SKUPNI SEMINAR ZA MAŽORETE IN GODBO 2014 - RAZPIS
Koper, 29.-30. marec 2014 Rok prijave: 28. februar 2014
Zveza slovenskih godb

Torek, 11. februar 2014 ob 00:00

SKUPNI SEMINAR ZA MAŽORETE IN GODBO 2014

 Rok prijave: 28. februar 2014


KRAJ IN DATUM

Vaje bodo potekale v prostorih OŠ Dušana Bordona Semedela – Koper 29. in 30. marca 2014.

VSEBINA

Udeleženke boste pod mentorstvom Majde Marguè in èlanov Komisije za korakanje pri Zvezi slovenskih godb oblikovale kakovosten show program in se nauèile osnov mažoretne dejavnosti.

Vsaka udeleženka mora obvezno prinesti s seboj svojo palico, primerna oblaèila in obutev za vaje (vaje bodo potekale tako na igrišèu in v telovadnici).

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 40,00 EUR.

Kotizacija vkljuèuje tudi stroške prehrane, ki bo organizirana na Osnovni šoli Dušana Bordona. Spanje si udeleženci pokrijejo sami, oziroma jim stroške poravnajo društva ali kraji od koder prihajajo (glej prenoèišèe).


Prijava in plaèilo kotizacije

Prijave sprejemamo na priloženih prijavnicah po pošti na naslov Zveza slovenskih godb, Gerbièeva 19, 1380 Cerknica, s pripisom Za skupni seminar, do petka, 28. februarja 2014.

Èe je plaènik kotizacije ustanova, mora prijavnico potrditi s podpisom odgovorne osebe in žigom.

 

Na podlagi prejetih prijav bomo na naslov plaènika kotizacije poslali raèun, ki mora biti poravnan do petka, 21. marca 2014. Že vplaèani znesek vrnemo le ob predložitvi zdravniškega potrdila.

 

PRENOÈIŠÈE

ZSG lahko za udeležence uredi prenoèevanje v Hostlu Histria v središèu Kopra; na voljo so 8- in 6- posteljne sobe.

Cena noèitve znaša 16,00 € in se poravna na recepciji ali predhodno preko naroèilnice.

Èe želite prenoèevati v Hostlu Histria, to ustrezno oznaèite na prijavnici. ZSG lahko za vas opravi rezervacijo noèitve, ki je nato zavezujoèa.

 

PROGRAM

-          Korakanje na tolkala (pohodna koraènica tolkal).

-          Korakanje ob igranju godbe – tempo, razdalja med skupinama.

-          Korakanje skozi godbo, pred godbo ustavitev na znak predvodnice in izvedba koreografije.

-          Angleški in ameriški obrat.

-          Prerazporeditev 4-2-1, 3-1 na znak predvodnice.

-          Igranje v gibanju, mažorete pred godbo, na znak  predvodnice  mažorete naredijo ang. obrat in odkorakajo skozi godbo, sledi ponovno ang. obrat in postavitev pred godbo, na znak predvodnice zaustavitev in nadaljevanje koreografije na  mestu.

-          Koreografija z godbo: Slovenci, polž, La Bonita.

OKVIRNI URNIK

Sobota, 29. 3. 2014

8.30–9.00 zajtrk

9.00–13.00 postavitev in osnove korakanja

13.00–14.00 kosilo

14.00–18.00 izdelava show programa, vaje za koraènice

18.00–19.00 veèerja

19.00–20.00 izdelava show programa

po 20.00 prosto in noèitev

 

Nedelja, 30. 3. 2014

8.30–9.00 zajtrk

9.00–13.00 izdelava show programa z godbo

13.00–14.00 kosilo

14.30–15.00 zakljuèni nastop v Kopru

15.00 zakljuèek dela in odhod domov

 

DODATNE INFORMACIJE

ZSG – Alenika Žnidaršiè,   064 185 219, info@zvezaslovenskih-godb.si,

JSKD – Daniel Leskovic, (01) 241 05 32,  daniel.leskovic@jskd.si

 

Internetni naslovi

www.zvezaslovenskih-godb.si

www.slovenski-godbenik.si

www.jskd.si

 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.

