RAZPIS - SLOVENIJA NA OHRIDU 2019
Zveza slovenskih godb
Razpisi

Nedelja, 1. september 2019 ob 19:53

Odpri galerijo

Objavljeno 11.01.2019

Ohrid (Makedonija), 22.-26. junij 2019

Rapis je v prilogi te objave.

Priloge:

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 16. Sep 2019 at 16:25

1965 ogledov

SEZNAM OBVEZNIH SKLADB ZA 40. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 3. IN 1. TEŽAVNOSTNI STOPNJI 2020
Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe: Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna. Obvezni skladbi za 3. težavnostno stopnjo sta: James BARNES: BROOKSHIRE SUITE, Belwin Mills Publishing Corp ter Tomaž HABE: POD VRHOVI, Edicije ZSG (izdaja v jeseni 2019) Pod Alpami Pod Apenini ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 5 in NAJVEČ 10 MINUT Celoten nastop godbe na 3. težavnostni stopnji lahko traja največ 25 minut. Obvezni skladbi za 1. težavnostno stopnjo sta: Nigel HESS: EAST COAST PICTURES, Faber music Shelter Island The Catskills ter slovenska skladba: Tilen Slakan: RUDARSKA FANTAZIJA za pihalni orkester, Edicije DSS (izdaja novembra 2019) ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 8 in NAJVEČ 15 MINUT. Celoten nastop godbe na 1. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut.

