Članek
Zlata medalja ZSG
Objavljeno Mar 27, 2017

Zlato medaljo ZSG lahko prejmejo:

a) po dvanajstih letih izvrševanja funkcije:
- predsednik in podpredsednik ZSG,

b) po štirinajstih letih izvrševanja funkcije;
- člani odbora ZSG,
- predsednik in podpredsednik godbe,
- član strokovne komisije ZSG ali drugega delovnega telesa ZSG;

c) po dvajsetih letih izvrševanja funkcije:
- tajnik, blagajnik, gospodar ali drugi funkcionar v godbi