Zadnje objave

Thu, 2. Apr 2020 at 13:49

206 ogledov

Podaljšan je rok za oddajo letnih poročil na AJPES
V Uradnem listu je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, ki določa, da morajo društva letna poročila oddati na AJPES najkasneje do 31. maja 2020. Če epidemija slučajno ne bi bila preklicana do 15. maja 2020 (o tem odloči minister za zdravje), pa se rok še dodatno podaljša za 30 dni in torej do 30. junija 2020. Do novice v celoti in navodil, kako kljub trenutnim omejitvam društvo izvede občni zbor, lahko dostopate na tej povezavi.

Wed, 1. Apr 2020 at 20:33

532 ogledov

Pihalni orkester železarjev Ravne s predčasno budnico
Ni prvoaprilska šala, ampak lahko bi rekli, da se v času korona virusa snuje "godbeništvo nove dobe". Člani Pihalnega orkestra železarjev Ravne so natančno mesec pred prvomajsko budnico v svet poslali prav posebno glasbeno staritev, saj kot pravijo: "Očitno bo treba budnico letos posneti vnaprej, zato smo mi kar začeli".

Wed, 1. Apr 2020 at 10:05

311 ogledov

Godba Zgornje Savinjske doline v želji, da bomo čim prej skupaj
Člani KD Godbe Zgornje Savinjske doline so se odločili, da v času pandemije korona virusa covid-19 podkrepijo akcijo #osanimodoma. Svojo kreativnost in poziv k samo disciplini in družbeni odgovornosti so s svojim zgledom in močjo glasbe izrazili v videoposnetku, ki ga objavljamo. Na ZSG se njihovi pobudi pridružujemo. Upoštevajmo torej pravila, bodimo doma, da bomo čim prej lahko spet skupaj. Ostanite doma. Ostanite zdravi!  

Wed, 11. Mar 2020 at 13:19

1247 ogledov

26. Korespondenčni Zbor ZSG
Spoštovani, Na podlagi 21. člena Pravil ZSG zaradi sprejema finančnega poročila ZSG za leto 2019 in v zvezi s tem sestave zaključnega računa za leto 2019 sklicujem   26. KORESPONDENČNI ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB.   Seja bo potekala od srede, 11. 3. 2020, do petka, 20. 3. 2020, do 15.00 po elektronski pošti info@zvezaslovenskih-godb.si ali po klasični pošti na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica s priloženo glasovnico.   Predlagani dnevni red:   1. Sprejem finančnega poročila za leto 2019   Gradivo je objavljeno v Novicah ZSG 1/2020 na str. 58-59, ki so jih godbe že prejele, glasovnico pa objavljamo v priponki te objave.                                                                                                       Zaradi pravočasne oddaje zaključnega računa AJPES-u godbe članice prosim za hiter odziv in zagotovitev veljavnosti sklepa korespondenčnega Zbora. Boris Selko, predsednik ZSG

Tue, 3. Mar 2020 at 19:17

1533 ogledov

RAZPIS - 14. Festival veteranskih godb
RAZPIS 14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB Spoštovane godbenice in godbeniki veteranskih godb! Vabimo vas na 14. Festival veteranskih godb Slovenije, ki bo v nedeljo, 20. septembra 2020, v Mengšu. Festival veteranskih godb bo že tradicionalni glasbeni uvod v 20. Festival za tretje življenjsko obdobje Slovenije. Program Prihod godb pričakuje organizator v nedeljo, 20. 9. 2020, najkasneje do 14.00 v Mengšu oz. lokaciji v okolici, kjer bodo godbe izvedle krajši priložnostni nastop. Začetek festivala bo ob 15.00. Vsaka godba bo na festivalu izvajala svoj program v dolžini maksimalno 20 minut. Skupen nastop vseh godb bo na zaključku prireditve na katerem bodo izvedle naslednje skladbe: POZDRAV MENGŠU, Janeza Pera, GREMO NA ŠTAJERSKO, Emila Glavnika in VEČNO MLADI, Primoža Kosca. Prijava Na priloženi prijavnici izpolnite vse rubrike.Priloge:- kratek opis delovanja skupine po elektronski pošti pošljite na naslova: Bojana Burnika, bojanburnik1946@gmail.com in Danielu Leskovicu, daniel.leskovic@jskd.si Prijavo morate odposlati najpozneje do 30. junija 2020 Pisne prijave sprejema organizator na naslov: ZVEZA SLOVENSKIH GODB, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica, info@zvezaslovenskih-godb.si. Splošne informacije Organizacijski odbor bo plačal stroške tehnične izvedbe festivala, ter vsem sodelujočim zagotovil topel obrok hrane. Stroške prevoza krijejo orkestri sami. Organizatorji niso odgovorni za poškodbe oseb in predmetov med prireditvijo.Organizator lahko tonsko in slikovno snema in prenaša prireditev ter posnetke uporabi za promocijske namene brez kakršnekoli obveznosti. Skupina s prijavo soglaša, da se lahko njeni posnetki s srečanja javno predvajajo.Vse sodelujoče skupine prejmejo potrdila o udeležbi.   Boris Selko,predsednik ZSG Razpis in prijavnico najdete v prilogi.