Mon, 16. Sep 2019 at 16:09

2069 ogledov

10. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB 2020
Tekmovanja se lahko udeležijo vse slovenske mladinske godbe, ki izpolnjujejo pogoje posamezne tekmovalne kategorije. Tekmovanje bo potekalo med 15. in 16. majem 2020. O kraju in točnem datumu tekmovanja bodo prijavljene godbe obveščene predvidoma do konca januarja 2020. 2. Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj ZSG . 3. Tekmovanje slovenskih mladinskih godb poteka v treh različnih kategorijah, ki so pogojene s starostno omejitvijo nastopajočih članov. Kategorija A: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 14 let. Kategorija B: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 16 let. Kategorija C: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 18 let. Vsak tekmujoči orkester ima lahko v zasedbi tudi 3 starejše godbenike, ki se ne štejejo v povprečje. 4.Tekmujoča mladinska ali šolska godba lahko nastopi v višji starostni skupini od starostnega povprečja njegovih članov. 5.V mladinskih godbah lahko igrajo učenci prijavljene glasbene šole, njeni nekdanji učenci in mladi (v organizirani obliki delovanja), vendar le v skladu s starostno omejitvijo v posamezni tekmovalni kategoriji. Vsaka glasbena šola ali godba mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča ter navedbo inštrumenta, s čemer se šteje, da se učenci šolajo v tej glasbeni šoli ali pa so člani orkestra tekmujoče glasbene šole. Seznam sestava godbe podpiše ravnatelj glasbene šole, ki je odgovoren za njegovo pravilnost. Vsaka organizirana oblika delovanja mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča ter navedbo inštrumenta, s čemer se šteje, da so godbeniki člani v tej organizirani obliki delovanja. Seznam sestava godbe podpiše predsednik društva, ki je odgovoren za njegovo pravilnost. Organizator si pridržuje pravico preverjati izpolnjevanje pogojev iz te točke pred tekmovalnim nastopom. 6. Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom oziroma po potrebi v dogovoru in soglasjem vseh tekmujočih godb. 7.Tekmovalna godba v kategoriji A izvede: UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut). 2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje, V SKUPNEM TRAJANJU DO 12 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave. Tekmovalna godba v kategoriji B izvede: UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut). 2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje, V SKUPNEM TRAJANJU DO 18 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave. Tekmovalna godba v kategoriji C izvede: UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut). 2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje, V SKUPNEM TRAJANJU DO 22 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave. Skladbe se lahko izbira tudi iz priloženega seznama priporočljivih skladb. OPOZORILO: Godbe lahko igrajo tekmovalne skladbe samo iz originalnih notnih materialov. Ustreznost prijavljenih skladb bo ocenjevala strokovna komisija ZSG. Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 10. 2. 2020. V primeru neustreznosti skladbe po lastni izbiri vas bo ZSG pozvala k izbiri druge skladbe, za katero je naknadno potrebno poslati izvod partiture ali dirigentskega izvlečka. Priporočljive skladbe v kategoriji A:Alan Lee Silva: THE CLIFFS OF MENNDOCINOarr. Mojmir Sepe: PEGASTO DEKLEarr. Mojmir Sepe: PRESENEČENJA NA VRHU NEBOTIČNIKABen Haemhouts: SONG FOR NICOBojan Adamič: POZDRAVI IZ SLOVENIJEDonald Furlano: JOY OF LIFEFlavio Bar: SUITE DEGLI OROLOGIFrank Ticheli: ABRACADABRAFritz Neubock: DREI MINIATUREN FUR BLASORCHESTERFritz Neubock: SIMPLE MELODYJames Swearingen: FANFARE AND TRIUMPHMarco Somadosi: AQUAPhilip Sparke: A HUNTINGDON CELEBRATIONPhilip Sparke: SONGS OF THE EAST COAST FISHERMENRobert W. Smith: ENCANTO Serge Lancen: HIMNE A LA MUSIQUESheldon Robert A JOYFUL YOURNEYTodd Stalter: CLOUDS THAT SAIL IN HEAVENVictor Lopez: FIELDS OF KENT Priporočljive skladbe v kategoriji B:Aleksander Čonč: FIGHT BETWEEN LOVE AND HATEAlfred Reed: LITTLE CONCERT SUITEAndew Boysen: I AMAndrej Goričar: COMMEDIA DELL'ARTECatherine Mc Michael: CAPE BRETON POSTCARDSDavid Shaffer: SOARINGDomen Steklasa: PRELUDIJ ZA TINKAROEmil Glavnik, ork. Vladimir