se rodili posle 21.06.1998) u orkestru mogu da uèestvuju  i starija deca od 16 godina a ne vise od 20�b style="mso-bidi-font-weight:normal">
Obavezna kompozicija: Zempléni László: Putovanje u Evropu

(Editio Musica Budapest)

(EMB  14769SET  )

Ukupno vreme izvedbe (obavezne i kompozicije po slobodnom izboru ): max. 15 minuta.

 

Omladinka kategorija uzrasta do 25 godina (koji su se rodili posle 21.06.1989) u orkestru mogu da uèestvuju i starija deca od 25 godina a ne više od 20�/span>

Obavezne kompozicije: Gustav Holst: First Suite in Eb for Military Band, Edited by Colin Matthews

(Boosey &Hawkes Company)

(BHI6101436SET  )

Ukupno vreme izvedbe (obavezne i kompozicije po slobodnom izboru): max. 20 minuta.


Kategorija odraslih bez ogranièenja godine starosti.

Obavezna kompozicija: Dubrovay Laslo: Mala szvita

(Editio Musica Budapest)

(EMB 14493SET )

Ukupno vreme izvedbe (obavezne i kompozicije po slobodnom izboru): max. 30 minuta.

Otvorena kategorija  bez ogranièenja godine starosti.

Obavezna izborna kompozicija mora da sadrži jedno delo pisano originalno za duvaèki orkestar

Ukupno vreme izvedbe (obavezne i kompozicije po slobodnom izboru): max. 25 minuta.

 


Organizatori BEGEJ FEST 2014: Milošev Vladimir, T: 00 381 64 8070045, 00 381 63 8086865,  v.milosev20@gmail.com,

Gagiæ Branislav, T: 00 381 64 1481480, branislavgagic@yahoo.com,

 

Za tehnièka i organizaciona pitanja možete se njima obratiti.
Za struèna pitanja možete se obratiti predsedniku WASBE-Istoène Evrope:
Èikota Jožefu
info@wasbeeasteurope.hu

 

Uslov za uèestvovanje na takmièenju je uplata kotizacije, koja po orkestru iznosi 100 EURA. Izuzetak za èlanove WASBE-a, iznosi 50 EURA.

Kotitacije  se uplaæuje na sledeæi raèun najkasnije do 31.03.2014. Pri uplati treba naznaèiti ime orkestra, grada i države.
IBAN broj: HU66 1173 5074 2051 5537 0000 0000 – BICcode: OTPVHUHB (Kod meðunarodne transakcije).

Smeštaj i ishrana može da se rezerviše, o èemu æe savez naknadno poslati informacije i formulare. Troškovi smeštaja se plaæaju na licu mesta, ili po dogovoru sa organizatorima.

Za priljavljivanje je potrebno ispuniti obrazac za prijavu i obrazac za smeštaj. Uz zahtev treba priložiti jednu digitalnu fotografiju orkestra  i opis orkestra do 31.03.2014. dostaviti na mejlove organizatora ili na:

Savez Srednje Evropskih i Maðarskih duvaèkih orkestara

WASBE organizacija

Telefon, fax: 00 36 62 210 875

E-mail: info@wasbeeasteurope.hu

Pastanski broj:

6900, Makó, Pf . 33.

Maðarska

Cilj ovog takmièenja je podsticanje mladih duvaèa i njihovo zainteresovanje prema muzici. Ova manifestacija je veoma znaèajna za domaæe orkestre koji nemaju uslove za predstavljanje pred meðunarodnim žirijem. Cilj našeg saveza je opstanak i razvoj buduæe generacije duvaèa i njihovo predstavljanje na najvišem nivou kao što su muzièke sveèanosti, takmièenja, kao i deèija, omladinska i programi za odrasle muzièare, a sa time podstièemo pedagoški, psihološki, metodološki i simfonijski razvoj duvaèa.

Plan programa:

20.jun 2014                 Otvaranje

21.jun 2014                Takmièenje deèije i omladinske kategorije

22.jun 2014                 Takmièenje odrasle i otvorene kategorije, završni koncert


PRIJAVNICA JE V PRILOGI.

Zadnje objave
JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIRIGENTA/DIRIGENTKE PIHALNEGA ORKESTRA LJUTOMER
Poziv predsednika in članov predsedstva ZSG godbam / orkestrom, ob nedavni naravni nesreči
POZIV PREDSEDNIKA IN ČLANOV PREDSEDSTVA ZSG GODBAM/ORKESTROM OB NEDAVNI NARAVNI NESREČI
JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIRIGENTA (m/ž)
15. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
Najbolj obiskano
1
MUSICA CREATIVA 2023
2
15. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
3
JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIRIGENTA/DIRIGENTKE PIHALNEGA ORKESTRA LJUTOMER
4
POZIV PREDSEDNIKA IN ČLANOV PREDSEDSTVA ZSG GODBAM/ORKESTROM OB NEDAVNI NARAVNI NESREČI
5
Poziv predsednika in članov predsedstva ZSG godbam / orkestrom, ob nedavni naravni nesreči