Tue, 3. Mar 2020 at 12:28

1531 ogledov

PRESTAVLJEN ZA NEDOLOČEN ČAS! - Vabljeni na 26. Zbor ZSG
26. ZBOR ZSG JE PRESTAVLJEN ZA NEDOLOČEN ČAS! Na podlagi 18. člena Pravil ZSG sklicujem  26. ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB, ki bo v soboto, 14. marca 2020, ob 18. uri v prostorih Otročjega centra – Kina Laško (Trubarjeva ulica 13, 3270 Laško)   PROGRAM: - 17.30 – 18.00 prihod in registracija zastopnikov godb, - 18.00 začetek Zbora ZSG  Predlagam ta DNEVNI RED: 1.     Otvoritev Zbora in ugotovitev sklepčnosti, 2.     Izvolitev organov Zbora: - delovno predsedstvo Zbora, - zapisnikar, - overovatelja zapisnika, 3.     Potrditev zapisnika 25. Zbora ZSG z dne 16. 3. 2019, 4.     Razrešitev in volitev novega namestnika (m/ž) Častnega razsodišča ZSG, 5.     Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2019*, 6.     Sklep o vrstnem redu nastopanja na 40. tekmovanju slovenskih godb, 7.     Program dela za leto 2020, 8.     Določitev članarine za leto 2019, 9.     Predlog za razglasitev himne slovenskih godb, 10.  Leto bratov Avsenik 2019 (podelitev priznanj sodelujočim), 11.  Razno.   Godbeni pozdrav! Boris Selko, predsednik ZSG    * VSA POROČILA IZ 5. TOČKE DNEVNEGA REDA TOKRAT VNAPREJ OBJAVLJAMO V NOVICAH ZSG 1/2020, ZATO VAS NAPROŠAMO, DA GRADIVO PREDHODNO PREUČITE IN BO ČAS NAMENJEN RAZPRAVI!   Zveza slovenskih godb vabi vse zastopnike godb na srečanje, ki bo v istih prostorih po zaključku Zbora.   Vsi predstavniki godb za udeležbo na Zboru ZSG OBVEZNO potrebujejo potrjeno pooblastilo, ki ga predložijo ob prihodu (registracija predstavnikov).   Vabilo in pooblastilo objavljamo v priponki te objave.

Prijatelji

Slovenski GodbenikVaška godba Vrh nad  LaškimPihalni orkester Godba veteranov ŠtajerskePihalna godba Vrhpolje, VipavaBrkinska godba 2000Občinski pihalni orkester sv. RupertPihalna godba občine DornavaGodba glasbenega društva BohinjPihalni orkester ApačePihalni orkester KomenPihalni orkester Ilirska BistricaPihalni orkester Kostanjevica na KrkiSlovenskogoriški pihalni orkester MOL LenartKraška pihalna godba SežanaPihalni orkester Glasbene šole GrosupljeMladinski pihalni orkester Glasbene šole CeljePihalni orkester Ljubljana VičAnsambel Ljubljanskih mažoretPihalni orkester PodlehnikPihalni orkester KoperPihalni orkester BežigradPihalni orkester Alples ŽeleznikiGodba SevnicaPihalni orkester glasbene šole Ravne na KoroškemMladinski pihalni orkester Glasbene šole Karol Pahor PtujGodba StičnaGodba Zgornje Savinjske dolineDruštvo godbenikov CerknoPihalni orkester BrdaPihalni orkester RicmanjeGoriški pihalni orkesterPihalni orkester Videm Krško

NAJBOLJ OBISKANO

SKUPNI SEMINAR ZA MAŽORETE IN GODBO 2014 - RAZPIS