Mustajbašić: MARTIN KRPANErik Morales:  FOREST BROK OVERTUREJaka Pucihar: RADI IGRAMO James Swearingen: IN ALL ITS GLORYJan de Haan: DISCOVERY FANTASYJohn Fannin: SEMPER MELIORLorenzo Posceddu: CONTEST MUSICLorenzo Posceddu: SUITE ANTIQUEMorten J Wallin: NEW HORIZONSPierre La Plante: A LITTLE FRENCH SUITERobert W. Smith: BENJAMIN FRANKLIN AND THE ART OF MUSICRon Nelson: MORNING ALLELUIASSchoonenback: VIVAT MOZARTThomas Doss: FANTASTIC WINDSTomas Doss: A LITTLE SUITE OF HORRORBert Appermont: JERICHO Priporočljive skladbe v kategoriji C:Brian Balmages: FUSIONDavid Shafer: OCTANEFranco Cesarini: ARIZONAJames Barnes: Alvamar OvertureJames Curnow: THE EAGLES FLIGHTJan de Haan: HISPANIOLAJan van der Roost: DUBLIN DANCESJan van der Roost: ST. MARTIN SUITENejc Bečan: POTOVANJE V SREDIŠČE ZEMLJEPhilip Sparke: FANFARE, ROMANCE AND FINALEPhilip Sparke: HANOVER FESTIVAL Rok Golob: GODBA GRE NA JUGRok Golob: GODBA GRE V VESOLJETomaž Habe: POMLADNA RAZPOLOŽENJA (2 stavka)Vincent Robert: GALACTIC SUITE 8.Nastope godb bo ocenjevala tričlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre, dinamika in fraziranje, umetniški vtis za koncertni nastop. 9.Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih: zlata plaketa s posebno pohvalo           nad 90 % točk zlata plaketa                                   nad 85 % točk srebrna plaketa                                 nad 80 % točk bronasta plaketa                               nad 75 % točk priznanje za sodelovanje                     do 74,99 % točk Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev. Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije. Žirija lahko podeli tudi posebno nagrado za najboljšo izvedbo slovenske skladbe. Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade. 10. Tekmovanje bo tonsko snemano. S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski posnetek (in v primeru video snemanja tudi video) posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb. Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek - cena 210,00 EUR (z že vključenim DDV). Godbe ta znesek plačajo po prejetem računu. 11.Prijavnina za godbe znaša 300,00 EUR. 12.ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 EUR/obrok. Ob prijavi tekmujoča godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati. 13. Po zaključku prijav bo ZSG prijavljenim godbam izdala račune za plačilo prijavnine in v primeru naročila tudi za tonski posnetek in prehrano. Račun je potrebno plačati najkasneje do 13. 3. 2020. S plačilom računa godba tudi pridobi pravico nastopa na tekmovanju, do ZSG pa mora imeti poravnane tudi vse druge obveznosti. 14.Godba mora prijavo poslati najkasneje do 15. 1. 2020 v zaprti kuverti s pripisom »10. tekmovanje mladinskih godb 2019« na naslov: Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica Gerbičeva ulica 19 1380  Cerknica. Prijavo obvezno pošljite tudi (v .doc obliki!) na e-naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si. Pisna prijava mora vsebovati: v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal, seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo, shemo sedežnega reda godbe, seznam tolkal na priloženem obrazcu, kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki). 15.Najkasneje do 18. 3. 2020 mora godba poslati še: 4 kopije partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!), 5 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov izbrane obvezne skladbe (obvezno v speti/vezani obliki!), v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico in seznam tolkal, kopije računov za nakup vseh skladb. Zaradi postopkov informatizacije organizator vse godbe naproša, da poleg pisne dokumentacije na podlagi tega razpisa pošljejo prijavnico (v .doc obliki) tudi po elektronski pošti na naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si 16.Prijavljena godba lahko odpove svoje sodelovanje najkasneje dva meseca pred določenim datumom tekmovalnega nastopa, sicer je dolžna poravnati odškodnino v višini ustreznega dela organizacijskih stroškov tekmovanja. 17. Če godba do 18. 3. 2020 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 11. Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna. Predsednik ZSG, Boris Selko

Sun, 1. Sep 2019 at 21:29

2112 ogledov

Rezultati 9. tekmovanja mladinskih godb
Objavljeno 27.05.2019 Rezultati 9. tekmovanja mladinskih godbKrško, 25. maj 2019

Sun, 1. Sep 2019 at 21:26

1966 ogledov

Rezultati 39. tekmovanja slovenskih godb na 2. in koncertni težavnostni stopnji
Objavljeno 27.05.2019 Rezultati so v pdf priponki

Sun, 1. Sep 2019 at 21:21

2078 ogledov

RAZPIS - MUSICA CREATIVA 2019
Objavljeno 13.05.2019 Razpis s povezavo do e-prijavnice je v prilogi te objave. 39. tradicionalni poletni godbeni tabor Zveze slovenskih godb Izola, 18.–24. avgust 2019 1. rok za oddajo prijave: 20. junij 2019 – nižja cena 2. rok za oddajo prijave: 20. julij 2019 – višja cena Tradicija taborov, ki jih Zveza slovenskih godb organizira za mlade godbenice in godbenike, je dolga, saj se na njih vsako poletje zbirajo že skoraj 40 let. V vsem tem času so organizatorji udeležencem ponudili številna nova znanja, izobraževanje pri vrhunskih mentorjih in možnost delovanja na področju godbeništva na višji ravni. Tudi letos bosta dirigenta Gašper Salobir in Matjaž Meden ob pomoči vrhunskih in uveljavljenih mentorjev za posamezne sekcije z mladimi godbeniki na visoki strokovni ravni pripravila zahteven, a nedvomno privlačen koncertni program. Musica creativa je gotovo neprecenljiva izkušnja in svojevrsten izziv, hkrati pa tudi prijeten poletni utrinek, poln spremljevalnega programa in kvalitetne glasbe. ORKESTRA: PIHALNI ORKESTER MUSICA CREATIVA Dirigent: Matjaž Meden Animator: Dejan Krajnc (Poskočni muzikant) Udeleženec mora za članstvo v orkestru izpolnjevati vsaj dva od treh pogojev: - sposobnost igranja skladb težavnostnih stopenj 1-2 - starost 9-12 let - ni še član godbe oz. pihalnega orkestra Vaje potekajo polovico dneva. SLOVENSKI MLADINSKI PIHALNI ORKESTER Dirigent: Gašper Salobir Udeleženec mora za članstvo v orkestru izpolnjevati vsaj dva od treh pogojev: - sposobnost igranja skladb težavnostnih stopenj 4-6 - starost 12-99 let - je član godbe oz. pihalnega orkestra Vaje potekajo dopoldne in popoldne. KONCERTA:petek, 23. avgust 2019, Izola – koncert pihalnih orkestrov Musice creative 2019 sobota, 24. avgust 2019, Ljubljana, Slovenska filharmonija – Zaključni koncert pihalnih orkestrov Musice creative 2019 PRIJAVA IN ČLANARINA:Letos je prijava možna le prek e-prijavnice, ki jo najdete na tej povezavi: KLIK NA PRIJAVNICO Pred prijavo se obvezno dogovorite oz. odločite o plačniku članarine v orkestru in plačniku bivanja – naknadna sprememba ni mogoča! Za člane ZSGČlanarina za prijave do 20. 6. 2019 znaša 150,00 € na osebo. Članarina za prijave do 20. 7. 2019 znaša 190,00 € na osebo. Za člane ZSG se štejejo tisti, ki so včlanjeni v matično godbo ali so učenci glasbene šole, ki je članica ZSG, in ki so vpisani v register ZSG ter katerih matična godba ali glasbena šola članica ima do ZSG poravnane vse obveznosti. Za nečlane ZSGČlanarina za prijave do 20. 6. 2019 znaša 190,00 € na osebo. Članarina za prijave do 20. 7. 2019 znaša 230,00 € na osebo. Za učence glasbenih šol, ki niso članice ZSG Članarina za prijave do 20. 6. 2019 znaša 180,00 € na osebo. Članarina za prijave do 20. 7. 2019 znaša 200,00 € na osebo. Pogoj je predložitev potrdila glasbene šole, da so njeni učenci na info@zvezaslovenskih-godb.si ali ZSG, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica._________________________________________________________ Po plačilu članarine in po izteku prijavnega roka boste udeleženci po e-pošti prejeli podrobnejši program tabora z okvirnim urnikom aktivnosti ter notni material. BIVANJE (prenočišče in prehrana):Udeležencem predlagamo bivanje v Dijaškem domu SŠ Izola, kjer so na voljo tudi trije obroki na dan. Polni penzion za člane Musice creative znaša 32,00 € na dan in plačilo turistične takse. Če želite bivati v domu, to ustrezno označite na prijavnici in v ZSG bomo v primeru pravočasne prijave oz. do zasedbe mest poskrbeli za rezervacijo namestitve, ki je nato obvezujoča. V primeru odjave zaračunamo stroške rezervacije bivanja v višini 50,00 €! PLAČILO ČLANARINE IN BIVANJA Po prijavi boste na naslov plačnika prejeli račun za plačilo članarine v orkestru. Za prijavljene do 20. 6. 2019 je rok plačila članarine 30. 6. 2019. Za prijavljene do 20. 7. 2019 je rok plačila članarine 30. 7. 2019. Članarina se v primeru odjave vrne le ob predložitvi zdravniškega potrdila. Opozorilo: V primeru nepravočasnega plačila članarine ZSG hkrati ne jamči več za organizacijo bivanja in prehrane. Udeleženci bodo morali v tem primeru za bivanje in prehrano poskrbeti sami. Stroške bivanja bo možno plačati na recepciji dijaškega doma ob začetku bivanja. V primeru, ko bivanje plača društvo, podjetje ipd. je potrebno dijaškemu domu poslati naročilnico najkasneje en teden pred začetkom bivanja na naslov: Dijaški dom Srednje šole Izola Ulica Prekomorskih brigad 7 6310 Izola +386 (0)5 66 21 720 DODATNE INFORMACIJE:Alenika Žnidaršič, tel: 064 185 219, e-pošta: info@zvezaslovenskih-godb.si Več v dokumentu:

Sun, 1. Sep 2019 at 21:11

1958 ogledov

RAZPIS - WASBE - MLADINSKI PIHALNI ORKESTER ZA SVETOVNI MIR
Objavljeno 08.05.2019 Razpis in prijavnico najdete v prilogi objave.

Zadnji komentarji

Prijatelji

Slovenski GodbenikVaška godba Vrh nad  LaškimPihalni orkester Godba veteranov ŠtajerskePihalna godba Vrhpolje, VipavaBrkinska godba 2000Občinski pihalni orkester sv. RupertPihalna godba občine DornavaGodba glasbenega društva BohinjPihalni orkester ApačePihalni orkester KomenPihalni orkester Ilirska BistricaPihalni orkester Kostanjevica na KrkiSlovenskogoriški pihalni orkester MOL LenartKraška pihalna godba SežanaPihalni orkester Glasbene šole GrosupljeMladinski pihalni orkester Glasbene šole CeljePihalni orkester Ljubljana VičAnsambel Ljubljanskih mažoretPihalni orkester PodlehnikPihalni orkester KoperPihalni orkester BežigradPihalni orkester Alples ŽeleznikiGodba SevnicaPihalni orkester glasbene šole Ravne na KoroškemMladinski pihalni orkester Glasbene šole Karol Pahor PtujGodba StičnaGodba Zgornje Savinjske dolineDruštvo godbenikov CerknoPihalni orkester BrdaPihalni orkester RicmanjeGoriški pihalni orkesterPihalni orkester Videm Krško

NAJBOLJ OBISKANO

RAZPIS - SLOVENIJA NA OHRIDU 2019